travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Orthorexia

Lékaři a odborníci v otázkách výživy se shodují v jedné věci: většina populace v průmyslově rozvinutých zemích se stravuje nezdravě. Svědčí o tom nejen vysoká nemocnost obyvatel západního světa, ale především stále se zvyšující počet obézních a diabetiků. Řada odborných společností investuje nemalé sumy peněz do osvěty v otázkách výživy, o správné stravě se píše ve stovkách populárních časopisů, hovoří v řadě televizních i rozhlasových pořadů. Přesto přibývá obézních, osob trpících intolerancí glukosy, diabetem, vysokým krevním tlakem a řadou dalších zdravotních poruch, jejichž základ spatřují odborníci v nesprávném jídelníčku.

Většina běžné populace prostě informace o správné výživě „pouští jedním uchem dovnitř a druhým ven“. Dokud jsme zdraví, nějaké výtky o nevhodnosti nasycených tuků nebo nadměrné spotřeby energie jdou jaksi mimo nás. Tento stav přesně definoval prof. Hošek, bývalý děkan fakulty tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze: „Nemocný je pro uzdravení ochotný k velkým obětem, zdravý je pro uchování zdraví ochoten udělat poměrně málo a osvětě o salutorech poslouchá s vlažným zájmem“. Výsledkem tohoto přístupu je vysoká nemocnost a neúnosný tlak na zdroje zdravotních pojišťoven.

Jsou však mezi námi i lidé, na které výtky či doporučení lékařů a dietologů působí až nadměrně. Tito lidé se rekrutují nejčastěji z řad nemocných, kteří poté, co „zahrozilo svrchu“, hledají cesty ke zlepšení a udržení zdraví. Bohužel stále jen malé procento naší populace pochopilo, že pro udržení zdraví je na prvém místě nezbytné změnit pohybový režim, tedy zařadit do svého denního režimu fyzické aktivity, zajišťující udržení vysokého podílu aktivní tělesné hmoty a snižující množství uložených zásob tuku. Většina tělesně oslabených se ve svých snahách o změnu negativního zdravotního stavu soustředí pouze na otázky stravy. Z těchto lidí se pak jistá skupina zaobírá problematikou zdravého stravování tak vehementně, že se jejich chování dá označit za přehnané až patologické.

V posledních letech se počet osob, věnujících své stravě až nezdravou pozornost, zvýšil natolik, že lékaři museli jejich poruchu zařadit mezi tradiční choroby. Stanovit pro ni speciální název. A tak se dnes můžete setkat s odbornou diagnosou „orthorexie“. Osoba trpící touto poruchou „věnuje stravě tak velkou pozornost, že to narušuje její kontakty s okolím nebo přímo ohrožuje její psychickou rovnováhu a do značné míry i celkový zdravotní stav“.

Řada postižených orthorexií se v jisté fázi svého onemocnění pokouší i o zařazení pohybu do svého denního režimu. Jejich posedlost stravou je však obvykle tak silná, že dříve nebo později (stejně jako lidé trpící anorexií a bulimií) fitcentrum opouští a soustředí se jen na oblast kontroly stravy. Častou příčinou nízké adherence ke cvičení je u těchto osob také únava, způsobená nedostatkem některé vitální živiny. Primární příčinou této únavy není sám pohyb, ale spíše nevyvážená, jednostranná nebo nedostatečná strava. Nepříjemné pocity, doprovázející cvičení v důsledku nedostatku některých mikroživin, vedou brzy k jeho přerušení a k izolaci postiženého v soukromí domova. A zde jsou pro další rozvoj onemocnění téměř ideální podmínky.

Někteří lidé, trpící orthorexií, se mohou obrátit na fitness konzultanta se žádostí o sestavení programu nebo podání informací o výživě, a proto je znalost tohoto stavu pro jeho práci nezbytná. Dobrý konzultant má umět poruchu rozpoznat a má postižené osobě před tím, než sestaví jakýkoli cvičební program, doporučit návštěvu odborného lékaře.

Odborníci sestavili stručný dotazník, na jehož základě je možné posoudit závažnost onemocnění u konkrétní osoby:

 1  Strávíte denně více jak tři hodiny přemýšlením o zdravé stravě?
 2  Záleží vám více na zdravotní hodnotě toho co jíte než na příjemném prožitku, který strava přináší?
 3  Zjistili jste, že s rostoucí zdravotní kvalitou vaší stravy klesá souběžně kvalita vašeho života?
 4  Jste na sebe v otázkách stravy stále přísnější?
 5  Vyměnili jste prožitek, který vám přinášela strava, za dobrý pocit, že jíte správně?
 6  Cítíte vyšší sebeúctu na základě dojmu, že jíte zdravě, a současně pohrdáte těmi, kteří jí nezdravě?
 7  Izoluje vás sociálně váš způsob stravování?
 8  Když se stravujete způsobem, který považujete za správný, přináší vám to uklidňující pocit sebekontroly?
 9  Plánujete si svůj zítřejší jídelníček již dnes?
 10  Když nedodržíte plánovanou dietu, dostaví se pocit viny nebo ztráty sebeúcty?

