Vitamíny nemusí prospívat. Mohou škodit!

Naše stravovací návyky se v posledních desetiletích výrazně změnily. Ještě na začátky dvacátého století konzumovalo zhruba 80% populace potraviny, které si sami vypěstovali. 99% stravy pocházelo z oblastí, vzdálených od bydliště strávníka několik metrů až kilometrů. Dnes jíme banány z Jižní Ameriky, pomeranče ze Španělska, vepřové maso z Polska, hovězí z Argentiny a kuřata z Holandska. Naše strava je mražená, barvená, chemicky ošetřena. V obchodech se nejednou setkáme s potravinami s prošlou záruční lhůtou nebo jinak znehodnocenými. Prim v tomto směru patří nadnárodním potravinovým řetězcům, jimž bylo v posledním období prokázáno umývání plesnivých salámů, prodej sladkostí prolezlých červy a další  prohřešky proti hygieně prodeje.

Je již taková doba. V každodenním shonu není čas zajet na vesnici a nakoupit potraviny u zdroje. Zemědělská výroba dnes ani neumožňuje prodej v malém. Víme, že se nestravujeme právě ideálně a někde v koutku mozku si uvědomujeme s tím spojená rizika. A tak si usmiřujeme svědomí nákupem vitaminů, minerálů a dalších doplňků výživy. Jsme přesvědčeni, že tímto způsobem kompenzujeme nejkřiklavější chyby ve stravování, jichž se každodenně dopouštíme.

Internet je plný informací. Stačí si ve vyhledavači „Google“ zadat heslo „vitaminy“ a vyřítí se na nás desetitisíce odkazů (nedávno jsem zaznamenal výraz „vygůglovat“, zní děsně ale je celkem pochopitelný). Většina odkazů nás uvede na stránky prodejců doplňků výživy. Zde se setkáme s naprosto přesvědčivými důkazy prospěšnosti nabízených výrobků, s jejich jednoznačným vychvalováním. Prodejci a výrobci líčí svoje výrobky jako jediný prostředek udržení zdraví v dnešní podivné době.

Když ale pátráme důkladněji, dostaneme se přes haldy stránek, nepokrytě propagujících vitaminy a minerály, ke zdrojům vědeckým. K informacím, k nimž došli vědci na základě komplexních šetření. Některé z nich jsou v souladu s tvrzením výrobců vitaminů a minerálů. Jsou mnohdy citovány v reklamách na dané výrobky. Jsou ale i výsledky jiné. Takové, které neprokázaly žádný příčinný vztah mezi konzumací doplňků výživy a stavem zdraví. Lidé, kteří pravidelně konzumovali vitaminy a minerály, nebyli na konci výzkumu zdravější a výkonnější a nežili déle v porovnání s lidmi, které tyto látky nepřijímali.

Najdete ale i výsledky výzkumů, které vám vyrazí dech. Vědci v nich prokazují, že aplikace syntetických vitaminů a minerálů může život konzumenta ohrozit a zkrátit. Za poměrně drahé peníze, které v lékárnách za přípravky platíme, můžeme své zdraví a život ohrozit! Nepříjemná představa. Zvláště když si uvědomíme, že se spotřeba doplňků výživy každoročně zvyšuje. Že nejvíce vitaminů a minerálů konzumují senioři a lidé nemocní. Lidé, kteří mají zdravotní potíže a snaží se konzumací vitaminů své zdraví znovu získat. Přitom si paradoxně mohou škodit.

Skupina dánských odborníků na výživu dospěla na základě výsledků meta-analýzy 815 výsledků vědeckých výzkumů k závěru: „Některé vitaminové suplementy zvyšují riziko předčasné smrti“. Výsledky jejich výzkumu byly publikovány v časopise „the Journal of the American Medical Association“ (Bjelanovic et al., 2007). Výzkum se soustředil na posouzení vlivu antioxidantů – beta karotenu, vitaminu A, E a C na zdraví. Smyslem konzumace těchto vitaminů je snížit riziko vzniku rakoviny a nemocí srdce eliminací volných radikálů, které podle obecně přijímaných teorií poškozují nebo přímo ničí tělesné buňky. Antioxidanty jsou také součástí všech přípravků, jejichž reklama je zaměřena na zpomalení procesu stárnutí.

Skupina vědců pod vedením Dr.Bjelanovice shromáždila výsledky 815 vědeckých výzkumů, realizovaných do konce roku 2005 a zaměřených na posouzení vlivu vitaminů a minerálů na zdraví člověka. Každý posoudila z pohledu metodologie, spolehlivosti a validity použitých postupů a vyloučila ty výsledky, které nesplňovaly přísně stanovená kritéria. K dalšímu posuzování použila pouze 68 nejkvalitnějších výzkumů. Na této úrovni byly výsledky neprůkazné. Konzumace vitaminů a minerálů neměla žádnou prokazatelnou souvislost s pravděpodobností úmrtí.

