travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Cholesterol, cvičení, nemoci srdce

Před několika dny jsem potkal na chodbě našeho domu sousedku. Šla rozvážně po schodech dolů, tam krátce odpočinula a pomaličku se vracela nahoru. Řekla mi, že před třemi týdny prodělala operaci srdce (bypass). Zaraženě mi sdělila: “Věděla jsem, že potíže se srdcem mají moji rodiče, ale měla jsem dojem, že moje srdce je naprosto v pořádku”. Při rutinní návštěvě u lékaře však s ní odborník tento názor nesdílel a odeslal ji na kontrolu do nemocnice. Tam si ji hned nechali a po krátké přípravě byla operována. Při propuštění do domácího léčení ji lékaři doporučili pomalou chůzi a pozvolné snižování hmotnosti.

 

Sousedka není nijak zvláště tlustá, je jen “tak trochu plnější”. Pracuje duševně, jezdí autem, snaží se stravovat zdravě, ale občas si dá na co má chuť. Necvičila a neměla pocit, že by jí cvičení nějak chybělo. Akceptovala fakt, že “už není nejmladší” a postavu nepovažovala za nějakou základní životní hodnotu. Žila si klidně a spokojeně. Fakt, že má nemocné srdce ji zaskočil. Nízké požadavky na srdeční výkon, navozované přijatým životním stylem, ji ukolébaly v představě, že je vše v pořádku, že všechny nezbytné úkoly pro zajištění slušného života bez problémů zvládá, a nic není nutné měnit. Operace pro ni byla nepříjemným překvapením.

 

Již několikrát jsem napsal, že jsme generací, zastávající patogenetickou koncepci zdraví. Pokud jsme zdraví, tj. pokud zvládáme nepřirozeně nízké požadavky dnešního života na naši zdatnost a výkonnost, tak si žijeme “nonstop”, tj. jíme po chuti či se spíše trochu přejídáme, ponocujeme, omezujeme pohybové činnosti na naprosté minimum. Organismus tak vystavujeme chronické pozitivní energetické bilanci, která vede k obezitě. Obezita pak startuje negativní adaptace metabolismu. K nim patří i změny hladin lipidů v krevní plasmě. Vysoká hladina LDL-cholesterolu a nízká hladina HDL-cholesterolu jak známo vedou k zanášení cév a k omezení prokrvení věnčitých tepen.

 

O cholesterolu se jednu dobu hodně psalo. Snad každý slyšel o tom, že se nemá jíst strava s vysokým obsahem nasycených tuků a cholesterolu. Jenže časem se začaly objevovat informace odlišné. Například dlouhá léta zatracovaná vajíčka jsou dnes doporučována a to včetně žloutku. Také se zjistilo, že sama hodnota cholesterolu toho moc o našem riziku onemocnění srdce neříká. Významnější se ukazuje být poměr jednotlivých cholesterolových frakcí, především LDL a HDL. Srdce ohrožuje vysoká hladina LDL-cholesterolu a nízká hladina HDL-cholesterolu. Některé zdroje, například Atkinsonova dieta, dokonce vysoký příjem tuků doporučují.

 

Většina lékařů se ale shoduje v názoru, že vysoká hladina cholesterolu stavu srdce neprospívá. Vrátit ji do přijatelné úrovně mohou některé léky. Jenže v dnešní době není radno se na léky příliš spoléhat. Jak ukazují výsledky výzkumů a statistické údaje, umírá každoročně stále vyšší počet pacientů vinou vedlejších negativních účinků léků. Například lék VIOXX zavinil úmrtí tisíců pacientů, než se jeho výrobce konečně odhodlal jej stáhnout z oběhu. Lékaři jej předepisovali i v době, kdy již byl jasně prokázán jeho smrtící vliv na nemocné. Navíc mnoho lidí dnes bere současně více léků a vzájemná interakce jednotlivých léků představuje samostatné nebezpečí, které se obvykle prokáže až je již příliš pozdě. Až již došlo k poškození zdraví pacientů.

