travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Je posilování vhodné pro děti?

Otázka:

Chtěl bych touto cestou poprosit o Váš názor ve věci posilování a zdravého růstu dítěte. Konkrétně, můj syn, ročník 1993 hraje již 6 let lední hokej. Cca před 3 měsíci jsme začali chodit do posilovny s cílem zlepšit celkovou kondici a pod.. Nad posilováním syna vede dohled provozovatel fitness centra tak, aby cvičení bylo komplexní a správné. Nicméně však mezi lidmi a některými hokejovými trenéry panuje názor, že posilování ve věku 12-ti let vede ke zpomalení a zastavení růstu dítěte, což je v ledním hokeji zásadní dispoziční problém a z tohoto titulu posilování (mimo vlastní váhy) nedoporučují. Osobně mi to připadá nesmyslné. Například při cvičení na hrazdě „musí“ každý zvedat celou svou váhu, což při posilování na strojích nehrozí, respektive zátěž je daleko menší, atp.. V každém případě jsem si v tomto směru nejistý a nerad bych růst syna ovlivnil svým špatným a neodborným rozhodnutím a přesvědčením. Pokud je to tedy touto cesto možné, pošlete mi prosím Váš stručný názor, případně, na koho se v této věci mohu s dotazem obrátit.

Odpověď:

Ve veřejnosti přetrvávají nesprávné, zastaralé, naprosto neopodstatněné názory na posilování dětí. Setkáváme se s nimi nejen při hovorech s laiky, ale bohužel i na různých vědeckých konferencích a seminářích.  Nesmyslné názory na posilování dětí snad nejvíce šíří právě mnozí z tělovýchovných "odborníků", od nich se pak nesprávné, fakty nepodložené informace dostávají i do sportovních oddílů, pracujících s dětmi a mládeží.

Správně usuzujete, že pokud cvičí dítě v kvalitním fitcentru, v němž přístroje umožní přesně upravit zátěž tak, aby odpovídala okamžitým silovým schopnostem mladého organismu, je riziko zranění naprosto vyloučeno. Navíc píšete, že syn cvičí pod dohledem kvalifikovaného instruktora. Pokud tento instruktor či majitel fitcentra získal kvalifikaci u kvalitního akreditovaného vzdělávacího centra, pak je riziko negativního dopadu posilování na zdraví vašeho syna vyloučeno. Ve svých kurzech problematiku posilování dětí vyučujeme, navíc přinášíme nejnovější poznatky na toto téma i na seminářích. Na semináři v roce 2004 byla samostatná hodinová přednáška věnována právě problematice posilování dětí.

Dnešní děti se v přirozeném prostředí nesetkají se silově náročnými činnostmi, které byly dříve běžné, například pomoc při žních, běžné práce na vesnické usedlosti atd. Proto je naprosto nezbytné tyto podněty do života dětí citlivě vřazovat. A to zvláště u mladých sportovců. Každý sport je do jisté míry jednostranný a trénink po čase vede ke vzniku svalových nerovnováh. Tomu se posilovacím programem dá bezpečně předejít. Navíc výzkumy jasně prokázaly, že posilující děti měly při daném sportu významně nižší výskyt zranění, pokud již ke zranění u nich došlo, uzdravily se a navrátily do tréninku o zhruba třetinu času dříve v porovnání se stejně zraněnými neposilujícími dětmi. 

Názor, že posilování může urychlit uzavření epifýz a tím zastavit růst, je zastaralý a odborníky mnohokrát přesvědčivě vyvrácený. K poškození růstových plotének dlouhých kostí dochází spíše při náhlé, nárazové akci (například nárazy na kosterní systém při skocích přes potok) než při posilování. Růst je jednoznačně definován geneticky. V literatuře je popisován případ kulturistů Lou Ferrigna (výška 195 cm) a Dannyho Paddily (výška 168 cm), kteří oba začali cvičit ve 13 letech. U obou byla rozhodující pro jejich konečnou tělesnou výšku především výška jejich rodičů. Přestože cvičili zhruba stejně intenzivně, růst jednoho z nich byl intenzivní,  u druhého byl pozvolný a dříve ustal.

Již v roce 1985 se sešli špičkoví odborníci z tělovýchovného lékařství s pediatry a projednávali problematiku posilování dětí. Na tomto jednání byly definovány podmínky bezpečného posilování dětí. Tyto podmínky již dvacet let předáváme našim studentům na námi organizovaných kurzech. Protože připravuji publikaci o posilování dětí, stáhl jsem si ze sítě nejnovější podklady, zabývající se posilováním předpubertálních dětí a adolescentů. Jsou to oficiální stanoviska Americké společnosti pediatrů, Americké společnosti tělovýchovného lékařství. Americké společnosti pro kondici a posilování a dalších (viz literatura). Všechna jsou novějšího data, vznikla a byla publikována po roce 2002. Nedávno vydala vláda na Novém Zealandu třicetistránkový materiál s názvem "Kids in Gyms" (Děti v posilovně), v němž se otázkami cvičení a posilování dětí dopodrobna zabývá. Mohu vás ujistit, že všechna uvedená doporučení se shodují na tom, že posilování je pro děti bezpečné a prospěšné. Samozřejmě za dodržení navržených kritérií.

