travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Zdravější životní styl může zabránit vzniku mozkové příhody u žen

Od narození do smrti procházíme jednotlivými fázemi života. Každá z nich přináší určité problémy a obtíže, které nám připadají v daném okamžiku ohromné, téměř nepřekonatelné. Když na ně později v životě vzpomínáme nebo o nich vyprávíme známým a přátelům, připadají nám spíše zábavné a jsme hrdi na to, jak jsme krizovou situaci bravurně zvládli. Každá fáze života má ale i své příjemnosti, situace a prožitky, které nám přináší radost a potěšení. Život  je most  z mládí do stáří. Je dobré, když jej přejdeme v celé jeho délce. Když dokážeme zvládnout potíže a prožít i radosti a potěšení, které přináší vyšší věk.

O tom, zda dojdeme na druhý konec pomyslného mostu nebo zda bude naše cesta nepřirozeně ukončena někde uprostřed cesty, rozhodujeme do značné míry sami vědomě zvoleným způsobem života. Zodpovědný přístup k sobě a svým blízkým, tj. zařazení maximálního počtu salutorů a vyřazení co nejvyššího počtu patogenů, zvyšuje pravděpodobnost toho, že se dožijeme v plném zdraví vysokého věku. Pokud jsme zdraví, v každé fázi života prožíváme radosti intenzivněji a obtíže snášíme snadněji.

Ženy prokazují většinu života nižší riziko vzniku a rozvoje nemocí srdce a cév. Jakmile se ale přiblíží konec reprodukční fáze života, pravděpodobnost infarktu a mozkové příhody se u nich zvyšuje a je nakonec vyšší než u mužů. Není to ale nějaký automatický mechanismus, proti kterému není obrany. Potvrzují to výsledky výzkumů, zabývajících se faktory, které ovlivňují riziko vzniku mozkové příhody u žen.

V zásadě existují dva typy mozkové příhody. Při ischemické příhodě dochází k zablokování toku krve do některé části mozku, většinou krevním vmetkem. Neprokrvená tkáň odumírá. Při krvácení do mozku proniká krev do mozkové tkáně prasklou cévkou a poškozuje jednotlivé nervové buňky. Nejčastějším typem, ohrožujícím muže i ženy, je ischemická příhoda. Ta je podle názoru Dr. Tobiase Kurtha z “Woman’s Hospital” v Bostonu ve státě Massachusetts, USA, značně ovlivnitelná zvoleným stylem života. Pokud ženy nepijí nadměrné množství alkoholu, nekouří, pravidelně cvičí, udržují stálou tělesnou hmotnost a zdravě se stravují, výrazně snižují pravděpodobnost vzniku mozkové příhody.

Každoročně postihne v USA mozková příhoda ohromujících 700 tisíc osob. Z toho jedna čtvrtina vede ke smrti postižených, a zhruba stejné množství zanechává trvalé následky. Protože se šedesátky začínají tento rok dožívat první příslušníci tzv. “baby-boom generation”, tj. občanů, narozených v poválečných letech 1946-1964, zvyšuje se i výskyt mozkových příhod. Lékaři hledají souvislosti, které by mohly snížit počet postižených.

Vědci pod vedením Dr. Tobiase Kurtha sledovali  po dobu více jak 10 let celkem 37.636 žen starších 45 let. Za tu dobu zaznamenali 450 mozkových příhod, z nichž většina byla označena za ischemickou. U žen, které pravidelně cvičily, zdravě se stravovaly, měly vhodnou hodnotu BMI, nekouřily a nepily alkohol, vykázaly v porovnání se ženami na druhém pólu dané škály o 55% nižší riziko vzniku mozkové příhody. Nejzdravěji žijící ženy, představující 5% sledované skupiny, měly dokonce riziko vzniku poruchy zdraví o 71% nižší.

Pokles rizika vzniku mozkové příhody byl prokazatelný u žen bez ohledu na aktuální věk. Zůstával i v případě, když byly brány v potaz jednotlivé biologické faktory, jako jsou diabetes, hypertenze nebo zvýšená hladina cholesterolu. Vědci proto ve svých závěrech konstatovali, že “z pohledu snížení rizika vzniku mozkové příhody hrají prosté změny stylu života nesmírně významnou roli”.

Je to prostě do značné míry v rukou žen. Pokud se chtějí dožít vysokého věku v plném zdraví a zdatnosti, musí pro to většinu života něco dělat. A zdá se, že zvýšení množství svalstva hraje v boji o dlouhodobé zdraví klíčovou roli. Každá perimenopausální žena by se měla vážně zamyslet nad stavem svého organismu a přijmout odpovídající opatření pro snížení rizika vzniku mozkové příhody.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. HUGGINS, Ch. (2009): Healthier lifestyles may reduce women’s stroke risk. In.: Reuters Health.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Děti, strava, pohyb a kosti

Jsme civilizací konzumentů. Většina z nás je odtržena od procesu přímého získávání zdrojů výživy. Neoráme, nesejeme, nesklízíme. Potraviny nakupujeme v supermarketech, a většinou si je automobilem dovezeme až do bytu.…

Více informací

Jedovaté prostředí

Vědci z „University of California, San Francisco“ (UCSF) označili za jednu z klíčových příčin vzniku epidemie dětské obezity, jednoho z nejpalčivějších zdravotnických problémů dneška, současnou „západní“ stravu,…

Více informací

Je čas na změnu?

Dnešní doba nás prostřednictvím rozhlasu a televize ukolébává v jisté falešné jistotě či pohodě a vytváří v nás příjemný pocit, že budeme žít nejméně do sta let. Všude čteme o prodlužujícím se průměrném věku…

Více informací