Obézní při normální hmotnosti

Na stránkách fitnet jsme již publikovali spoustu článků, zabývajících se otázkami zdravé stravy, budování štíhlé postavy, kontroly hmotnosti a posilování. Tyto okruhy k sobě patří a navzájem se podporují a podmiňují. Na mnohé čtenáře mohou naše články působit dojmem, že jsme zaujatí proti obézním lidem. Takový dojem je nesprávný. Nechceme, aby všichni lidé drželi diety a snažili se za každou cenu vypadat jako ostatní. Nejsme a nikdy nebudeme všichni stejní. Rodíme se s různým “nastavením”. Odborníci používají termín “typologie těla”. Jsou lidé, pro které není problém udržet celý život s minimální snahou velmi štíhlý vzhled. Takoví lidé by nejednou rádi trošku přibrali. Jsou lidé svalnatí a silní, aniž by pro to něco mimořádného dělali. A jsou lidé, kteří celý život zápasí s nadbytečnými kilogramy, lidé, kteří snadno hmotnost zvyšují a velmi nesnadno ji snižují.

Není nutné, aby se výrazný enfomorfní typ (typ se sklonem ukládat snadno tuky) pokoušel docílit štíhlého vzhledu. Nemusí to pro něj být zdravé a může to být dokonce nebezpečné. V šedesátých letech minulého století se v oblasti modelingu prosadila výrazně ektomorfní (typ se sklonem snadno snižovat hmotnost) dívka Twiggy. Její postava  působila androgynním, chlapeckým dojmem, měla velké oči, dlouhé řasy a byla extrémně štíhlá. Twiggy byla na modelku trochu malá, dosáhla výšky pouze 168 cm, vážila 41,9 kg, její obvody byly 79-56-81. Stala se “Tváří roku 1966”, ankety, kterou vyhlašoval časopis “Daily Express” a “Ženou Británie”. Předváděla modely ve Francii, Japonsku a USA. Později se prosadila i jako herečka a zpěvačka.

Ve Švédsku se (v době její největší slávy) pokusily dvě endomorfní dívky dosáhnout stejné štíhlosti jako Twiggy. Obě zemřely, a příčinou smrti bylo zhroucení metabolismu. Přitom jejich hmotnost byla v okamžiku smrti stále vyšší než obvyklá hmotnost Twiggy. Jejich organismus byl nastaven na vyšší hladinu tuků a k selhání základních funkcí organismu došlo při podstatně vyšší hmotnosti, než jakou byla schopna Twiggy dlouhodobě udržovat bez jakýchkoli negativních dopadů na zdraví. Nechceme našimi články navádět lidi k omezování stravy, nerozumnému hubnutí a dosažení nějakého “vzorového” vzhledu. Každý má svoji optimální hmotnost, a jakmile jí dosáhne, měl by ji dlouhodobě udržovat. Neměl by dovolit, aby se posouvala směrem nahoru.

Když se dívám na některé grafy, zobrazující přehledně stav obezity v různých zemích, nemohu si nevšimnout zajímavého trendu. Počet osob s nadváhou se v posledních letech významně nemění. Zvyšuje se ale počet obézních. Znamená to, že lidé s nadváhou se pozvolna přesouvají do kategorie obézní. Souběžně s tím se zvyšují i rizika, která sebou přináší nadměrné nakupení tuku v těle. V současné době se ve většině průmyslově rozvinutých zemí udržuje počet osob s nadváhou a obézních na zhruba 66%. To ale neznamená, že tito lidé jsou všichni ohroženi na zdraví a měli by za každou cenu snižovat svoji hmotnost. Jistá část těchto lidí spadá do kategorie “endomorfů”, jejich organismus je prostě nastaven na vyšší zásoby tuku. V takovém případě nadbytečná hmotnost nejen nevadí, ale může být dokonce v některých případech prospěšná. Vyšší hmotnost tuku více zatěžuje svaly trupu a dolních končetin. Proto také tito lidé pozvolněji ztrácí svalovou tkáň, podíl aktivní tělesné hmoty na jejich celkové hmotnosti je často relativně vysoký.

Na druhé straně nemůžeme ani pochválit všechny občany, kteří si v současných podmínkách života dovedou udržovat optimální hmotnost. Ta je dnes definována jako hodnota BMI v rozmezí 21-25 kg/m2. Vzhledem k tomu, že se většina z nás v posledních letech nedostatečně pohybuje, zvyšuje se počet “obézních při normální hmotnosti”. Tito lidé mají sice nízkou hmotnost, ale současně nevhodnou a zdraví ohrožující kompozici těla. Vinou nedostatku pohybu se snížila hmotnost jejich svalstva a dalších energeticky náročných tkání. Přitom jejich zásoby tuku jsou nadměrné a mnohdy vyšší, než u osob s vyšší celkovou hmotností. Pro tento stav je řada výrazů - sarcopenická obezita, latentní obezita, TOFI (štíhlý zvenku, tlustý uvnitř) nebo “obézní při normální hmotnosti”.

