travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Proč diety selhávají?

Podle statistik drží v každém okamžiku na celém světě miliony lidí nějaký typ diety. Odhaduje, že na dietě je jeden dospělý Američan ze tří. Mnozí se uchylují ke konkrétní formě diety proto, že si chtějí udržet pěknou postavu, jiní proto, že chtějí být zdraví. Převážná většina se však chce zbavit nadměrných zásob tuku. Zásob, které se nahromadily vinou dlouhodobé pozitivní energetické bilance. Žijeme ve světě, v němž je rychlost rozhodování a jednání velmi důležitá. Jakmile s něčím příliš váháme, obvykle přijdeme “s křížkem po funusu”. Jsme společností “rychlého uspokojování” (instant gratification). Chceme všeho dosáhnout rychle a s co nejmenším výdejem energie. Proto se často dopouštíme fatálních chyb.

Stejným způsobem přistupujeme i k nadváze a obezitě. Nerespektujeme skutečnost, že se naše tělesná hmotnost zvyšovala pozvolna mnohdy desítky let. Jednoho dne se rozhodneme zhubnout a chceme mít své problémy s hmotností vyřešené pokud možno za týden nebo nejdéle za měsíc. Čteme sice, že pokles hmotnosti má být pozvolný, že základem snižování váhy má být změna životního stylu. Snížení příjmu energie a zvýšení jejího výdeje. Když dojde na lámání chleba, rozhodneme se obvykle pro rychlé až drastické řešení. Pro dietu. A čím je dieta “ostřejší”, čím rychlejší pokles váhy slibuje, tím lépe.

Jenže ostrá dieta je past. V našich genech je zakomponován mechanismus zajištění přežití v obdobích nedostatku. Tato období se projevovala prudkým poklesem přívodu energie. Tělo na něj reaguje snížením hodnoty bazálního metabolismu s cílem úsporněji zacházet se snižujícími se zásobami tuku. Tělo se chová stejně, jako námořníci v záchranném člunu. Pokud mají zásoby jídla a tekutin na dva měsíce, určí jiné denní příděly na jednotlivce než když mají zásoby potravy a tekutin na pět dní. Jakmile se přívod energie dramaticky sníží, snižuje tělo stejně dramaticky výdej energie na základní fysiologické pochody. Navíc začne zvýšeně využívat pro energetické potřeby bílkoviny. Je to jistý druh kanibalismu. Jíme sami sebe, abychom přežili. Tukové zásoby přitom tělo velmi přísně střeží.

Jakmile se sníží množství bílkovin v těle, snižuje se i hodnota bazálního metabolismu (BM). Tělo musí udržovat a živit méně buněk a tím ušetří v položce „výdej energie“. Pokles hodnoty metabolismu při přísných dietách může dosáhnout až 35 procent. To představuje pokles hodnoty energetického výdeje o 400 až 700 kilokalorií za den. Za týden tak může poklesnout energetický výdej o 2800 až 4900 kilokalorií. Pokud se po dosažení žádoucí hmotnosti začneme normálně stravovat, dodáváme do redukovaného systému nadbytek energie, který nelítostně vede k nárůstu množství tukové tkáně.

Odborníci uvádějí, že po dietách má strava “zvýšený lipogenetický efekt”. Tělo si po nepříjemné zkušenosti s nedostatkem energie vytváří vyšší zásoby tuku (využitelné energie), aby přežilo i předpokládané další období nedostatku, aby nezahynulo hladem. Podobně si po nějakém období extrémní finanční tísně dáváme do banky o něco více peněz, abychom v budoucnosti předešli podobným potížím, jaké jsme právě zažili. Je to logické a účelné. Je zajímavé, že k úspoře energie po dietách se uchyluje i organismus morbidně obézních (BMI nad 40 kg/m2). Přestože má tělo zásoby energie na deset a více měsíců, skrblí s energetickým výdejem. Proto se mnoho těžce obézních rozhoduje pro operaci (žaludeční bypass).

Většina diet vede k aktuálnímu snížení hmotnosti. Z nižší hmotnosti se ale dietující dlouho netěší. Většina osob, které dosáhly poklesu hmotnosti dietou, během několika let zaznamenají návrat k původní hmotnosti a většinou dojde i k jejímu navýšení. Základní příčinou cyklování hmotnosti je tendence dosáhnout co nejrychlejšího poklesu váhy. Nerealistické cíle vykolejí organismus, znemožní mu adaptovat se na příliš rychlou a podstatnou změnu životních podmínek. Tělo se brání poklesu energetických zásob výše uvedenými mechanismy (pokles hodnoty BM, zvýšené ukládání tuku po dietě). 

Cestou k trvalému poklesu hmotnosti je pozvolný, rozumný energetický deficit, který je navozen nikoli snížením příjmu energie, ale zvýšením jejího výdeje. Zvýšením množství pohybu. Kvantitativním i kvalitativním. Nestačí jakákoli aktivita. Součástí zvýšené tělesné zátěže musí být i cvičení, navozující v těle anabolické procesy. Cílem intervence je navodit takový energetický deficit, který povede během zhruba jednoho týdne k pohledu hmotnosti o zhruba půl kilogramu. To se ale většině dietujících zdá moc málo. proto přitlačí. Neuvědomují si, že tím nutí tělo k snížení hodnoty metabolismu.