 

Proto bychom neměli čekat, až se projeví nějaké zdravotní problémy a ty pak zahánět léky. V dnešní době se zvyšuje význam prevence. V prevenci vzniku onemocnění srdce bychom se měli, podle shodného názoru lékařů, snažil zajistit si co nejvyšší hladinu HDL cholesterolu. Přesněji řečeno zabránit poklesu této složky v krvi. Hladinu HDL cholesterolu pozitivně ovlivňují následující faktory:

 
  1. Pohybová aktivita - pokud cvičíme nebo se dostatečně pohybujeme, dochází ke zvyšování hladin HDL-cholesterolu. Středně intenzivní aerobní cvičení může navodit vzestup hladiny HDL-cholesterolu o 5%-10%.
  2. Snížení tělesné hmotnosti - výzkumy prokázaly, že pokles hmotnosti těla o zhruba 3 kg navozuje zvýšení hladiny HDL-cholesterolu o 1ml/dl
  3. Nekouření - pokud přestanou kuřáci se svým zlozvykem, hladina GDL-cholesterolu může stoupnout o 15%-20%.
  4. Zdravá strava - hladinu HDL-cholesterolu snižují a naopak hladinu LDL-cholesterolu zvyšují trans-tuky, srdci neprospívají ani jednoduché cukry a hladce mletá mouka
  5. Mírná konzumace alkoholu - v posledních letech se jasně prokázalo, že mírná konzumace alkoholu srdci svědčí, naopak nadměrná konzumace vede k nemocem srdce. Hranice mezi mírnou a nadměrnou konzumací je ale mnohdy velmi tenká a tak je lepší sázet na výše uvedené faktory pozitivního ovlivňování hladiny krevních lipidů.
 
 

Léky bychom měli začít zvažovat až poté, co se pokusíme upravit hladiny tuků výše uvedenými kroky.

 

Když jsem si na webu vyhledával podklady pro napsání tohoto článku, našel jsem nejednotné informace o vlivu pohybu na hladiny cholesterolu v krvi. V některých článcích autoři tvrdili, že pozitivní vliv na krevní lipidy má pouze aerobní zátěž. Protože jsem přesvědčeným propagátorem posilování, připadaly mi tyto údaje zkreslené, a proto jsem si vyhledal výsledky vědeckých výzkumů o vlivu posilování na hladinu HDL-cholesterolu. V současné odborné literatuře stále přetrvávají zastaralé názory na vliv posilování na zdraví. Tyto názory pochází ze sedmdesátých let minulého století. Tehdy začal v Americe “boom” kondičního běhu. Pro vědce se tak otevřel ohromný prostor pro bádání, který byl navíc štědře dotován vládou. O snížení rizika onemocnění srdce se aktivně zajímali běžní občané, a proto se zvýšil zájem o časopisy, věnující se běhu (Runner’s World, Runner, atd.). Tyto časopisy zase měly zájem o informace, podporující běh.

 

Posilování bylo v tu dobu omezeno jen na úzké skupiny výkonnostních a vrcholových sportovců a kulturistů. V těchto skupinách v tu dobu začínalo období experimentování s anabolickými steroidy. Několik výzkumů vlivu posilování na stav srdce přineslo varovné poznatky o negativním vlivu na hodnoty tlaku krve a ukázaly další nepříznivé změny složení krevních lipidů a stavu srdce. Z toho autority té doby udělaly konečný závěr: “posilování negativně ovlivňuje zdraví”. Toto nepřesné a neověřené poselství pak bylo “papouškováno” dalšími autory knih a učebnic.

 

Skutečnost je však jiná. Svědčí o tom výsledky nových výzkumů. V jednom z nich vědci sledovali skupiny mužů a žen, které byly pohybově pasivní. Po absolvování 16titýdenního posilovacího programu byl u žen zaznamenán pokles hladiny cholesterolu o 9,5%, hladina LDL-cholesterolu se snížila o 17,9% a hladina triglyceridů o 28,3%, příznivé změny byly zaznamenány i u hodnot poměru cholesterolových frakcí k celkové hodnotě cholesterolu. U mužů poklesla hladina LDL-cholesterolu v krvi o 16,2%, příznivé (statisticky významné) byly i další sledované změny.

 

Pozitivní dopad posilování na hladiny cholesterolových frakcí logicky můžeme předpokládat i z jiného ukazatele. Tím je výše uvedené snížení tělesné hmotnosti. Dosud převládá u běžné populace představa, že nejlepším prostředkem k navození poklesu hmotnosti je dieta, tj. omezení přívodu energie. To je ale představa krajně chybná. Pokud navodíme ztrátu hmotnosti omezením potravy, dochází s poklesem zásobního tuku i k dramatickému poklesu množství aktivní tělesné hmoty. Taková ztráta hmotnosti zdraví nejen neprospěje, ale ještě více jej ohrozí. Podobně hmotnostní ztráta, navozená výrazně zvýšenou aerobní aktivitou, je obvykle krátkodobá. Jakmile se daný člověk vrátí k standardnímu způsobu života, aerobním cvičením navozený pokles hmotnosti vezme brzy za své a kila se rychle vrací.

