travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Máme jíst rybí maso?

Mnohokrát jsem na stránce fitnet napsal, že velkým problémem dneška je nadbytek informací. Když jste se o něco začali zajímat před dejme tomu třiceti lety, nastal doslova hon za zdroji informací. Těch bylo málo, navíc si jejich shromáždění vyžadovalo značnou časovou investici. Když jsem si v letech 1987-1990 chtěl přečíst časopis “The Physician and Sportmedicine”, musel jsem v Brně brzy ráno nasednout do vlaku, vystoupit v Bratislavě, zajít do knihovny “Fakulty telesnej výchovy a športu” University Komenského, a zde si uvedený časopis vypůjčit. Pokud jsem chtěl nějaký významný článek okopírovat, musel jsem knihovnici uprosit, případně uplatit balíčkem kávy nebo bonboniérou. Tento časopis byl v letech 1996-2005 volně na Internetu a tak jsem si každý měsíc v pohodlí své pracovny mohl přečíst nejnovější informace o vztahu cvičení a zdraví. Obecně si dnes ve vyhledávači zadáte odpovídající heslo a pak již jen přebíráte spousty článků. Problém je v tom, že články jsou v lepším případě nejednotné, v případě horším jsou doslova protichůdné.

Největší nejasnosti jsou v oblasti výživy. Přečtete si knihu Dr. Pritikina a dozvíte se, že ve stravě mají převažovat sacharidy, podstatně méně máme konzumovat tuky a bílkoviny. Po čase se vám dostane do rukou kniha Dr. Atkinse a zjistíte, že se můžete bez obav nacpávat tučnými jídly, zato se musíte na hony vyhýbat sacharidům. Oba autoři jsou lékaři, svá tvrzení podkládají odkazy na přísné vědecké výzkumy. Jejich doporučení jsou přitom naprosto neslučitelná až protichůdná. Sáhnete po knize od Dr. Abravanela a opět jste autoritativně nabádáni konzumovat stravu podle typu, který autor stanovuje pomocí dotazníku. Jste obézní, máte trávící potíže? Příčinou je fakt, že jíte stravu, která se nehodí k vašemu tělesnému typu. Otevřete publikace Dr. Roberta Hasse a zjistíte, že základem vaší stravy musí být “chytré mikroživiny” v poměrech, které jako jediný zná a ve své publikaci sděluje autor.

Před desítkami let bylo informací málo a tak jednou získaný poznatek na dlouhou dobu určoval chování naše i našich přátel a známých. Bylo to období relativního klidu a spokojenosti. Měli jsme pocit, že konkrétním, na základě četby získaným konáním, přispíváme ke svému zdraví. Nic nám nekalilo klidnou mysl. Dnes se stejný pocit dá získat jen s velkými potížemi. Jakmile si na základě komunikace se známými či četby odborné publikace utvoříme nějaký ucelený názor, objeví se informace, který pracně vybudovaný žebříček hodnot obrátí vzhůru nohama. Dozvíme se, že „vše je jinak“.

Vezměme si tak prostou věc, jakou je konzumace rybího masa. Obecně se udává, že má být součástí zdravého jídelníčku a nesmí chybět na stole žádného zdraví dbajícího občana. Konzumace masa z ryb přivádí do lidského těla cenné volné mastné kyseliny, které přispívají k dlouhodobému udržení zdraví a tělesné zdatnosti. Jen zaplníte mrazící box své ledničky rybami, dostane se vám do ruky článek o vysokém množství rtuti v mase ryb a o děsivých důsledcích, které může rtuť v lidském těle vyvolat.

Nyní jsem na webu našel názor, který na akci skupiny “Worlds of Healthy Flavors”, podporované organizacemi “Culinary Institute of America” a “the Harvard School of Public Health” přednesl Dr. Eric Rimm, vedoucí katedry epidemiologie a výživy na “Harvard School of Public Health”. Rybí maso bylo podle něj v očích veřejnosti neopodstatněně pošpiněno nekvalitními články, jejichž autoři špatně pochopili informace o množství rtuti v některých mořských rybách. Vinou těchto článků se podstatně snížila spotřeba rybího masa v USA.

