travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Další smrt v oblasti módy

V září roku 2006 jsem na stránce „fitnet“ informoval o smrti 22leté uruguayské modelky Luisel Ramos. Zemřela v srpnu přímo při práci, na přehlídce krásných šatů v Montevideu. Po návratu z mola se zhroutila a nepomohla ani snaha okolí o resuscitaci. Smutnou událost komentovala většina známých světových periodik. Názory redaktorů se shodovaly v tom, že svět módy vytváří u mladých modelek ohromný tlak na extrémní, život ohrožující štíhlost. Dívky pod tímto tlakem nezdravě omezují příjem potravy, nadměrně se věnují sportům při nichž dochází k značnému výdeji energie, zneužívají laxativa a další látky s cílem snížit celkovou hmotnost a dosáhnout dojmu výrazně štíhlosti.

Koncem února 2007 se v novinách objevila zpráva o smrti další modelky. Jedná se o sestru Liusel Ramos, pouze osmnáctiletou Elianu Ramos (na snímku vlevo). Za příčinu smrti označili lékaři selhání srdce, vyvolané pravděpodobně silnou podvýživou. Eliana zemřela v Montevideu, v domě svých rodičů, kteří v tu dobu byli na dovolené v jiné části země. Pracovala pro známou argentinskou modelingovou agenturu Pancho Dotto Models.

Žijeme ve světě, v němž 6 osob z deseti má buď nadváhu nebo spadá do kategorie „obézní“. Je s podivem, že svět módy presentuje na svých přehlídkách modely obleků a šatů, které si v současné době může dovolit obléci snad jen promile populace. Většina modelek spadá při hodnocení podle BMI do kategorie „astenická“. Podle kritérií BMI je za astenickou považovaná hodnota pod 17 kg/m2. Hodnoty 17,0-22,0kg/m2 řadí ženy do kategorie „štíhlá“. Přitom Světová zdravotnická organizace (WHO) označila nedávno hodnoty BMI u žen pod 18,5 kg/m2 za „podváhu“, ohrožující jejich zdraví.

Výrazná hubenost může být vyvolána mentální anorexií. Při ní se člověk, který je hubený, považuje za tlustého a hledá způsoby, jak snížit svoji hmotnost. U modelek se ale o anorexii obvykle nejedná. Přítelkyně sester Ramosových ostře odmítly názor, že za jejich smrtí je porucha stravování. Obě mladé ženy prostě chtěly být štíhlé proto, aby se udržely ve světě modelingu. Jsou tedy spíše oběťmi patologické kultury dneška než nějaké módní nemoci.

Obecně přijímaná a v anglosaském světě převládající kultura staví nezdravé vzory pro mladé ženy. Výsledkem je, že devadesát až pětadevadesát procent osob, vykazujících rysy nezdravého přístupu ke stravě, jsou dívky ve věku 16–25 let. V posledních letech zaznamenali odborníci smutný fakt, že se vypuknutí choroby posouvá do stále nižšího věku. Výjimkou nejsou už ani desetileté nezdravě hubené dívky. V poslední době vytvářejí kulturistické časopisy nezdravou, patologickou image postavy muže. To vede k neadekvátnímu zatěžování svalů ve fitcentrech, k nadměrné konzumaci stravy, bílkovin a dnes i anabolických steroidů u stále se zvyšující části mladých mužů (Adonisův komplex, svalová dysmorfie).

Nezdravý pohled na tvar těla a způsob stravování má kořeny v rodině. Podle některých zdrojů je pravděpodobnost vzniku chyb ve vztahu ke stravě dvanáctkrát vyšší u dívek, v jejichž rodině se podobná porucha vyskytla (u sester, matky, tety atd.). Dívky se sklonem k dosažení extrémnímu vzhledu mají často nižší sebevědomí, jsou nespokojeny samy se sebou a se svým vzhledem, jsou impulsivní,  úzkostné nebo ostýchavé, mají sklony k perfekcionismu. Vznik poruchy stravování u nich může spustit jisté prostředí, například svět baletu, módy, ze sportů gymnastika, moderní gymnastika, plavání a vytrvalostní běh. Také mladí muži, trpící Adonisovým komplexem, mají značné psychické potíže.

Podle statistik trpí anorexií 1-1,5% Američanek. U daleko vyššího počtu dívek se však dá hovořit o tom, že u nich nedošlo k plnému rozvoji tohoto postižení, jsou někde „na půl cestě“. Anorexie představuje nejčastěji se vyskytující psychickou poruchou u mladých dívek. Hrozivě zní údaj, že 5-10% anorexií postižených osob umírá, čímž se anorexie řadí k psychickým nemocem s nejvyšší úmrtností.

Statistiky dále udávají, že anorexie vypukne zhruba u jedné ženy ze sta. To podle názoru odborníků dokazuje, že kulturní  a sociální tlak nemůže být základní příčinou vzniku ochoření. Na rozvoji se tedy musí podílet i geny. Vědci se touto otázkou v posledních letech intenzivně zabývají.

Osobně vidím největší chybu v médiích. Ty ve snaze získat si další čtenáře nebo alespoň udržet stávající, presentují patologické reklamy, které nabádají mladé lidi k dietám, nevhodným postupům tréninku, konzumaci doplňků výživy a patologickému chování. Mladí mají omezenou kapacitu tlaku médií odolávat. Snadněji jak dospělí podléhají tlaku médií. Je nutné, aby se stát výrazně angažoval v propagaci zdravého způsobu života, vytvořil jistý protipól prosazovaných úchylek v přístupu k životu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:
  1. BOBURKOVÁ, E. (2007): Mohou za anorexii geny, nebo společnost?  In.: IDnes, 3.března.
  2. Family tragedy as two sisters, both models, die.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Rozhodný krok proti patologickému světu módy

Francouzští zákonodárci schválili zákon, který zakazuje propagaci extrémní štíhlosti na Internetu a v časopisech. Znění zákona, který musí ještě schválit senát, navrhuje pro osoby “podněcující jinou osobu k dosažení…

Více informací

Kultura celebrit

Když se narodíme, seznamujeme se pozvolna se světem kolem sebe. Vše je pro nás nové a současně samozřejmé. Na rozdíl od starších osob nemáme z čím srovnávat a tak bereme daný aktuální stav věci za absolutní a jediný…

Více informací

Obézní při normální hmotnosti

Na stránkách fitnet jsme již publikovali spoustu článků, zabývajících se otázkami zdravé stravy, budování štíhlé postavy, kontroly hmotnosti a posilování. Tyto okruhy k sobě patří a navzájem se podporují a podmiňují.…

Více informací