travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Liposukce neovlivňuje pozitivně vzhled ani metabolismus

Obesita představuje v dnešní době děsivou pandemii. Je zlým snem většiny organizací, zabývajících se zdravím populace. Ohrožuje stále vyšší počet obyvatel nejen průmyslově vyspělých států, ale i rozvojových zemí, v nichž byla donedávna hlavním problémem podvýživa. Obezita má svoji estetickou dimenzi – nadměrné zásoby tuku prokazatelně deformují tvar těla. Závažnější je ale její dimenze zdravotní. Nadbytek uloženého tuku, zvláště v oblasti střev (viscerální), je spojen se vznikem řady nemocí, které podstatně snižují nejen kvalitu života postižených, ale přispívají k jejich předčasné invaliditě a smrti. 

V naprosté většině případů je obezita výsledkem nedostatku pohybu a nadměrné konzumace energie. Vzniklou chronickou pozitivní energetickou bilanci řeší organismus zvýšeným ukládáním tuku do zásoby – do podkoží a do oblasti vnitřních orgánů. Aby mohl organismus nadbytečnou energii přeměnit na tuky a uložit do depot, musí provést zásadní přestavbu enzymů a dalších nástrojů metabolismu. Tyto změny je možné sledovat a posuzovat. Při obezitě se mění glykémie, insulinémie, hladina C-reaktivního proteinu a adiponectinu, hladina krevního tlaku, obvod pasu, složení lipoproteinů a dalších metabolicky aktivních látek.

 Lidé hledají postupy odstraňování obesity odnepaměti. Byly vymyšleny snad tisíce různých diet, vyrobeny desetitisíce podivných lektvarů, pilulek či prášků a vyzkoušeny dokonce i roztodivné čáry, kouzla a zaříkávání. V knihkupectvích si můžete koupit stovky odborně se tvářících publikací, v nichž autoři sebevědomě sdělují světu, že právě oni vyřešili jednou a provždy prastarý lidský problém. 

Přesto obézních nejen neubývá, ale naprosto zarážejícím tempem trvale přibývá. Se stoupajícím počtem neúspěšných diet a postupů snižování hmotnosti se do mysli obézních vkrádá beznaděj a zoufalství. Kontrola nadbytečných tukových zásob se zdá být mimo reálné možnosti postižených. Obezita se jeví jako přízrak, prokletí, neštěstí, smůla nebo trest. Něco, co je mimo nás, jako kousnutí klíštětem, deštivé počasí na dovolené nebo návštěva nemilovaných příbuzných v nejméně příhodný okamžik.

Tohoto stavu se rozhodli využít lékaři. Přišli s nápadem odstranit tuk mechanicky. Vysát jej z těla. Nač se trápit omezováním stravy nebo cvičením. Nač měnit příjemný a pohodlný, i když nezdravý a nebezpečný způsob života. Nad nadbytečným tukem lehce a snadno zvítězíte! Prostě si lehnete do našeho zařízení a za pár hodin vás zbavíme vašeho prokletí. Během týdne budete zdraví a čilí jako rybičky a na tloušťku si už ani nevzpomenete! Kdo by odolal takové lákavé nabídce? Kdo by nedal těch pár desítek tisíc šikovnému panu doktorovi se zázračnýma rukama? A tak se v posledních letech počet estetických operací, zaměřených na odstraňování nadbytečných tuků na stehnech, v oblasti břicha a hýždí, soustavně zvyšuje. Je to „dobrý business“.

 Lidstvo se ve své historii mohlo nesčetněkrát přesvědčit o tom, že nic není zadarmo. že obrazně řečeno „pečení holuby do úst nelétají“. Přesto se opakovaně pokouší s přírodou vyběhnout, nějak ji přechytračit, doslova „ojebat“. Najít „perpetum mobile“. Po chuti se najíst a současně se zbytečně nenamáhat. Jíst koláč a přitom jej stále mít nedotčený. 
Liposukce se také zdála být zpočátku elegantním řešením prastarého lidského problému. Jak ale ukazují výsledky, je dalším dokladem toho, že bez práce nejsou koláče. Neřeší důsledně ani estetické aspekty obezity, ani její aspekty významnější – zdravotní. Při těch prvních jde víceméně o kvalitu života, u těch druhých o život.
 
