Nezáleží na typu diety. Záleží na vytrvalosti

Podle střízlivých odhadů leží dnes na pultech knižních obchodů na celém světě přibližně tisíc samostatných titulů o dietách. Každý autor se přitom považuje za zázračného objevitele až spasitele, který světu odhaluje dosud nepoznané zákonitosti energetického metabolismu člověka. Počet knih, věnujících se dietám, roste přímo úměrně s počtem obézních. A obézních trvale přibývá. Z toho faktu se dá snadno odvodit stručný závěr: dietní rady, podávané v bestsellerech, jsou nesmyslné a bezcenné. Nejen čtenářům nepomáhají, spíše jim škodí. Obezita je multifaktoriální produkt současného převažujícího životního stylu. Musí se řešit jeho změnou.

Výrazným rysem nově se objevujících diet je jejich výrazná kontraverznost. Odlišují se stále podstatněji od předchozích konceptů kontroly hmotnosti a tradičních lékařských doporučení. Podle názorů odborníků mohou vést k závažným poruchám zdraví a dokonce i k ohrožení života. Jejich autoři navozují stravou nebezpečné procesy v těle, které sice mohou krátkodobě vyvolat pokles hmotnosti, z dlouhodobého hlediska však problém regulace nadměrných tukových zásob neřeší.

Stále více organizací dnes nabízí obézním namísto účinné změny přístupu ke stravě a pohybu různé patáky, které jsou nejen neúčinné, ale mohou vážně ohrozit jejich zdraví. Výrobci patáků sází drze a otevřeně na základní vlastnost současné populace - na její neochotu změnit způsob života a na silnou tendenci dosáhnout svých cílů co nejdříve a s minimálním úsilím. Termín “instant gratification generation” se dá volně přeložit jako “generace okamžitého uspokojení”. Toto chci, tady jsou peníze, už to mám, jsem spokojený. A už chci zase něco jiného.

Jenže pokud chce mít někdo zítra za domem rozkvetlý sad, může chtít jak chce. Může mít dokonce kolik chce peněz. Příroda má své vlastní zákony. Sad vyroste. Ale bude to trvat mnoho let. Bude nutné hodně investovat a vytrvale, soustavně pracovat. Bez okamžité odměny nebo uspokojení. A do toho se většině lidí moc nechce. Mít pěknou postavu také není otázkou vytažení peněz z kapsy a výhodného nákupu. Udržení optimálního množství svalů a přiměřených zásob tuku je výsledkem převažujícího způsobu života. Zhubnout se sice rychle dá. Jenže čím rychleji hmotnost klesne, tím rychleji se obvykle vrátí. Čím extrémnější dietu použijeme, tím nesnadnější je zabránit zpětnému nárazu - rychlému nárůstu množství tuku v těle po jejím ukončení. Tím nesnadnější je také danou dietu dlouhodobě dodržovat.

Problematice účinnosti diet se rozhodla věnovat skupina vědců z “Lipid Metabolism Laboratory”, která je součástí Centra pro výzkum výživy člověka na Tufts University v USA, doktoři Michael L. Dansinger, Ernst J. Schaefer a Joi A. Gleason. Výsledky svých zkoumání publikovali v prestižním časopisu “the Journal of the American Medical Association”. Náhodně rozdělili 160 obézních do čtyř skupin. Každá skupina se stravovala podle zásad, propagovaných jinou, v současné době rozšířenou, dietou. Vybrána byla Atkinsova dieta (omezující příjem sacharidů), Ornishova dieta (omezující tuky), dieta organizace “Weight Watchers” (omezující kalorie a velikost porcí) a Zone dieta (omezující přívod potravin s vysokým glykemickým indexem a zvyšující přívod bílkovin).

Každý účastník výzkumu obdržel odpovídající dietní knihu a účastnil se čtyř hodinových konzultací, na nichž mu odborníci důkladně vysvětlili princip zvoleného přístupu k hubnutí. Skupiny byly sestaveny tak, aby byly srovnatelné z pohledu pohlaví, věku, rasy, hodnoty BMI a metabolických charakteristik a aby odrážely rysy současné obézní americké společnosti. Výzkum byl naplánován na jeden rok, po který měli účastníci pokud možno co nejdůsledněji dodržovat danou dietu. Po roce výzkumníci posuzovali úspěšnost jednotlivých diet z pohledu poklesu hmotnosti, změny rizika onemocnění srdce a schopnosti účastníků danou dietu dlouhodobě dodržovat.