 

Pokud klient odpoví na jednu nebo dvě z výše uvedených otázek kladně, dá se hovořit o mírném sklonu k „orthoexii“, neboli „posedlostí zdravým stravováním“. Stav je v takovém případě již tak vážný, že vede k progresivně se zhoršujícímu rigidnímu přístupu ke stravě, vylučujícímu klíčové skupiny potravin a živin. Kladná odpověď na 4 a více otázek znamená, že je daný člověk již značně ohrožený. Pokud klient odpoví kladně na všechny položené otázky, potřebuje nezbytně rychlou pomoc odborníka.

Orthorexie se od známějších stavů anorexie a bulimie liší tím, že se nesoustředí na kvantitativní aspekty stravy. Orthorektici jsou posedlí otázkami kvalitativními – jaké látky jsou pro zdraví nezbytné, v jaké formě a v jakých poměrech je má organismus dostávat.

Časem problematika struktury stravy úplně ovládne myšlení postižených a začíná se negativně promítat do jejich psychického stavu. Například několik lžiček zmrzliny, zkonzumované při oslavě narozenin vlastního dítěte, úplně zkazí náladu orthorektičky. Oslavy a společenské události jsou pro postižené nepřiměřeným zdrojem stresu a obav z porušení přísného režimu zdravého stravování.

Orthorektik se od normálního člověka liší tím, že se plánování a příprava jídel stala dominantní složkou jeho života. Postižení se rigidním přístupem k výběru potravin snaží vytvořit pocit vnitřního bezpečí před nevypočitatelnými riziky každodenního života a navodit iluzi ochrany před onemocněním. Toto „kuchyňské náboženství“ směřuje ve svých důsledcích k makrobiotice, stravovací filosofii „obsahující množství pravidel, přikládajících nepřiměřený význam nedůležitým maličkostem procesu zpracování a přijímání potravin, a vytvářející falešný pocit, že pokud dokážeme zvládnout svůj přístup ke stravě, dokážeme regulovat i další prvky života“ (Batman, 2000).

V poslední době se řada publikací, včetně našich učebnic, snaží přimět lidi k vyšší zodpovědnosti za vlastní zdraví. Upozornění na problematiku orthorexie neznamená, že se neztotožňujeme s názory na nutnost zdravě se stravovat. Lidé ale mají často sklon k tomu, pohybovat se v extrémech. A tak nejednou vidíme, jak se osoba, která se dlouhá léta přejídala nevhodnými potravinami, uchýlí skokem k přísným postupům regulace stravy – dělené stravě, makrobiotice, vegetariánství, příjmu syrové stravy, systému vyloučení alergenů atd. Mnozí postižení konzumují ve velkých dávkách rozličné doplňky výživy a další produkty, které jsou doporučovány reklamou jako nezbytné pro udržení zdraví. V takovém případě se snaha o zdravé stravování stává sama nemocí a může vážně ohrozit tělesné i duševní zdraví postiženého.

Orthorexie, stejně jako anorexie, bulimie nebo svalová dysmorfie, je onemocnění a léčit je má odborný lékař. Fitness konzultant může u svých klientů tuto zdravotní poruchu včas rozpoznat a přispět tak k zahájení odborného léčení a tím k rychlému návratu pacienta k plnému zdraví.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. Bratman, S, Knight, D. (2001): Health Food Junkies : Orthorexia Nervosa: Overcoming the Obsession with Healthful Eating. New York, Amazon.
  2. Bratman, S, Knight, D. (2004): Health Food Junkies : The Rise of Orthorexia Nervosa - the Health Food Eating Disorder. New York, Amazon.
  3. Donini LM, Marsili D, Graziani MP, Imbriale M, Cannella C. (2004): Orthorexia nervosa: a preliminary study with a proposal for diagnosis and an attempt to measure the dimension of the phenomenon. In.: Eat Weight Disord. 2004 Jun;9(2):151-7.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Je obezita ovlivnitelná cvičením a stravou?

V posledních letech se stala obezita jedním z největších rizik pro zdraví společnosti i jednotlivců. Obézních přibývá přesto, že se o problému občanů s hmotností neustále hovoří a píše. Navíc statistiky ukazují, že…

Více informací

Jiná doba, jiné hrozby

Život před pouhými sto lety se od života dnešního podstatně lišil. V první polovině dvacátého století měli lidé odlišné starosti i radosti. Obecně řečeno, byli skromnější, více si všeho vážili, o  získané věci se…

Více informací

Čokoláda a krevní tlak

Vysoký krevní tlak (hypertenze) představuje pro zdraví moderního člověka vážnou hrozbu. Zvyšuje riziko vzniku všech forem onemocnění srdce a cév, včetně infarktu myokardu a mozkové příhody. V České republice trpí zvýšenou…

Více informací