Slavné pracoviště “Mayo Clinic” provedlo rozsáhlou studii o stavu osob s normální hodnotou BMI. Vědci vyšetřili 2.127 mužů a žen. Vyhodnotili jejich celkovou hmotnost, kompozici těla a markery metabolických a srdečně-cévních onemocnění. Ze sledovaného vzorku bylo nakonec do kategorie “obézní při normální hmotnosti” zařazeno více jak 50% osob. Byly u nich zjištěny negativní změny vzorků krve, které mohou navodit onemocnění srdce a cév. V závěrech autoři výzkumu varovali lidi s normální hmotností před spokojeností se svojí hmotností a upozornili je na fakt, že riziko onemocnění je u nich stejné nebo i vyšší jak u osob klinicky obézních. Jejich “normální” hmotnost není normální. Mají moc tuku a málo aktivní tělesné hmoty. Vinou nedostatku stimulace ztratili velké množství svalové tkáně a tím se snížily podstatně i zásoby disponibilních aminokyselin. Tento stav je pro organismus nebezpečný.

Z našeho života zmizely stimuly, které navozovaly v těle anabolické prostředí. Tělo nejen nemá důvod udržovat si stávající množství metabolicky aktivních tkání, ale naopak má důvod tyto tkáně odbourávat. Protože svět se v následujících letech nezmění, nemůžeme čekat, že nám svaly a další metabolicky aktivní tkáně zůstanou. Musíme se o své tělo začít již v mládí aktivně starat. Stimuly, které zmizely z habituální zátěže, musíme nahradit záměrnou stimulací. Posilováním. S rostoucím věkem ztrácíme svaly v procesu, který odborníci pojmenovali koncem osmdesátých let minulého století termínem “sarcopenia”. A zastavit tento zdraví ohrožující stav můžeme jen posilováním. Cvičením se zátěžemi. Cvičením, které zapojí do činnosti svalová vlákna všech tří základních typů - pomalá, rychlá oxidativní a rychlá glykolytická.

Jak ukázal průzkum trendů v oblasti fitness na rok 2011, nejrychleji se bude rozvíjet vzdělávání odborníků v oblasti fitness, dále se zvýší počet cvičících a posilujících seniorů a jako třetí nejvýraznější trend bylo odborníky označeno posilování. Přitom ze seznamu dvaceti trendů na příští rok vypadly takové aktivity jako Pilates a cvičení na rovnovážných balonech. Aerobní cvičení se v posledních letech v tomto průzkumu propadá na stále nižší příčky, stejně jako spinning. Posilování je dnes odborníky považováno za nejvhodnější a nezbytnou formu cvičení pro děti, ženy, seniory a osoby středního věku. Kdo neposiluje, ztrácí svaly a stává se ve středním věku a na stáří “obézním při normální hmotnosti”. A tento stav představuje dokořán otevřená vrata k řadě závažných onemocnění. Snižuje kvalitu života a vede ke ztrátě samostatnosti a nezávislosti.

Neřiďte se při hodnocení svého současného stavu jen tím, co vidíte na váze. Existuje řada postupů, které váš stav mohou posoudit mnohem přesněji. Zaplaťte si na několik měsíců služby kvalitního osobního trenéra. Ten dokáže posoudit váš současný stav a navést vás na cestu k podstatnému zlepšení zdraví a zdatnosti, k vyšší kvalitě života.


LITERATURA:

  1. HALVORSON, R. (2008): Obese Not Alone in Risk of Heart Problems. In.: IDEA Fitness Journal, Volume 5, Number 7, July 2008

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Stravovací doporučení pro Američany

Nejvýznamnější organizace, zodpovědné za zdraví obyvatel USA, vydávají  pravidelně doporučení  pro Američany, jak se zdravě stravovat a chovat. Doporučení jsou veřejnosti předkládána jednou za zhruba pět let. Poslední…

Více informací

Další důkazy prospěšnosti posilování

Oblast fitcenter se v naší zemi rozvíjí příliš pomalu. Klasická fitcentra, koncipovaná na bázi kvalitní posilovny, stále navštěvuje málo lidí a mezi návštěvníky převládají spíše lidé mladí. Nejčastěji muži.…

Více informací

Rozhodný krok proti patologickému světu módy

Francouzští zákonodárci schválili zákon, který zakazuje propagaci extrémní štíhlosti na Internetu a v časopisech. Znění zákona, který musí ještě schválit senát, navrhuje pro osoby “podněcující jinou osobu k dosažení…

Více informací