Výzkum dokončila pouhá polovina dobrovolně dietujících u diet, označených autory výzkumu jako “extrémní”, tj. diety Atkinsovy a Ornishovy. Druhé dva dietní programy, považované autory výzkumu za mírné (Weight Watchers a Zone), dokázalo dodržovat celý rok 65% členů daných skupin.  Podle záznamů, které si dietující vedli, však vědci usoudili, že zhruba po šesti měsících dietující mírně snížili původní důslednost a dopřávali si v porovnání s plánem denně o trochu více jídla.

Vyhodnocení dat, získaných po jednom roce ukázalo, že většina účastníků výzkumu svoji hmotnost mírně snížila a to bez ohledu na skupinu, do níž byla zařazena. Všechny skupiny měly stejně nastavený deficit přívodu energie. Nejsilnějším ukazatelem poklesu hmotnosti nebyl zvolený typ diety, ale spíše důsledné, dlouhodobé dodržování dietního plánu. Schopnost vnitřně se s nově zvoleným způsobem stravování ztotožnit a přijmout jej za svůj.

Všechny čtyři dietní přístupy navodily u těch účastníků, kteří vytrvali celých 12 měsíců, zlepšení poměru cholesterolových frakcí o 10% (poměr HDL/LDL cholesterolu). V tomto kritériu nebyl shledán žádný rozdíl mezi jednotlivými skupinami. Čím větší byl pokles celkové hmotnosti, tím pozitivnější byly i změny cholesterolu. Uvedená změna poměru cholesterolových frakcí v krevní plasmě představuje pokles rizika onemocnění srdce o 20%. Každé jedno procento poklesu hmotnosti vedlo k dvojnásobnému, tj. k 2% poklesu rizika vzniku nemoci srdce. Pokles hmotnosti se pozitivně promítl i do hodnot hladiny insulinu a C-reaktivního proteinu (CRP) v krvi. Hyperinsulinémie stejně jako vysoká hladina CRP představují riziko pro zdraví srdce a cév.

Uvedené výsledky jasně ukazují, že obezita je “otevřenou branou do řady závažných nemocí” a že se vyplatí investovat čas a peníze na její prevenci nebo odstranění. Na nemoci srdce a cév, k nimž obezita prokazatelně vede, umírá až 70% obyvatel většiny zemí západní civilizace. Prokazatelný pokles rizika onemocnění srdce, navozený poklesem hmotnosti, by měl přivést do fitcenter miliony občanů, preferujících dosud pasivní způsob života.

V těchto dnech připravuji pro stránky fitnet další článek, který jasně ukazuje, že z pohledu pozitivního ovlivňování zdraví nestačí všeobecně doporučovaná “půlhodina mírné chůze pokud možno denně”. Z energetického hlediska má v těle klíčové postavení svalová hmota. Ta při dnešním převažujícím způsobu života není plně využívána a proto dochází k jejím ztrátám. Kdo má zájem o své zdraví, musí tomuto poklesu svalstva zabránit. Čím dříve, tím lépe. Investice do cvičení ve fitcentru a do dlouhodobé spolupráce s odborníky v otázkách cvičení se v blízké budoucnosti rychle vrátí v podobě vysoké úrovně zdraví a zvýšené kvality života ve vyšším věku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. ANDERSEN, RE. (2003): Obesity. Etiology, Assesment, Treatment and Prevention. Champaign, Human Kinetics.
  2. Blair, SN, LaMonte, MJ,  Nichaman, MZ. (2004): The evolution of physical activity recommendations: how much is enough? Am J Clin Nutr 2004;79(suppl):913S–20S.
  3. BLISS, RM. (2006): A “Stick-to-Diet” Is More Important Than a Popular One. In.: Agricultural Research, March.
  4. McENROY,M. (2002): Resistance to exercise.. A social Analysis of Inactivity. Champaign, Human Kinetics.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2006 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Obezita, těhotenství, diety

V posledních desetiletích se významně změnilo postavení žen ve společnosti. V jejich důsledku se ženy  stále častěji snaží získat kvalitní vzdělání a poté dosáhnout významného postavení v zaměstnání. Dříve se…

Více informací

Krizová orientace

Lidé v minulosti žili pomaleji než my dnes. Žili také více v souladu s přírodou. Vstávali za ranního kuropění a večer uléhali se slepicemi. Pracovali pomalu, ale neustále. Nebyla elektrická energie, a tak jak se setmělo,…

Více informací

Jiná doba, jiné hrozby

Život před pouhými sto lety se od života dnešního podstatně lišil. V první polovině dvacátého století měli lidé odlišné starosti i radosti. Obecně řečeno, byli skromnější, více si všeho vážili, o  získané věci se…

Více informací