Máme pro vás méně drastické řešení!

V knize “Clinical Obesity in Adults and Children” je mimo jiné i kapitola o medializaci obezity. Knihu vydalo nakladatelství “John Wiley & Sons Ltd.”, vyšla v roce 2010 a má 514 stran. Uvádí se v ní i to, že v poslední době s jakousi odpornou samozřejmostí každý novinový plátek alespoň dvakrát v týdnu uveřejní nějaký článek o hubnutí. Tyto články jsou většinou psány naprostými negramoty, lidmi bez základních znalostí anatomie, biochemie a fysiologie. Přináší čtenářům totální bludy a jen jim ztěžují cestu k udržení nebo znovuzískání štíhlé postavy. Udržují je v neznalosti, vedou je k nákupu neúčinných patáků. Dělají z nich blbce.

V kapitole “Obesity and Culture” dokumentují autoři posedlost dnešní populace problematikou obezity. Od roku 1992 se počet článků, věnovaných této problematice, zvýšil pětinásobně. Většina ze 750 článků o obezitě, které se objevily v deníku “New York Times” v období 1990 až 2001, vyšla po roce 1998. Počet informací o obezitě v agenturních zprávách se zvýšil ze 62 v roce 1980 na 6500 v roce 2004. Dále autoři výše uvedené knihy dovozují, že se současné prostředí ostře odlišuje od prostředí, v němž musely žít předchozí generace. Z našeho světa zmizely podněty pro pohyb, zvláště pak pro jeho intenzivnější formy, a naopak se usnadnil přistup k chutné stravě. Výsledkem je pozitivní energetická bilance, vedoucí neodvratně k ukládání nevyužité energie do zásob. Tedy k obezitě.

Obezita má na náš život neblahý dopad. Zvyšuje pravděpodobnost vzniku řady závažných onemocnění. Tato onemocnění snižují kvalitu života postižených, navíc dříve nebo později musí společnost vynakládat ohromné finanční výdaje na jejich léčbu. Dá se říci, že většina obézních představuje v systémech zdravotního pojištění, založených na “solidaritě”,  pijavice a výžirky. Peníze, vyhozené za léčení nemocí prokazatelně navozených obezitou, chybí pro účinnou léčbu jiných nemocí. Přesto obézních přibývá. Navíc se množí počet organizací, které drze bojují za “lidská práva” obézních dál se přejídat. Termíny “fatism” případně “weightism” se snaží parazitovat na termínu “rasismus” a naznačují, že chudáčci obézní jsou šikanováni lidmi štíhlými. Namísto hledání cest k dosažení a udržení normálního stavu tukových zásob investují obézní svoji energii do obhajování své patologické koncepce života. Neskutečné!

Česká republika je podle mezinárodních statistik na pátém místě na světě v počtu obézních. Současná ekonomická krize ukázala, že co nevidět nebudou peníze na důchody ani na účinnou zdravotní péči. Není divu. Tlustý národ je národ nemocný. V publikaci “Textbook of Cardiovascular Medicine” se mimo jiné uvádí: ”Zhruba 70 milionů Američanů (zhruba jeden ze čtyř) trpí kardiovaskulárním onemocněním. Odhadem 65 milionů má zvýšený tlak krve, 13 milionů onemocnění koronárních cév, 4,9 milionů trápí městnavé selhání srdce, 5,4 mozkovou utrpělo mrtvici. Přes pokles úmrtnosti na tyto nemoci od roku 1950 představují nemoci srdce a cév stále 38% všech úmrtí v USA. Náklady spojené s léčením kardiovaskulárních nemocí dosáhly v roce 2000 celkově 327 miliard dolarů”. Naši občané jsou tlustí. Jejich zdraví je tím ohroženo stejně jako zdraví občanů Spojených států. Náklady na léčbu jsou neskutečně vysoké. A neustále se zvyšují. Nebojovat proti obezitě, nebo ji dokonce obhajovat, je nelogické a hloupé.

Dnes jsem se chvilku koukal na internetové noviny. Většinou nečtu články o obezitě. Jsou totiž na jedno brdo. Špatné a hloupé. Dnes jsem udělal výjímku. Chyba. Zkazil jsem si dost náladu. Narazil jsem totiž na neskutečně hloupý článek v "Českých novinách". Následuje odstavec, který mne v daném článku “nadzvedl ze židle”.
“Zvyšte tělesnou aktivitu = cvičení. Neklaďte si vysoké cíle, jako např. od zítřka budu chodit do “fitka” nebo se přihlásím do aerobiku, budu každý večer hodinu běhat. Většinou zjistíte, že na chození do fitness centra nemáte čas ani peníze, do aerobiku zase nemáte vhodný oděv, no a běhání po večerech může být i nebezpečné. Raději začněte s malou aktivitou, je to lepší než nic a snadněji to splníte. Přestaňte např. používat výtah a i s nákupem schody vyběhněte, jednak budete méně nakupovat, čímž hubnutí půjde snadněji a jednak se tím procvičíte. O víkendu namísto sledování televize si zajděte do přírody - 10 minut pohybu na slunci a čerstvém vzduchu nahradí hodinu dřiny v tělocvičně”.

