Příliš dobré na to aby to mohla být pravda?

Když píši některé články na stránky fitnet, mám pocit, že čtenáře příliš netěším. Zastávám trvale názor, který jsem poprvé slyšel od profesora Václava Hoška, vynikajícího sportovního psychologa a bývalého děkana Fakulty tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze. Jím definovaný koncept “diskomfortem ke komfortu” jsem se snažil v některých článcích předat i čtenářům stránky fitnet. Jsem přesvědčen o jeho pravdivosti. A zdá se mi, že současný vývoj společnosti tento význam jen zvýrazňuje.

Podle tohoto konceptu vede dlouhodobější vystavování se komfortu zákonitě k diskomfortu. Pokud si denně popřejeme pár piv, posedíme v zakouřené hospůdce, pochutnáváme se na tučném a sladkém jídle, posedíme u televize - zaplatíme za tento komfort dříve nebo později obezitou a zdravotními potížemi. Pokud naopak dobrovolně podstoupíme jistý snesitelný diskomfort, například si denně zacvičíme ve fitcentru, dostaví se dříve nebo později zákonitě odpovídající komfort. Naše postava je štíhlejší a elegantnější a naše zdraví pevnější.

Nyní jsem ale četl dvě zprávy, které koncept “diskomfortem ke komfortu” nepotvrzují. Podle první zprávy zajišťuje pití kávy mohutný přívod antioxidantů do našeho těla a pozitivně tak působí na naše zdraví. Mimo jiné snižuje riziko vzniku diabetu typu 2. Dosud jsem měl o pití kávy spíše negativní informace. Například se mělo podílet na zvyšování krevního tlaku. Pití chutné kávy si přitom nijak nemohu spojit s diskomfortem. Většinu svého života jsem kávu nepil a občas si ji dopřávám až posledních několik let. Dosud jsem měl tak trochu výčitky svědomí, že si trochu moc dopřávám a že za to zaplatím nějakým následným diskomfortem.

Nyní jsem narazil na další zprávu, která otřásá mou pevnou vírou v koncept “diskomfortem ke komfortu”. Vědci tvrdí, že konzumace tmavé čokolády snižuje hladinu cholesterolu. Cholesterol, alespoň některé jeho frakce, se významně podílí na vzniku a rozvoji nemocí srdce. Vědci z “Univeristy of Illinois” prokázali, že konzumace tmavé čokolády vede nejen k poklesu hladiny cholesterolu, ale i ke snižování systolického tlaku krve. V jednom výzkumu zaznamenali u osob, konzumujících tmavou čokoládu, pokles celkové hladiny cholesterolu o 2% a pokles hladiny cholesterolové frakce LDL o 5,3%. Zpráva o výzkumu byla presentována v časopise “Journal of Nutrition”.

Výzkumu se účastnilo 41 osob s mírně zvýšenou hladinou cholesterolu a s normální hladinou krevního tlaku. Dva měsíce před zahájením vlastního výzkumu se začali účastníci výzkumu stravovat podle doporučení AHA (American Heart Association). Tedy podle současných odborných kritérií zdravě. Poté byli rozděleni do dvou náhodně vybraných srovnatelných skupin. Zkušební skupina konzumovala k normální stravě dvě tyčinky “CocoaVia bars” s rostlinnými steroly. Průběžně byly sledovány hladiny krevního tlaku, tělesná hmotnost a hodnoty cholesterolu. Výsledky jasně prokázaly pozitivní vliv konzumace čokolády na hladinu tlaku krve a na hladinu cholesterolu.

Výzkum má podle mne jeden nedostatek. Finančně jej zajišťovala firma na výrobu čokolády Mars. Autoři ale důrazně popírají jakoukoli souvislost mezi financováním výzkumu a dosaženými výsledky. Pokud tomu můžeme věřit, zdá se, že je možné pozitivně ovlivňovat některé hodnoty metabolismu poměrně příjemným způsobem. Dosud si lidé spojovali čokoládu spíše s prázdnými kaloriemi a přímou cestou k obezitě. Nyní se zdá, že si na některých typech čokolády můžeme pochutnávat s čistým svědomím.

Možná si v příštích měsících občas koupím hořkou čokoládu. Z pohledu pozitivního ovlivňování vlastního zdraví budu ale dále raději spoléhat na cvičení ve fitcentru a na dostatečnou konzumaci ovoce a zeleniny. Rád ale svým čtenářům sděluji, že cesta ke komfortu může výjimečně vést také přes komfort. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2012 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Nesedět! Hýbat se!

Včera jsem na stránku fitnet.eu dal krátkou informaci o nejnovějším oficiálním stanovisku Americké společnosti sportovní medicíny (the American College of Sports Medicine - ACSM) ke cvičení zjevně zdravých dospělých občanů…

Více informací

Při kontrole hmotnosti je důležitější změna způsobu života než dieta

Obézních ve všech průmyslově vyspělých zemích neustále přibývá a souběžně s množstvím tuku se zhoršuje i zdravotní stav populace. Náklady na léčbu nemocných se každým rokem zvyšují a to nutí politiky, lékaře…

Více informací

BMI a zdraví

Čím více surfujete Internetem a čím více článků o konkrétních tématech přečtete, tím více jste zmateni. Vědců je v současném světě velké množství a každý z nich má snahu presentovat se články v odborných…

Více informací