Hnědý tuk a obezita

Vědci a lékaři jsou zděšeni současným stavem společnosti. Nadváhou (BMI 25,0 kg/m2 až 29,9 kg/m2) je postiženo téměř 70% obyvatel většiny průmyslově vyspělých zemí, z toho je téměř polovina obézních (BMI na 30 kg/m2). Kromě toho ale také roste počet lidí, jejichž BMI je sice ve zdravém spektru (21,0 kg/m2 až 24,9 kg/m2), jejich zdraví je přesto ohroženo. Tito lidé mají špatnou kompozici těla - málo svalů a příliš zásobního tuku. Odborníci pro tento stále častěji se vyskytující jev používají terminy “latentní obezita”, “sarcopenická obezita” nebo T.O.F.I. (Thin Outside, Fat Inside).

V lidském těle se tuk ukládá v případě, kdy přívod energie je dlouhodoběji vyšší než její výdej. Přebytečná energie je přeměňována na triglyceridy a ukládána v adipocytech (tukových buňkách). Nadměrné zásoby tuku mají na naše zdraví, zdatnost a výkonnost negativní vliv. Zvyšují riziko vzniku chronických neinfekčních onemocnění, jakými jsou diabetes, metabolický syndrom, hypertenze, infarkt myokardu, mozková příhoda atd. Protože tyto nemoci představují pro současnou společnost ohromnou finanční zátěž, hledají se usilovně cesty jak zabránit vzniku a rozvoji obezity.

Prevence obezity je jednoznačná. A prostá. Musíme vydávat stejné množství energie jako přijímáme. Tato rovnováha mezi příjmem a výdejem energie nemusí být udržována denně, ale spíše (podle Brodana) ve zhruba čtrnáctidenních cyklech. Proto jsou nesmyslné všechny jídelníčky a diety. Tělo si má samo umět říci o to, kolik energie a které živiny potřebuje. Pokud se dostatečně pohybujeme, udržuje se dynamická rovnováha mezi přijímanou a vydávanou energií automaticky. Prostě buď máme na jídlo chuť nebo nemáme.

Jenže vinou negativních změn kompozice těla, hlavně vinou ztráty svalové tkáně, klesla v posledních desetiletích hodnota výdeje energie většiny populace. Tento propad prostě není možné kompenzovat snížením příjmu energie. A tak se hledají jiné cesty. Farmaceutické společnosti tvrdě soutěží, která z nich přijde na trh s fungujícím lékem proti obezitě. Takový lék by vítězné společnosti přinesl miliardy dolarů. Jenže ať se chemici snaží jak chtějí, zatím nemají úspěch. Všechny léky, které byly schváleny, musely být zakrátko z trhu ztaženy, protože vedly k úmrtí konzumentů.

Teď přichází farmaceutické společnosti s nápadem využít v boji proti obezitě hnědý tuk. Tento tuk byl zjištěn u hibernujících zvířat (medvědi atd.), u mláďat a dětí. Nyní ale vědci zjistili, že je i v těle dospělých. Hlavně v oblasti horní části hrudníku a zátylku. Hnědý tuk má v lidském těle jedinou roli. Přeměňovat tuk na teplo a zajišťovat optimální teplotu jádra těla. Jeho funkce se zvyšuje, když jsme v chladu, snižuje, když jsme v teplém prostředí. Naši předci museli mnohdy trávit celé hodiny v zimě v lese nebo na cestách. Proto u nich byl hnědý tuk funkční a přispíval k tomu, že netloustli. Dnes, ve světě klimatizace, se z našeho těla hnědý tuk ztrácí, protože jej nevyužíváme. Je to jako se svalstvem. Když jej neužíváme, ztrácíme je.

V poslední době se roztrhl pytel s novými teoriemi vzniku a rozvoje obezity. Například je vznik obezity přisuzován tlustým přátelům a známým, nedostatečnému umývání rukou, nedostatku spánku, špatné funkci hnědého tuku atd. Domnívám se, že všechny tyto teorie vznikají v hlavách bláznů. Lidé prostě stále hledají na co svádět svoji lenost a pohodlnost. Stejně jako jisté nepřizpůsobivé menšiny stále mluví o rasismu a xenofobii namísto toho, aby se naučily slušnému chování a pracovaly. Není nutné hledat zástupné příčiny obezity. Základní příčinou manifestní nadváhy, obezity a latentní nadváhy je v dnešním světě nedostatečný výdej energie.

Kdo nechce být tlustý, musí pravidelně posilovat. Zabránit sarcopenii - ztrátě svalové hmoty. Pak se nemusí vymlouvat na jakékoli zástupné příčiny. Nebude tlustý. Nemůže být tlustý. Protože si cvičením vytvoří dostatek aktivní tělesné hmoty a tím si zajistí dlouhodobý vysoký výdej energie.

LITERATURA:

  1. DRISKELL, JA, WOLINSKY, I, (2009): Nutritional Concerns in Recreation, Exercise and Sport. Boca Raton, CRC, Taylor&Francis Group.
  2. http://www.sciencedaily.com/releases/2011/06/110606092522.htm

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2012 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Základy hráze proti obezitě selhávají

Stránka fitnet se zabývá otázkami vytvoření a udržení štíhlé postavy, prevencí obezity a na ní navazujících metabolických poruch. Tyto poruchy vedou ke vzniku a rozvoji chronických neinfekčních chorob. Donedávna byly…

Více informací

Jak předcházet obezitě?

Lidí s nadměrnými zásobami tělesného tuku neustále přibývá, a to přes enormní snahu lékařů a úředníků, zodpovědných za zdraví populace. Když vidím některé lékaře a zaměstnance ministerstva zdravotnictví, ani se…

Více informací

Sebevražda pohodlím

Sebevražda v užším slova smyslu je chování zaměřené k násilnému ukončení vlastního života. Obvykle se lidé k sebevraždě rozhodnou v nějaké mimořádně stresové situaci, v tíživém postavení, pod vlivem negativních…

Více informací