travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Tloustneme a tloustneme

Svět se mění k nepoznání. Poslední století přineslo převratné změny způsobu života. Jejich tempu se nedokázal přizpůsobit lidský genom. Máme tu problém. A to dost velký. Byli jsme sestrojeni pro pohyb a každodenní namáhavé činnosti. Ty ale naši otcové a dědové ze života odstranili svými vymyšlenostmi a vynálezy, zaměřenými k odstranění dřiny. Jen to trochu přehnali. Pohyb, základní faktor života, který byl pro všechny dosavadní generace „povinný“, je dnes volitelný, nepovinný. Navíc naši předkové vymysleli nepřeberné množství pasivních forem trávení volného času. Divadla, kina, televizi, rozhlas, koncerty, videa, olympiády, závody F1, Champions League apod..

Nedívejte se na televizi, když váš oblíbený tým hraje o titul mistrů světa. Nesledujte „Česko hledá superstar“, když o tomto programu další den zaujatě mluví vaši spolupracovníci a přátelé. Pokud je vaše chování skutečně „mimo mísu“, nemáte v reálném životě přátele, protože se s vámi nedá o ničem mluvit. Svět se žene jistým směrem. A zdá se, že tím směrem cesta končí. Na okraji propasti. Při tempu, kterým se ženeme kupředu, je otázkou, zda se nám podaří včas zastavit. Tedy „nezahučet“ do smrtící hloubky.

Světová zdravotnická organizace hovoří o tom, že se nám na celém světě podařilo vytvořit „obesogenní“ prostředí. Jeho výsledkem je nárůst počtu tlouštíků. Tloušťka ohrožuje zdraví. Roste počet nemocných lidí, závratně narůstají ekonomické náklady na jejich léčení. Pokud tento trend nezastavíme, zhroutí se zanedlouho všechny dosavadní funkční systémy zdravotního a sociálního pojištění. Bude moc nemocných a málo peněz na jejich léčení. Dříve nebo později budou lidé umírat bez pomoci. Vrátíme se do středověku.

Tloustneme a tloustneme. Odborníci hovoří o „pandemii“ - nemoci neomezované prostorem. Za posledních deset let se počet postižených (tj. tlusťochů) zvýšil ve většině zemí světa o více jak 10%. Přitom proti obezitě hledají obranu celé týmy špičkových odborníků – lékařů, biologů, fysiologů a specialistů na otázky cvičení. Lidé ale nemají čas ani náladu posuzovat zjištěná fakta. Nedávají přednost vědecky ověřeným, ale nepohodlným postupům kontroly hmotnosti. Nenaslouchají soudným hlasům, které již desetiletí zdůrazňují, že v boji proti nárůstu tuku musíme zasahovat nejen do sféry příjmu energie, ale že klíčem řešení problémů s hmotností je ovlivnění sféry energetického výdeje.

A tak na obézních bohatnou podvodníci, přivolávači deště a prodavači hadího sádla. Je až směšné naslouchat hovoru několika korpulentních dam o dietách. Rozum zůstává stát, když se v hovoru ozve tvrzení „kalorie se nepočítají“. Kolik lidí bude muset zemřít, kolik miliard se bude muset namísto do rozvoje společnosti investovat do zmirňování potíží a ulehčování umírání lidí, kteří si svoje potíže způsobili svým neracionálním přístupem k životu?

Pro soudného člověka je šokující, že se obézní do omrzení dopouští stejných chyb. Potravinářský průmysl přináší neustále nové a nové produkty, o nichž prohlašuje, že jsou „bez cukru“ nebo „bez tuku“, vychází stále více knih, přinášejících „zaručené“ diety. Přesto tlustých přibývá stále vyšším tempem. Kde je problém?

Při úvahách o obezitě, její prevenci nebo léčbě, musíme vždy reálně posuzovat obě strany energetické houpačky – tj. příjem i výdej energie. Nesmíme se ale nechat obalamutit podvodnými tvrzeními výrobců „nízkotučných“ nebo „nízkokalorických“ potravin. Termín „0% tuku“, který tak hojně vidíme na obrazovkách našich televizorů, je jasným dokladem zlodějských záměrů zadavatele reklamy. Nebo jeho neodbornosti až hlouposti. Každý obézní, který se svého problému chce skutečně zbavit, musí pochopit následující údaje:

Příjem energie

Obecně se tvrdí, že se příjem energie má rovnat výdeji. E in = E out představuje základní rovnici stabilní hmotnosti. To je sice technicky vzato správné, ale prakticky chybné a velmi nebezpečné tvrzení. Obesogenní prostředí snížilo podíl pohybu na  denním výdeji energie u většiny populace pod 20%. Tím se hodnota denního výdeje energie dostala u většiny žen pod úroveň 1800 kcal. Pokud přijímá daná žena denně potravu, která jí dodá 1800 kcal, nedodá do těla dostatek vitaminů, minerálů a stopových prvků. Je jen otázkou času, kdy dojde k převaze katabolických dějů, k sarcopenii, osteoporose a nakonec ke zhroucení metabolismu. Diety, jejichž kouzlu obézní tak rádi podléhají, jen stimulují obranné mechanismy udržení života – katabolismus bílkovin, pokles hodnoty bazálního výdeje energie a změny respiračního kvocientu. Omezování příjmu potravy je mucholapka, na níž se nachytá většina obézních. A dopadnou stejně smutně, jako mouchy na mucholapce.

