Vitaminy nebo permanentku do fitcentra?

“Konzumace antioxydantů ani jiných vitaminů nezpomaluje ukládání tukových látek do stěn cév a nesnižuje tak riziko vzniku infarktu nebo mozkové příhody” (Bleyes t al., 2006). Tuto stručnou větu presentovali vědci na základě analýzy 16 klinických výzkumů, zaměřených k posouzení vlivu antioxydantů a vybraných vitaminů na rozvoj nemocí srdce a cév. Potvrdili tak předchozí výsledky výzkumů, které posuzovaly suverénní tvrzení výrobců vitaminových a minerálových doplňků o prospěšnosti jejich produktů pro stav srdce. Dnes je již naprosto jisté, že pouhé “házení pilulek do hlavy” neovlivňuje pozitivně naše zdraví. Naopak nadměrné spoléhání na zázračnou moc prášků a pilulek při současném nerespektováním zásad zdravého životního stylu nás může stát zdraví i život.

Současná doba je značně odlišná od dob minulých. Z našeho života se doslova vypařila námaha a dřina, naopak se enormně zvýšily požadavky na duševní práci. Počty osob, živících se prací v zemědělství, stavebnictví a lesnictví prudce poklesly. Zvýšil se počet administrativních činnosti, svazujících nás na dlouhé hodiny do nepřirozených pasivních poloh. Současně se zkrátila délka pracovní doby a tím se vytvořil značný prostor pro odpočinek a zábavu. Jsme svědky extrémního nárůstu průmyslu zábavy. O naši přízeň, nebo spíše o naši peněženku, soupeří kina, divadla, koncerty, televize, hospody a další “kulturní” zařízení.

Nedostatek pohybu, především pak zátěže vyšší intenzity, vede ke ztrátám svalů. Méně svalů znamená méně aktivní tělesné hmoty a nižší hodnotu bazálního výdeje energie. Snížený bazální výdej energie ve světě nadbytku potravy a emocionálně přitažlivých forem pasivního trávení volného času představuje nemilosrdný rozsudek k obezitě. Obezita je pak prokazatelně dokořán otevřenou branou k metabolickým poruchám a chronickým neinfekčním chorobám. Nemoci snižují kvalitu života, vedou k předčasné invaliditě, nesamostatnosti, závislosti na pomoci okolí. Přináší osobní utrpení, snížení příjmů a ekonomické ztráty. Jedincům i společnosti jako celku.

Poslední století přineslo nebývalý rozvoj farmaceutického průmyslu. Léky zachraňují dnes a denně miliony životů. Zdají se být zázračné. Nemoci, na které se ještě před pár desítkami let umíralo, jsou dnes lékaři schopni díky potentním lékům během několika dní či týdnů vyléčit. Chválu lékům bychom však neměli přehánět. Lék je extrémní nakupení konkrétních chemických látek. Podobné nakupení se v přírodě nevyskytuje a proto na ně tělo reaguje rychle a výrazně. Každý lék ovšem má i nezanedbatelné vedlejší účinky. A ty jsou obvykle negativní. Jinak řečeno, lék sice něco v těle napraví, nezřídka ale současně i něco jiného rozladí nebo poškodí. To, co platí pro léky, platí současně i pro jakékoli jiné zvýšené nakupení chemikálií, tedy i pro vitaminy, minerály a doplňky výživy.

Zázračné působení léků ovlivnilo větší část současné populace. Nebojíme se tolik nemocí, jako naši předci. Máme přece léky, nemocnice, moderní diagnostické postupy, jsou zde poměrně bezpečné operace a když je moc zle, i transplantace. Je podzim, přesto vidím denně na ulicích dívenky s holými bříšky a zády. Je to sice většinou pěkné na pohled. Jenže statistiky ukazují na rychlý vzestup výskytu onemocnění ledvin. Prochlazení, kdysi obávané, bere dnes většina obyvatel měst na lehkou váhu. Nejednou přitom po přechozené chřipce dochází k závažných poruchám zdraví, včetně selhání srdce. Před lety jsem v televizi sledoval pořad o dívce, která v nemocnici čekala na dárce srdce. Její vlastní srdce pracovalo na 50%. Přechodila chřipku.