Vědci poté posoudili metodiku výzkumů podle přísnějších kritérií a vyloučili dalších 21 výsledků. V této fázi meta-analýza vedla k překvapivému zjištění. Konzumace vitaminu A zvyšovala riziko úmrtí o 16%, beta-karotenu o 7% a vitaminu E o 4% v porovnání s osobami, které tyto látky nekonzumovaly. U snad nejčastěji konzumovaného, nejpopulárnějšího vitaminu C byl prokázán nárůst rizika smrti o 6%, bez ohledu na to, zda se jednalo o samostatný vitamin nebo jeho výskyt v komplexnějším prostředku (multivitamíny). Jedině u selénia vyšlo, že jeho konzumace snižuje riziko úmrtí o 10%.

Realizátoři výzkumu se domnívají, že volné radikály, způsobující v organizmu oxidativní stres, jsou pouze vedlejšími produkty nemocí, nikoli jejich příčinou. Někteří vědci se dokonce domnívají, že volné radikály hrají významnou roli v imunitním systému a jejich odstraňování může být kontraproduktivní. Další vysvětlení výsledků meta-analýzy může být v tom, že syntetické vitaminy a minerály prostě nedodávají do těla stejnou strukturu chemických komponent jako přirozené vitaminy, přivedené do těla prostřednictvím konzumace ovoce a zeleniny. V závěrech vědci zdůrazňují, že pokud jsou jejich výsledky správné, jsou na světě ohroženy miliony osob, konzumujících pravidelně syntetické vitaminy a minerály s cílem zlepšit své zdraví.

Proti výsledkům výzkumu samozřejmě ihned vystoupili výrobci doplňků výživy. Argumentovali mimo jiné tím, že výzkumy sledovaly osoby staré a nemocné, jejichž zdraví bylo natolik oslabené, že doplňky výživy neměly šanci jejich stav zlepšit. V poslední době začíná převládat názor, že jsme zatím dokázali izolovat ze stravy pouze vitaminy a minerály a několik dalších složek. V komplexní potravině je ale podobných samostatných složek několik tisíc. Pokud je nedokážeme analyzovat a posoudit jejich vzájemnou souhru v organismu, je podávání izolovaných syntetických vitaminů spíše riskantní než prospěšné. Jediné, co mohou dnes vědci spolehlivě doporučit je zvýšení konzumace ovoce a zeleniny.

Nechceme tímto článkem napadat průmysl doplňků výživy. Přesto je však vhodné se nad výsledky tohoto výzkumu zamyslet. Hodně lidí žije nezdravě. Nedostatečně se pohybují, necvičí, konzumují příliš tuků, jsou neustále ve stresu. Tyto prohřešky proti zdravému životnímu stylu nemůže kompenzovat konzumace doplňků výživy. Vitaminy a minerály sice mohou mít na organismus pozitivní vliv, ten je ale snížen převahou nezdravých návyků. Proto bychom měli nejprve zásadně zlepšit svůj životní styl – cvičit ve fitcentru, jíst více zeleniny a ovoce, regulovat svoji hmotnost a hladinu stresu - a pak teprve sahat po krabičkách s vitaminy a minerály.

DODATEK:

Ve svých článcích nejednou nadávám novinářům a kritizuji je za nekvalifikované příspěvky. Dnes  naopak jednu novinářku upřímně pochválím. V sobotu 12. května 2007 vyšel v Internetových Lidovkách článek autorky Evy Hníkové s názvem "Zdraví" v tabletkách může zkrátit život. Stojí za přečtení.

HNÍKOVÁ, E. (2007): "Zdraví" v tabletkách může zkrátit život. In.: Lidové noviny, 12. května 2007.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. BJELAKOVIC, G, NIKOLOVA, D, GLUUD, LL, SIMONETTI, RG, GLUUD, Ch. (2007): Mortality in Randomized Trials of Antioxidant Supplements for Primary and Secondary Prevention; Systematic Review and Meta-analysis. In.: JAMA 2007;297:842-857.
  2. MEDICAL NEWS TODAY (2007): Some Vitamin Supplements Increase Death Risk Say Researchers.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2007 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Antioxidanty

Životní prostředí se mění. Spíše k horšímu než k lepšímu. Přibývá různých škodlivin, které negativně ovlivňují naše zdraví a zvyšují riziko vzniku chronických neinfekčních  nemocí - chorob srdce a cév,…

Více informací

Vitaminy - prospívají nebo škodí?

Na stránkách fitnet jsme nikdy nepropagovali nadměrnou aplikaci vitaminů jako prostředek pozitivního ovlivňování zdraví, zdatnosti a kvality života. Učební texty pro naše kurzy instruktorů fitcenter, zpracované naší britskou…

Více informací

Televize a zdraví

Výsledky jednoho rozsáhlého amerického výzkumu prokázaly, že náhodně vybraná skupina populace sledovala v průměru televizi 3,6 hodin denně. Mezi jednotlivci byly ovšem ohromné rozdíly. Někteří televizi nesledovali vůbec, jiní…

Více informací