Výdej energie

Hlavní problém je podle nás jednoznačně v nedostatku kvalitního pohybu. Zdůrazňuji přídavné jméno „kvalitní“. Protože pohyb může být z pohledu kontroly hmotnosti i naprosto zbytečný. Vždy jen žasnu, když se dozvím, že lékař doporučil výrazně obézní ženě denní půlhodinovou chůzi. To je totéž, jako hodit tonoucímu tenkou větvičku! Má-li obézní přebytek 20 kg tuku, představuje to zhruba 180 tisíc kilokalorií. Půlhodinovou chůzí vydáme přibližně 60-80 kcal. Museli bychom se na procházku vydat 2571krát, abychom se zbavili přebytečné energie.To je práce na více jak 7 let, pokud bychom vyšli jednou denně.

Největší složkou výdeje energie je bazální metabolismus (BM), který u osob pohybově pasivních představuje až 75% denního energetického obratu. Hodnota BM závisí na množství svalstva. Pohybově pasivní ztrácí svalstvo tempem 1-2% za rok. Čím jsme starší, tím méně máme svalů, tím nižší je náš výdej energie, tím méně můžeme jíst, tím méně vitaminů a minerálů nám strava dodává. Je to bludný kruh, na jehož konci je nemoc a smrt.

Musíme zvolit takový pohyb, který udržuje nebo zvyšuje množství svalů a tím i hodnotu bazálního výdeje energie. Protože čím více máme svalů, tím více energie vydáme i když necvičíme. Navíc svaly v klidu (například když sedíme v práci, u počítače nebo u televizoru) metabolizují tuky (jejich respirační kvocient je v klidu 0,76). Mezi lidmi přetrvává nesprávná představa, že sval začne  metabolizovat tuk až po 20 minutách aerobní zátěže..

Z hlediska prevence obezity je dnes naprosto nevyhnutelnou aktivitou posilování. Posilovací program ale musí být sestaven tak, aby vyvolal požadované změny v organismu, současně však nesmí způsobit zranění. Pásmo zátěže, které již pomáhá a ještě nepoškozuje, je poměrně úzké. Proto je nejvhodnější nechat si program sestavit u odborníka. Jakmile se jednou naučíte pod odborným dohledem správně cvičit, získáte účinný nástroj pro kontrolu hmotnosti na celý život.

Nemusíte se chytit na mucholapku obezity.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. Booth, FW, Chakravarthy, MV, Gordon, SE, Spangenburg, EE. (2002): Waging war on physical inactivity: using modern molecular ammunition against an ancient enemy. J Appl Physiol 93: 3–30, 2002.
  2. BOUCHARD, C. (2000): Physical Activity and Obesity. Champaign, Human Kinetics.
  3. BRODY, JE. (1998): Gaining Weight on Sugar-Free, Fat-Free Drinks. In.: Science, Personal Health, June 16th
  4. WHO (2002): The World Health Report 2002 - Reducing Risks, Promoting Healthy Life. Geneva, World Health Organization 2002.
  5. WHO/FAO (2003): Diet, nutrition,  and the prevention of chronic diseases. Geneva, World Health Organization.
  6. WHO EUROPE (2000): CINDI Dietary Guide. ISBN 92 890 1183 1.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Základy hráze proti obezitě selhávají

Stránka fitnet se zabývá otázkami vytvoření a udržení štíhlé postavy, prevencí obezity a na ní navazujících metabolických poruch. Tyto poruchy vedou ke vzniku a rozvoji chronických neinfekčních chorob. Donedávna byly…

Více informací

Normálnost

Otázka: Postavy kulturistů a kulturistek mi nepřipadají normální. Vám ano? Odpověď: Je několik definic "normality". Nejčastěji je termín "normální" používán ve významu "častý, často se vyskytující". V tomto…

Více informací

Mléko a cvičení

Názory na význam jednotlivých potravin ve vztahu ke zdraví, zdatnosti a výkonnosti se neustále mění. Mléko a výrobky z něj tvořily základ výživy v řadě historických období lidstva. V začátcích kulturistiky bylo mléko…

Více informací