Stejná nebezpečná bezstarostnost, nebo spíše bezmezná důvěra v medicínu a léky, se v posledních letech vytvořila k doplňkům výživy. Lidé se nedostatečně pohybují a nedodržují ani ty nejzákladnější zásady zdravého stravování. Uklidňuje je fakt, že i když nedodržují obecná doporučení, dlouho se nic zlého neděje. Není to jako když sáhnete na rozpálená kamna. V tom případě přijde trest okamžitě. A je značně citelný. V případě nevhodného způsobu života se nic dramatického dlouho neděje. To nás ukolébává. Zdá se, že varování lékařů jsou přehnaná, neopodstatněná. Když nás již naše chyby začnou “pálit”, je obvykle na nějaký úhybný manévr moc pozdě.

Lidé, kteří spoléhají na zázračné působení chemikálií, se dopouští hrubé chyby. Lék nebo doplněk výživy neodstraní podstatu problému. Jen upravuje následky zásadních chyb. Klasickým důkazem je obezita. Kdyby byl nalezen prášek, který by tuto chorobu eliminoval, stal by se jeho objevitel přes noc miliardářem. Brzy by vydělal více peněz než věhlasný Bill Gates. V nejbohatší zemi světa dnes spadá do kategorie “s nadváhou” nebo “obézní” sedm lidí z deseti. V USA dnes žije 300 milionů lidí. Odhadem by si lék nebo chemikálii odstraňující nadbytečné zásoby tuku kupovalo přes 200 milionů lidí.

Totéž ovšem platí pro jakoukoli nemoc. Nemoci srdce jsou příčinou větší poloviny úmrtí ve většině rozvinutých zemí světa. Rychle roste jejich výskyt i v zemích, kde donedávna lidé umírali hlady. Nemoci srdce úzce souvisí s úrovní pohybu a převažujícím způsobem stravování. Hrubé změny stavu vnitřního prostředí, navozené nevhodným životním stylem, není možné napravit tím, že si jednou za den “hodíme” do hlavy nějaký paták. Přesto spotřeba doplňků výživy strmě roste. Největšími spotřebiteli jsou senioři. Léky a doplňky výživy nenapraví hrubé chyby ve způsobu života. Mohou účinně dolaďovat drobnosti. Léky ostatně daleko lépe působí u lidí s vyšší úrovní zdatnosti než u osob nezdatných.

Navštěvuji fitcentrum Primavera v Brně-Řečkovicích na Böhmově ulici. Dopoledne je zde příjemně poloprázdno. Přitom v okolí žije spousta seniorů. Chodí často k lékaři na injekce, čas od času někoho odveze sanitka do nemocnice. Většina z nich bere prášky na tlak nebo se léčí na cukrovku. Většina si pravidelně za velmi drahé peníze kupuje vitaminy. A v poslední době nadávají, jak moc musí připlácet na léky v lékárně. Přesto tito lidé věří, že konzumace zázračných pilulek chrání jejich zdraví a snižuje riziko onemocnění srdce. Když jim oponuji a zvu je do fitcentra, dívají se na mne jako na exota. Případně řeknou, že na to nemají peníze.

Když mi ale spočítají, kolik je ročně stojí léky a doplňky výživy, případně když k tomu připočítám odhadovanou finanční ztrátu, která vzniká tím, že během nemoci nemohou pracovat a tedy vydělávat peníze, ukazuje se nad jakoukoli pochybnost, že permanentka do fitcentra mne vyjde podstatně levněji. Navíc nemusím brát žádné léky, netrávím zbytečně dlouhé hodiny vysedáváním v čekárnách ordinací. Moje výdaje za léky nebo doplňky výživy jsou v porovnání s ostatními směšně malé. Navíc se mohu spolehnout na to, že mám v oblasti tělesné zdatnosti značnou rezervu. Takže když se objeví nenadálý náročný úkol (emergency situation), mohu víc zabrat a zvládnout jej vlastními silami. Jsem pak sice více unavený, ale po krátkém odpočinku se tělo vrací do solidního stavu.