Před lety jsme napsali komentář k jedné soutěži fitness. V ní jsme použili větu: „Závodnice A.B. měla sice pěknou sestavu a dobrý rozvoj horní části těla, celkový dojem však pokazila viditelná celulitida v oblasti stehen“. Po jisté době jsme obdrželi od posuzované závodnice e-mail. V něm se ohrazovala proti našemu komentáři a uvedla: „Estetický nedostatek na mých stehnech není způsoben „celulitidou“ jak chybně uvádíte ve svém článku, ale vznikl po neúspěšné liposukci“. Tehdy byla tato informace pro nás nová, nečekaná. Setkali jsme se s ní poprvé.  Od té doby jsme si mohli opakovaně ověřit, že pasivní odstranění tuku má na tvar těla krátkodobý a mnohdy spíše negativní dopad.

Podle zprávy, kterou uveřejnil prestižní časopis „New England Journal of Medicine.“ v červnu 2004 (N Engl J Med. 2004;350:2542-2544, 2549-2557), „liposukce nezlepšuje metabolické abnormality spojené s obezitou“: Tato stručná, jednoduchá věta by měla vést k zamyšlení všechny obézní, kteří uvažují o zkratkovém řešení svého problému s hmotností – problému, který pramení především z nevhodného způsobu života.

Jak uvádí autoři výzkumu, jediným ověřeným, zdraví vhodně ovlivňujícím postupem odstranění nadbytku tuku a pozitivního ovlivnění metabolického profilu obézních, je navození negativní energetické bilance pomocí zvýšení výdeje energie. Liposukce sice do jisté míry odstraní nejhorší estetické dopady nadměrného nahromadění tuku v těle. Nevede ale k zásadnějším změnám životního stylu a utvrzuje tak obézního v chybném přesvědčení, že může nadále žít způsobem, který je primárně zodpovědný za jeho problémy s hmotností.

Liposukce paradoxně obézní ujistí v tom, že nemusí měnit životní styl. Protože však mechanickým odstraněním tuku nedošlo k nápravě metabolických maladaptací, zvyšilo se podstatně riziko vzniku diabetu, riziko rozvoje nemocí srdce resp. nemocí nádorových - a tím i riziko předčasné smrti.

V oblasti výdeje energie je klíčovým faktorem stav svalstva. Svaly při současném životním stylu atrofují, dochází k jejich výraznému úbytku. Čím více svalů ztratíme, tím citlivěji musí být sestaven cvičební program, zaměřený na znovuzískání zdatnosti. Optimální úroveň zdatnosti je nejlepší prevencí vzniku obezity a život ohrožujících metabolických maladaptací.


LITERATURA:

  1. ANDERSEN, RE. (2003): Obesity. Etiology, Assesment, Treatment and Prevention. Champaign, Human Kinetics.
  2. BARCLAY, L. (2004): Liposuction Does Not Improve Metabolic Abnormalities Linked to Obesity. In. Medscape, Medical News, June 16th.
  3. KOLOUCH, V, BOHÁČKOVÁ, L. (1994): Cvičení ve fitcentrech – posilování. Olomouc, Universita Palackého. Vysokoškolská skripta.
  4. WHO/FAO (2003): Diet, nutrition, and the prevention of chronic diseases. Geneva, World Health Organization.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.
 
Copyright © 2006 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.
 
Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Bazální výdej energie

Jak přibývá obézních, vrší se na knižních pultech publikace o kontrole hmotnosti a v různých časopisech narůstá počet článků, zaměřených k problematice tloustnutí. Zdá se, že každý zájemce o kontrolu hmotnosti má…

Více informací

Neat

Nedávno jsme sledovali procházku přibližně 55leté babičky s asi osmiletou vnučkou. Zatímco pohyby babičky byly pomalé, rozvážné a úsporné, vnučka byla jako "šídlo", překypovala aktivitou, neustále poskakovala, vozila se…

Více informací

Jak zvýšit úroveň metabolismu a zbavit se tuku

Příroda není zrovna moc spravedlivá. Někdo je vysoký a někdo malý, někdo má krásné, husté kudrnaté vlasy, jiný ať dělá co dělá, vlasy mu ubývají. Některé ženy mají jen tak od přírody souměrnou a pohlednou postavu,…

Více informací