travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Jsou doplňky výživy vhodné v prevenci vzniku nemocí?

Doplňkům výživy se dnes nevyhneme. Reklama na ně na nás denně útočí z televizní obrazovky, novin, časopisů a rozhlasu. Internet je doslova zaplaven stránkami, které doporučují a nabízí nákup různých potravinových doplňků. Na tyto produkty narazíte v lékárnách, na benzinových stanicích u dálnic, ve většině drogérií a v supermarketech. Krabičky jsou krásně barevné a lákavé A nápisy na nich slibují odstranění únavy, vysokou vitalitu, lepší sexuální prožitky, zdraví a ochranu před nemocemi. No, nekupte to za ty peníze!

Průmysl doplňků výživy dnes představuje multi-miliardový business. Větší polovina americké populace, muži, ženy, děti, dospívající i senioři, přiznala, že nějaký takový přípravek alespoň jednou denně konzumuje. Přitom tvrzení výrobců doplňků nebylo ověřeno žádnou skutečně kvalitní vědeckou studií. Marketing těchto přípravků jen neskutečně sprostě zneužívá mezery v legislativě většiny zemí světa. Slibuje něco, co není schopen splnit. V lavině reklam a doporučení na doplňky výživy se naprosto ztrácí solidní upozornění zodpovědných vědců. A to zní: “Doplňky výživy nemají prokazatelný preventivní vliv a naopak mohou zvýšit riziko vzniku onemocnění”. Takže namísto zlepšení zdraví mohou doplňky výživy naše zdraví zhoršit. Jenže takové zprávy nenajdeme v klasických novinách ani v televizi. Musíme vyhledat kvalitní zdroje informací. A těch je v češtině velmi málo.

Dr. Maria Elena Martinez, PhD, z “University of California San Diego” se podílela na zprávě, kterou publikoval Internetový časopis “Journal of the National Cancer Institute”. V komentáři k článku píše: “Spotřebitelé potřebují více informací, aby se mohli bezpečně orientovat v problematice rizik a výhod jednotlivých doplňků výživy, zvláště v oblasti prevence vzniku rakoviny”. Podle názoru autorů článku mají doplňky výživy svoji omezenou pozitivní roli při léčbě některých vzácných nedostatků konkrétních živin. Jejich používání běžnou veřejností ale není opodstatněné. Jedná se jen o hnusný obchod, využívající strachu lidí z nemocí. Největší strach mají lidé z rakoviny. Přitom neexistují skutečně vědecky podložené důkazy pozitivní role jakékoli látky v prevenci nádorových onemocnění. Naopak se množí důkazy o tom, že doplňky výživy mohou vznik rakovin podporovat.

To ovšem organizacím, které vyrábí, reklamují a prodávají doplňky výživy nebrání v agresivní reklamě doplňků výživy jako prostředků prevence rakoviny. Nedostatečná vládní regulace tak ohrožuje občany a může přispět k jejich předčasnému onemocnění, snížené kvalitě života a předčasnému úmrtí. Jenže jen v USA dnes obrat prodeje doplňků výživy představuje více jak 30 miliard dolarů ročně. To jsou tak velké peníze, že se kolotoč reklamy a prodeje sám od sebe nemůže zastavit. Lidé se nechávají reklamou oklamat a mohou za to tvrdě zaplatit. Příjmy z výroby a prodeje doplňků výživy jsou tak ohromné, že umožňují investovat každoročně do reklamy a propagace těchto patáků neskutečné peníze. Je to bludný kruh. A vlády jednotlivých zemí, které mají z prodeje příjem v podobě daní, tiše přihlíží podvádění a klamání veřejnosti. Peníze přece nesmrdí!

Dr. Martinez se svými spolupracovníky studovala literaturu, zabývající se vlivem doplňků výživy na zdraví a v prevenci rakoviny. Tým vybral nejkvalitnější studie, posuzující vliv antioxidantů, kyseliny listové, vitaminu D a vápníku v prevenci vzniku rakoviny. Předklinické výzkumy prokázaly, že antioxidanty (beta karoten, alfa-tokoferol a vitamin C) podporují růst zdravých buněk a tkání a zpomalují růst abnormální tkáně. Klinické výzkumy ale ukázaly, že:

  • beta-karoten nebrání vzniku karcinomu kůže
  • beta-karoten, alfa-tokoferol a vitamin C nezabrání opakování nezhoubého nádoru tlustého střeva
  • beta-karoten, vitamin A a alfa-tokoferol nemají vliv v prevenci vniku rakoviny plic
  • vitaniny C a E nechrání před vznikem rakoviny
  • alfa-tokoferol, vitamin C a beta-karoten nemají vliv na vznik rakoviny a úmrtnost na rakovinu
  • beta-karoten a vitaminy A, C a E, ať již samostatně nebo v jakékoli kombinaci, nepředstavují prevenci gastrointestinálních rakovin
  • alfa-tokoferol a selenium nedokáží zabránit vzniku rakoviny prostaty u mužů se střední hladinou rizika

Několik studií dokonce prokázalo v důsledku konzumace doplňků výživy nárůst rizika vzniku rakoviny. Zvlášť výrazný byl v tomto směru vztah mezi konzumací beta-karotenu a rizikem vzniku rakoviny plic. Ve skupině kuřáků, kteří brali beta-karoten, byl statisticky významný větší výskyt rakoviny než ve skupině, která kouřila, ale beta-karoten nekonzumovala.

Autoři článku konstatují, že na základě současných vědomostí není možné doporučovat doplňky výživy v prevenci vzniku rakoviny. Je potřeba dále tuto oblast sledovat, realizovat další přísné výzkumy s cílem přesněji stanovit postupy prevence všech nemocí, a zvláště nemocí nádorových.

V roce 2007 vydaly dvě významné organizace (AICR - American Institute for Cancer Research a WCRF - World Cancer Research Fund) rozsáhlý materiál “Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective”, zabývající se na 537 stranách problematikou prevence vzniku rakoviny. Materiál doporučuje omezit dobu strávenou sezením, zvýšit množství pohybu. Naopak doslova píše: “Aim to meet nutritional needs through diet alone” a “Dietary supplements are not recommended for cancer prevention”. Tedy v překladu: “Snažte se zajistit svoje živinové potřeby prostřednictvím klasické stravy” a “Doplňky výživy se nedoporučují jako prostředek prevence vzniku rakoviny”.


LITERATURA:

  1. BANKHEAD, Ch. (2012): Supplements May Increase Cancer Risk. In.: MedPage Today, April 26.
  2. MARTINEZ, ME, et al.(2012): Dietary supplements and cancer prevention: Balancing potential benefits against proven harms. In.: J Natl Cancer Inst.
  3. World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research (2007): Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington DC: AICR.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2012 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Pozor na supplementy s vápníkem

Druhá polovina dvacátého století byla zlatým věkem farmacie a průmyslu doplňků výživy. Počet léků, a později i různých multivitaminů a dalších supplementů v lékárnách se během ní mnohonásobně zvýšil. Vyrostl…

Více informací

Jak je to s vitaminy?

V druhé polovině minulého století se do našeho povědomí začaly výrazněji dostávat vitaminy. Ve škole jsme občas “fasovali” Celaskon, malé štiplavé pilulky, které nás měly chránit před chřipkou při hrozících…

Více informací

Civilizace polykačů prášků

Většinu historie lidstva vedly nemoci k vážnému ohrožení života Nemocný člověk ulehl, pil podivné lektvary, které se v dané lokalitě tradovaly z generace na generaci. Byl udržován v teple, tichu a klidu. Když se jeho stav…

Více informací