V závěru jednoho článku, z nějž jsem čerpal, uvádí autor zhruba tato slova: “Výzkumy nenalezly sebemenší důkaz pozitivního vlivu minerálů a vitaminů v prevenci nebo léčbě aterosklerosy. To ovšem neznamená, že v prevenci a léčbě nemocí srdce nemá strava význam. Je nutné si ale uvědomit, že živiny v přirozené potravě a ve vitaminových přípravcích jsou v zásadě odlišné. Nejlepší radou v prevenci nemocí srdce je usilovat o zdravý životní styl - nekouřit, pravidelně cvičit  a jíst vyváženou stravu, bohatou na zeleninu a ovoce. Lidé, spoléhající při prevenci vzniku nemocí srdce výhradně na vitaminové preparáty v lepším případě jen vyhazují své peníze. V případě horším poškozují svoje zdraví” (Norton, 2006). Doplňky výživy mohou mít jistý pozitivní vliv u lidí fyzicky velmi aktivních. Kdo jen sedí u televize a několikrát za den si vezme “prášek”, chová se velmi neracionálně. Jinak řečeno, rozhodující je v dnešní nepřirozeném světě úroveň pohybové aktivity.

Cvičení ve fitcentrech jednoznačně přispívá rozhodujícím způsobem k dlouhodobému dobrému stavu zdraví. Je ostudné, jak málo lidí pravidelně v těchto moderních zařízeních cvičí. Za jednu z hlavních příčin tohoto nesmyslného stavu považuji obecnou neznalost zásad cvičení na posilovacích strojích. Proto se ve svých kurzech soustředíme na výchovu špičkových odborníků, schopných zodpovědně diagnostikovat stav zájemce o cvičení, sestavit přesný individuální cvičební program a předat klientovi komplexní soubor znalostí a dovedností v oblasti pozitivního ovlivňování zdatnosti a zdraví.

Tito odborníci jsou již dnes zájemcům o cvičení k dispozici. Chtějí za svoji zodpovědnou práci peníze. Mohu ale každého soudného člověka ujistit, že zdraví nikdy nebylo a nikdy nebude zadarmo. Kdo dnes neinvestuje do svého zdraví, bude za pár let platit mnohonásobně vyšší sumy za léky, operace a další zdravotnické služby. K tomu návdavkem obdrží spoustu bolesti a trápení

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. BLEYS, J, Miller, ER, PASTOR-BARRIUSO, R, APPELL, LJ, GUALLAR, E. (2006): Vitamin-mineral supplementation and the progression of atherosclerosis: a meta-analysis of randomized controlled trials. In.: Am J Clin Nutr, 84:880 –7.
  2. McCORMICK, DB. (2006): The dubious use of vitamin-mineral supplements in relation to cardiovascular disease. In.: Am J Clin Nutr, 84:680 –1.
  3. NORTON, A. (2006): More evidence vitamins don’t slow heart disease. In.: Reuters Health, Wednesday, October 25.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Stáří a doplňky výživy

Staří lidé jsou často chatrného zdraví, i jejich vzhled je většinou nanicovatý až žalostný. Je smutné sledovat ochablé, vyhublé, kostnaté staříky a stařenky v domovech důchodců. Navzdory odborné péči viditelně…

Více informací

Necháte si poradit od lékárníků?

Zaslechl jsem tu zprávu ráno v rozhlase když jsem si chystal snídani. Tři miliony občanů České republiky trpí metabolickým syndromem a jsou tak vážně ohroženi nemocemi srdce a cév. Koledují si o infarkt nebo o cukrovku. Přitom…

Více informací

Antioxidanty a zdraví

Na stránkách fitnet opakovaně upozorňujeme čtenáře na rizika, spojená s nadměrnou konzumací vitaminů, minerálů a dalších forem doplňků výživy. Konzumace doplňků výživy se stala fenomenem konce minulého a začátku tohoto…

Více informací