Dr. Rimm považuje tento trend za nezdravý a nebezpečný. Vyšší konzumace masa z ryb má podle něj na lidský organismus jednoznačně pozitivní dopad. Mimo jiné redukuje symptomy astma, artritidy, deprese, diabetu a nádorových nemocí. Přispívá významně ke zlepšení poznávacích funkcí a při vývoji plodů, a to vysokou dodávkou omega 3 volných mastných kyselin. Tyto prospěšné aspekty konzumace rybího masa vysoce převyšují případná rizika, navozená vyšším obsahem některých chemických látek. Dr. Rimm mimo jiné zdůrazňuje, že značná část celkového množství rtuti v rybách se nachází v částech, které lidé nekonzumují, jako je kůže.

Podle nových pohledů může mít mírné zvýšení dávek chemických látek na lidský organismus za jistých okolností pozitivní dopad, protože podle koncepce hormese stimuluje adaptační odpověď tkání a tím zvyšuje odolnost organismu. Konzumace jednoho až tří jídel z rybího masa za týden  podle Dr. Rimma jednoznačně lidskému organismu prospívá. Míra prospěchu vysoce převyšuje případná rizika - a to sto až třistanásobně. Každý soudně uvažující člověk tedy má do svého jídelníčku rybí maso zařadit. Výjimkou snad mohou být těhotné ženy, pro které představuje riziko konzumace některých druhů mořských ryb (například mečounů).

Odlišné informace nás vedou k odlišným rozhodnutím. V případě výrazně se lišících informací o stejném jevu musíme posoudit závažnost jednotlivých tvrzení  a poté se rozhodnout. V případě rybího masa se kloním spíše k jeho pravidelné konzumaci.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LITERATURA: 
  1. ABRAVANEL, ED, KING, EA. (1985): Dr. Abravanel’s Body Type Program for Health, Fitness and Nutrition. New York, Bantam Books.
  2. ATKINS, RC. (1977): Dr. Atkin’s Diet Revolution. New York, Bantam Books.
  3. BURKE, L, DEAKIN, V. (2006): Clinical Sport Nutrition. Sydney, McGraw-Hill.
  4. HAAS, EM, LEVIN, B. (2006): Staying Healthy with Nutrition.Berkeley, Celestial Arts.
  5. HAAS, R. (1995): Eat Smart, Think Smart. New York, Harper Paperbacks.
  6. MAHAN, LK, ESCOTT-STUMP, S. (2004): Krause’s Food, Nutrition and Diet Therapy. Philadelphia, Saunders.
  7. MILLER, M. (2007): Benefits of Eating Fish Outweigh the Risks. In.: Reuters News (blog).
  8. PRITIKIN, N. (1983): The Pritikin Promise. New York, Pocket Books.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.
 
 Copyright © 2007 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.
 
 Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Doporučení ke cvičení

Způsob života se v posledních desetiletích změnil více než za předchozí dlouhá staletí až tisíciletí. Z našeho života se rychle vytratila fyzická zátěž, dramaticky se zvýšily požadavky na psychiku, prodloužila se délka…

Více informací

Důvěřujete jen kvalifikovaným odborníkům v oblasti fitness

Do roku 1990 byl termín “trenér” vyhrazen pro osoby, připravující sportovce k soutěžím. Kvalifikace “trenér” byla rozdělena do tří tříd (trenéři III. třídy, II. třídy a I.třídy). Základní kvalifikací byla III.…

Více informací

Adolescenti chtějí mít pěknou postavu

Poslední desetiletí jsou charakterizována prudkým propadem množství nevyhnutelné fyzické zátěže. Ještě donedávna všudypřítomná těžká dřina ze světa zmizela, namáhavost většiny dříve běžných činností a prací se…

Více informací