Není nutné číst knihy o dietách. Kontrola hmotnosti je prostá. Příjem a výdej energie musí být z dlouhodobého hlediska stejný. Pokud příjem energie překračuje její výdej, tloustneme. Pokud je vyšší výdej než příjem, hubneme. Dnešní doba omezila výdej energie na historické minimum. Můžeme omezovat příjem energie jak chceme. Pokud nezvýšíme výdej, stav se bude jen zhoršovat. Při snaze o zvýšení výdeje energie nesmíme spoléhat jen na aerobní pohybové aktivity. Ty sice okamžitě zvýší výdej energie. Pokud ale a jakýchkoli důvodů nemůžeme cvičit, výdej je trvale na nízké úrovni.

Základem dlouhodobé kontroly hmotnosti je dosažení vysoké hodnoty bazálního výdeje energie. V dnešních podmínkách představuje bazální metabolismus 67-75 procent denního výdeje energie. Pokud dopustíme jeho pokles o deset a více procent (a diety navozují jeho pokles až o 35%) jsme ve slepé uličce, z níž se nedá snadno vycouvat. Hodnota bazálního metabolismu je snad nejvíce ovlivněna množstvím aktivní tělesné hmoty. Ta je do značné míry dána množstvím svalstva. Svaly ovlivňujeme cvičením. Posilováním. Cvičení musí být dostatečně intenzivní, musí v těle vyvolávat anabolické procesy.

Pokud se snažíme navodit energetickou rovnováhu snížením příjmu potravy, vyvoláváme v těle převahu katabolických pochodů. Ztrácíme svaly, tím dochází k poklesu množství aktivní tělesné hmoty a návazně i k poklesu hodnoty bazálního metabolismu. Čím nižší je bazální metabolismus, tím nesnadnější je udržet rovnováhu mezi příjmem a výdejem energie. Dieta je krok špatným směrem. Krok správným směrem je zahájení cvičení ve fitcentru. Nejlepší je začít cvičit pod dohledem osobního trenéra nebo trenérky. Dostane se vám od nich vysvětlení všech aspektů cvičení a stravy. Cvičení se stane bezpečnějším a účinnějším.

Stav, v jakém je náš organismus v daném okamžiku, je výsledkem předchozích převažujících vlivů. Pokud chceme nastolit změnu, musíme investovat. Čas a peníze. Eliminovat ony vlivy, které vedly k nakupení tukových zásob a instalovat vlivy, které povedou k celoživotní optimalizaci tělesné hmotnosti a kompozice těla.

Mnoho lidí se v jisté fázi života dostane do potíží. Jsou například nezaměstnaní. Pokud mají základní vzdělání, těžko hledají práci. Pokud mají vysokoškolské vzdělání, umí několik cizích jazyků, ovládají klíčové počítačové programy, mají dlouholetou praxi v nějakém oboru, práci seženou podstatně rychleji než nevyučený jedinec bez praxe, znalostí a zkušenosti. To, jak žiji z ekonomického hlediska dnes, není výsledkem toho, co jsem udělal dnes, včera tento týden nebo měsíc. Je to výsledek toho, co jsem dělal před deseti, dvaceti případně více lety.

Totéž platí pro obezitu a obecně pro tvar těla. Pokud má někdo desítky let sedavé zaměstnání, je zvyklý sledovat denně 4 a více hodin televizi, rád posedí v hospůdce nebo cukrárně, chutná mu hlavně knedlo-vepřo-zelo či svíčková s deseti knedlíky a dopravuje se výhradně osobním autem, nesmí se divit, že vypadá jinak než člověk, který tráví týdně 5 a více hodin pohybem, stravuje se střídmě, konzumuje hodně zeleniny a ovoce. Z hlediska tukových zásob a vzhledu nezáleží  na tom, co jsem jedl a jak jsem se pohyboval dnes, včera tento týden nebo měsíc. Záleží na tom, co jsem dělal před deseti, dvaceti případně více lety.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. BOOTH, FW, CHAKRAVARTHY, MV. (2002): Cost and Consequences of Sedentary Living: New Battleground for an Old Enemy. In.: President’s Council on Physical Fitness and Sports – Research Digest, Series 3, No. 16, March.
  2. BURKE, L, DEAKIN, V. (2006): Clinical Sport Nutrition. Sydney, McGraw-Hill.
  3. ELRICK, H. (1996): Exercise - The Best Prescription. In.: Physic Sportmed, 24:2,  February 96
  4. GRIFFIN, JC. (1998): Client-Centered  Exercise Prescription. Champaign, Human Kinetics.
  5. HAAS, EM, LEVIN, B. (2006): Staying Healthy with Nutrition.Berkeley, Celestial Arts.
  6. HERBERT, V, SUBAR-SHARPE, GJ. (1995): Total Nutrition. New York, St.Martin’s Griffin.
  7. NIEMAN, DC. (1998): The Exercise-Health Connection. Champaign, Human Kinetics.
  8. SAUNDERS, D. (2007): Why Dieting Often Fails As A Solution For Obesity. In. Buzzle.com, březen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2007 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Bojovat s tukem nebo to vzdát?

Přes veškerou snahu farmaceutického průmyslu, lékařů a různých šarlatánů, slibujících trvalé snížení hmotnosti těla pomocí jimi propagované diety, počty osob s nadváhou a obézních na celém světě stále narůstají.…

Více informací

Hubnutí a ztráta svalů

Nadváha a obezita se v posledních několika desetiletích šíří po celém světě doslova závratnou rychlostí. Dnes do kategorie “s nadváhou” (BMI 25,0-29,9 kg/m2) nebo “obézní“ (BMI nad 30,0 kg/m2) spadá již více jak 6…

Více informací

Může za nadváhu pomalý metabolismus?

Při surfování po Internetu jsem na stránce známé organizace MayoClinic našel dotaz čtenáře, zda za obezitu jeho sestry může pomalý metabolismus. Na otázku odpověděl Dr. Donald Hensrudn, pravděpodobně nějaký místní expert.…

Více informací