travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Muži snadněji snižují tělesnou hmotnost

V odborných kruzích známý a uznávaný časopis „the Journal of Human Nutrition and Dietetics“ uveřejnil výsledky studie, kterou prováděla organizace „Slimming World“. Pracovníci této organizace porovnávali úspěšnost při snížení hmotnosti u obézních mužů a žen. Vítězně z tohoto souboje vyšli muži. Během 12 týdnů 91% sledovaných obézních mužů dokázalo snížit svoji tělesnou hmotnost o 5% a více. Stejného výsledku dosáhlo pouhých 53% sledovaných obézních žen.

Muži během tří měsíců výzkumu snížili svoji hmotnost v průměru o něco před 10,5 kg, u žen se průměrný pokles hmotnosti za stejné časové období zastavil na necelých sedmi kilogramech (přesně 6,80 kg). Dr. Jacquie Lavin z organizace Slimming World prohlašuje, že centra pro snižování hmotnosti jsou navštěvována především ženami a muži se v tomto přefeminizovaném světě necítí dobře. Proto se jim spíše vyhýbají. Přitom jejich naděje na snížení hmotnosti jsou podstatně lepší než naděje žen a proto by měli centra kontroly hmotnosti naopak navštěvovat ve zvýšené míře. V posledních desetiletích se počet obézních mužů na celém světě prudce zvyšuje a proto je nutné, aby muži nečekali, co s nimi nadměrné zásoby tuku udělají, jak poškodí jejich zdraví, ale aby aktivně proti obezitě bojovali co nejdříve.

Za jeden z důvodů lepších výsledků mužů považují autoři výzkumu jejich menší předchozí zkušenost s hubnutím, větší důvěru v navržený program a vyšší množství svalů. Z výsledků výzkumu lze vyvodit závěr, že postupy snižování hmotnosti, vypracované pro ženy, fungují stejně účinně i u mužů. To by mělo muže povzbudit a podnítit k pravidelné spolupráci s organizacemi, nabízejícími služby při kontrole hmotnosti těla (slimming centers). Tato centra nemusí být jako dosud „dámskými kluby“. Poměr mužů a žen se v nich může v blízké budoucnosti vyrovnat.

Jak je z textu patrno, výzkum byl zaměřen spíše pragmaticky než vědecky. Zdá se, že ženy již začínají chápat neúčinnost rozličných diet a aerobních aktivit pro léčbu nadváhy a obezity. Počty návštěvníků „slimming centers“ se rychle snižují a tím klesají i příjmy jejich majitelů. Ti zjevně chtějí přilákat namísto mizících žen do svých, většinou drahých, zařízení prostomyslné muže. Proto si zřejmě „objednali“ tento výzkum.

Zabýváme se problematikou kontroly hmotnosti již dlouhá léta a proto nás zaráží, jak může být takto nekvalitní výzkum presentován v odborném časopise. Stačí se jen podívat na výsledky výzkumu. Muži snížili svoji hmotnost za 12 týdnů o více jak 10 kg a ženy o téměř 7 kg. To u mužů odpovídá poklesu hmotnosti za jeden týden o 0,88 kg, u žen pak 0,57 kg. V celé zprávě se nic nehovoří o cvičení, realizátoři výzkumu jsou označováni termínem „odborníci na výživu (nutritionists)“. Zásahy byly provedeny zřejmě jen v oblasti příjmu potravy. Pokud byl proveden nějaký zásah do výdeje energie, byl zřejmě natolik nepodstatný, že ve zprávě není ani uváděn.

Podle oficiálního stanoviska ACSM (American College of Sports Medicine), nejprestižnější organizace v oblasti tělovýchovného lékařství, se za největší tempo ztráty hmotnosti považuje 0,5 kg za týden. Pokud se toto tempo překročí, jde většinou o ztráty vody a aktivní tělesné hmoty. Tyto ztráty jsou poměrně rychle po ukončení diety nahrazeny. Dietující tak svoji hmotnost získá zpět, většinou ještě něco nabere navíc. Startuje se tím nebezpečná fluktuace hmotnosti. Ta je podle lékařů pro zdraví škodlivější než stabilní vyšší hmotnost.

Za základ pro udržení optimální hmotnosti, nebo pro její zdravé snížení, považujeme jednoznačně výrazný zásah do výdeje energie při co nejcitlivějším ovlivňování jejího příjmu. Klíčový je cvičební program, jehož nezbytnou součástí musí být posilování. Zvýšené množství svalstva vede k nárůstu bazálního výdeje energie a tím k pozvolnému, ale trvalému poklesu množství tuku při současné stabilizaci nebo zvýšení množství aktivní tělesné hmoty.

Na stránce fitnet doporučujeme zájemcům o zlepšení postavy nebo snížení hmotnosti konzultaci s odborníkem. Nenechte se oklamat organizacemi, které z vás vytáhnou peníze, ale výsledkem bude z dlouhodobého pohledu jen zhoršení stavu!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

AllRefer.com (2005): Men better at losing weight than women. 21.9.2005.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2006 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Proč ženy musí posilovat

Když jsem v roce 1994 a v následujících letech navštěvoval fitcentra v Anglii, všiml jsem si nápadného rozdílu oproti stavu v naší zemi. Většina cvičících byla ve věku 30-60 let. A větší polovinu cvičících…

Více informací

Nepřejídat se a vydávat dostatek energie

V posledních letech přibývá internetových stránek, knih a článků, v nichž různí podnikavci přesvědčují naivní tlouštíky, že právě odhalili tajemství kontroly hmotnosti a že tedy právě jimi doporučený přístup zbaví…

Více informací

Ženská postava prospívá zdraví žen

“Žena neví co chce a nedá pokoj, dokud toho nedosáhne”, definoval svůj názor na ženy před desítkami let neznámý muž, snad zkušený, snad zklamaný. Podle názoru řady vědců toto rčení ale skutečně platí. Alespoň…

Více informací