 

Pokud ale snížíme hmotnost pomocí cvičení ve fitcentru, konkrétně posilováním, je pokles množství zásobního tuku doprovázen mírným nárůstem množství svalů. Více svalové hmoty navodí vzestup hodnoty bazálního výdeje energie a tím se sníží pravděpodobnost návratu obezity. Posilování jako prostředku kontroly hmotnosti se ale vyhýbají ženy, protože nárůst svalové hmoty, doprovázející pozvolný pokles množství tuku, zpomaluje celkový pokles hmotnosti a vytváří dojem, že cvičení není při kontrole hmotnosti efektivní. O co pomaleji ale k poklesu hmotnosti pomocí posilování dochází, o to je dosažená hmotnost stabilnější. Vyšší množství svalů konzumuje více energie - a je nutné neustále opakovat, že v klidu svaly metabolizují především tuky. Nižší množství tuku v krevní plasmě pak prospívá srdci.

 

Náš život v současných podmínkách může, ale také nemusí být dlouhý. Pokud se spokojíme s tím, že bez problémů zvládáme nepřirozeně nízké požadavky dne a nevystavujeme své svalstvo záměrně zvýšené zátěží, dochází k pozvolné ztrátě svalové hmoty (sarcopenii). Jak nám ubývá svalů, zhoršují se i podmínky pro udržení vyváženého poměru mezi příjmem a výdejem energie. Jak ztloustneme, změní se poměr krevních lipidů v krvi a začnou se ucpávat naše cévy. Tyto nebezpečné negativní změny na sebe nijak dramatický neupozorňují. Proto neměníme své chování a život ohrožující procesy v našem těle mohou nerušeně pokračovat. Jednoho dne skončíme na operačním stole. Pokud máme štěstí, přežijeme. Pak začneme opatrně chodit po schodech, později na procházky. A časem bychom měli přijít do fitcentra. Promyšleným cvičením, nejlépe pod dohledem kvalitního osobního trenéra, navodit vzestup množství svalové hmoty a tím pozitivně ovlivnit hladinu lipidů v krvi. A tím snížit riziko recidivy.

 
Není nutné čekat, až zahrozí svrchu. Není nutné se divit, že pohybová pasivita nás přivedla do nemocnice. Každý zodpovědný člověk má průběžně posoudit stav svého organismu, a pokud má nadváhu, dohodnout se s osobním trenérem a začít cvičit ve fitcentru. Protože tvar těla je obvykle obrazem stavu vnitřních orgánů těla.

LITERATURA:

  1. KODAMA, S, TANAKA, S, SAITO, K, et al.(2007): Effect of aerobic exercise training on serum levels of high-density lipoprotein cholesterol. Arch Intern Med; 167:999-1008.
  2. FOGOROS, R. (2007): Exercise and HDL Cholesterol. In.: About.com, June 4. 
  3. FAHLMAN, MM. et al. (2002): Effects of endurance training and resistance training on plasma lipoprotein profiles in elderly women. In.: J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2002 Feb ;57 (2):B54-60 11818424. 
  4. GOLDBERG, L, ELLIOT, DL,SCHUTZ, RW, KLOSTER, FE.(?):  Changes in lipid and lipoprotein levels after weight training.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011,  PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.
 
Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Steroidy a děti

V šedesátých letech minulého století se sport stal arénou, na níž se odehrávala mediální válka mezi západem a východem. Socialistické státy ztrácely ekonomickou schopnost rovnat se západním demokraciím a tak se snažily zmást…

Více informací

Jsou doplňky výživy prospěšné nebo nebezpečné?

Většina lidí žije v domnění, že problematika dopingu, tj. záměrné a vědomé konzumace látek zvyšujících výkonnost, je omezena na vrcholový sport. Ve snaze o dosažení zdatnosti a výkonnosti, která umožňuje uživit se…

Více informací

Větší polovina britských žen užívá pilulky na hubnutí

Ženy všude na světě a jakéhokoli věku se chtějí líbit. Chodí ke kadeřníkům, na pedikúru a manikúru, na masáže, kupují drahé krémy a mastičky, radí se s odborníky různých oborů, zabývajících se vzhledem.…

Více informací