Jak jsem výše napsal, obezita představuje podle vyjádření světové zdravotnícké organizace pro lidstvo největší problém v třetím tisíciletí. Namísto, aby se lidé v této životně důležité otázce řídili názory a doporučeními odborníků, získávají z mizerných plátků debilní informace, které je jen utvrzují v nesmyslném a neúčinném chování, které naprosto nelogicky obhajují nebezpečný žívotní styl dneška. A nejnebezpečnější a nejhloupější informací dneška je, že si lidé “nemají klást vysoké cíle, nemají navštěvovat fitcentra, že jim stačí vyjít jednou za den do druhého poschodí a mají o štíhlou postavu postaráno”. Snad už by za takové informace měli být jejich autoři trestně postižitelní. Tvrzení “10 minut pohybu na slunci a čerstvém vzduchu nahradí hodinu dřiny v tělocvičně” snad nejvíce svědčí o znalostech a inteligenci autora. Pochybuji, že umí počítat do deseti”

Nedostatek tělesné zátěže vede k sarcopenii (ztrátě svalové tkáně). Ta dosahuje u osoby, žijící klasickým způsobem života dneška, zhruba tempa 1% za rok. Během dospělosti tak může dojít ke ztrátě 30 a více procent svalstva. Ve věku nad 60 let se toto tempo zdvojnásobuje až ztrojnásobuje. Pokles množství svalů má nevyhnutelný následek - pokles hodnoty bazálního energetického výdeje. Jinak řečeno, vydáme na zajištění základních životních pochodů méně energie. Může se nakonec jednat o propad výdeje energie za den o 300-600 kcal. Tento propad se nedá kompenzovat omezením příjmu potravy, protože kromě energie nám potrava dodává i biologicky cenné látky, bez nichž se hroutí náš metabolismus.

Udržet si přírodou zamýšlené a naplánované hodnoty bazálního výdeje energie můžeme jen v situaci, kdy si udržíme odpovídající množství svalů. Svaly se chovají interaktivně. Pokud je vhodně zatěžujeme, zvětšují se a logicky také konzumují více energie. Pokud je nepoužíváme, zmenšují se a tím logicky konzumují i méne energie. Abychom zabránili ztrátám svalů, nestačí “malá aktivita”, jako je chození s nákupem po schodech nebo 10 minut pohybu na slunci. Činnosti, které dnešní život od nás vyžaduje, dostatečně nestimulují náš hybný systém, nezabraňují ztrátám svalů. Pokud nevystavujeme svoje svaly pravidelně zátěži na hladině 70-90% jejich kapacity, nastupují procesy jejich odbourávání. Říkat lidem, že “k udřžení štíhlé postavy a zdraví stačí půlhodinka chůze denně nebo 10 minut na slunci " je důkaz slaboduché naivity a neznalosti. Nebo snad až tuposti. A je trapné, když se takové hlouposti objevují v celostátním deníku. Svědčí to něco o jeho redakci a šéfredaktorovi.

Profesor Booth v jednom ze svých článku napsal “Jsme první generací v historii lidstva, které příroda předala do vlastních rukou péči o svůj pohybový systém”. Jinak řečeno, kdo se v dnešních životních podmínkách nestará vědomě a záměrně o své svaly a kosti, navozuje ve svém organismu procesy sarcopenie a osteoporosy. Důsledkem nedostatečné stimulace hybného systému je sarcopenická obezita, na niž dříve nebo později navozuje některá z chronických neinfekčních nemocí (nemoci srdce, nádorové nemoci, metabolické poruchy), zlomeniny kostí atd. Nemoc, utrpení, finanční ztráty, předčasná smrt.

Komentovaný článek se snaží lidi manipulovat k nákupu konkrétního patáku a udržet je dále v neznalosti. Tím si producent patáku zajistí dlouhodobé příjmy. Spousta lidí na jeho chování doplatí sníženou kvalitou života a předčasnou smrtí. Ale to přece  "obchodníkům s deštěm" nikdy nevadilo.


LITERATURA:

  1. KOPELMAN, PG, CATERSON, ID, DIETZ, WH. (2010): Clinical Obesity in Adults and Children. Oxford, A John Wiley & Sons, Ltd., Publication.
  2. TOPOL, EJ. et al. (2007): Textbook of Cardiovascular Medicine. New York, Lippincott Williams & Wilkins.
  3. ČESKÉ NOVINY (2010): Novoroční předsevzetí = zhubnu! ...máme pro vás méně “drastické” řešení!

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2010 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Volba vhodné pohybové aktivity

Lékaři i tělovýchovní pracovníci se shodují v tom, že děti se mají více pohybovat. Klasické učebnice na tělovýchovných a lékařských fakultách doporučují pro děti především aktivity aerobního charakteru - chůzi, běh,…

Více informací

Role pohybové aktivity při regulaci tělesné hmotnosti

Pohyb je základním projevem života. Umožňuje všem živým tvorům získávat zdroje potravy a unikat před nebezpečím. S tímto záměrem se vytvářely i základní charakteristiky lidského organismu. Proto představuje svalová hmota…

Více informací

Jak zbavit tělo škodlivých látek?

Minulé století přineslo naprosto zásadní změny způsobu života člověka. Výčet objevů, které se během tohoto století staly samozřejmou součástí našeho života, je snad nekonečný, od rádia, přes automobily, letadla,…

Více informací