Je mi téměř smutno z toho, jak je možné, že někdo dokáže v roce 2005 prohlásit, že posilování není pro děti vhodné. Takový člověk tímto prohlášením současně oznamuje, že není odborníkem, že jeho znalosti jsou nulové. Takovému jedinci (trenérovi, učiteli, lékaři) bych nesvěřil do péče ani svého psa, natož svoje dítě. Je potřeba konečně na takové lidi jasně ukazovat a do očí jim říkat že jsou hlupáci, kteří na svoji práci nestačí. Dokazují, že nejsou schopni si v době Internetu vyhledat spolehlivé zdroje informací a získané podklady zpracovat, to jest vyvodit z nich pro svoji práci správné závěry. Tito lidé ohrožují jim svěřené děti, spíše jim škodí než prospívají.

Na závěr ještě jednu citaci. V letech 1984-90 jsem pracoval jako učitel v Tělovýchovné škole ČÚV ČSTV a jezdil jsem jednou za měsíc na porady do Prahy. Vždy jsem toho využil a zastavil se na Strahově. Vedoucím IDS (Informačního a dokumentačního centra) ÚV ČSTV byl v tu dobu Dr. Gabriel, skvělý odborník a člověk. Umožnil mi studovat v řadě zahraničních publikací, které IDS dostávala. V časopise „Scholastic Coach“ jsem jednou našel článek, který zpracoval Joe Haverin, trenér amerického fotbalu. Dodnes rád cituji jeho následující větu: „Děti chtějí sportovat, chtějí soutěžit, chtějí stát na stupních vítězů. Ale většina z nich na to nemá. Jedním z hlavních úkolů trenéra mládeže je udělat dětem svaly. Teprve pak je má učit pohybové dovednosti“.

Pokud máte zájem o zdravý rozvoj svých dětí nebo o bezpečné zvýšení jejich síly pro konkrétní sport, obraťte se na skutečně kvalitní odborníky v otázkách cvičení. Za rady budete muset zaplatit. Ale, podle mne, bude to možná jedna z nejlepších investic vašeho života!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

 1. Blanksby, B. and Gregor, J. (1981). Anthropometric, strength, and physiological changes in male and female swimmers with progressive resistance training. Austral. J. Sport Sci. 1: 3-6.
 2. Brown, E., Lillegard, W., Henderson, R., Wilson, D., Lewis, E., Hough, D. and Stringer, K. (1992). Efficacy and safety of strength training with free weights in prepubescent to early post pubescents. Med. Sci. Sports Exerc. 24: S82.
 3. Cahill, B. and Griffith, E. (1978). Effect of preseason conditioning on the incidence and severity of high school football knee injuries. Am. J. Sports Med. 6: 180-184.
 4. Conroy, B., Kraemer, W., Maresh, C., and Dalsky, G. (1992). Adaptive responses of bone to physical activity. J. Med. Exer. Nut. Health. 1: 64-74.
 5. Faigenbaum, A., Zalchkowsky, L., Westcott, W., Michell, L. and Fehlandt, A. (1993). The effects of a twice per week strength training program on children. Pediatr. Exer. Sci. 5: 339-346.
 6. Ford, H. and Puckett, J. (1983). Comparative effects of prescribed weight training and basketball programs on basketball skill test scores of ninth grade boys. Percep. Mot. Skills. 56: 23-26.
 7. Fripp, R. and Hodgson, J. (1987). Effect of resistive training on plasma lipid and lipoprotein levels in male adolescents. J. Pediart. 111: 926-931.
 8. Hagberg, J., Ehsani, A., goldring, A., Hernandez, D. and Holloszy, J. (1984). Effect of weight training on blood pressure and hemodynamics in hypertensive adolescents. J. Pediatr. 104: 147.
 9. Hejna, W., Rosenberg, A., Buturusis, D. and Krieger, A. (1982). The prevention of sports injuries in high school students through strength training. NSCA Journal. 4: 28-31.
 10. Kraemer, W. and Fleck, S. (1993). Strength training for young athletes. Champaign, Il: Human Kinetics, page 5.
 11. PARKER, RJ. et al. (2003): Kids in Gyms. Guidelines for running physical activity programs for young people in fitness and leisure centres in NSW. Fitness NSW and The Children’s Hospital at Westmead 2003
 12. Queary, J. and Laubach, L. (1992). The effects of muscular strength/endurance training. Technique. 12: 9-11.
 13. Ramsay, J., Blimkie, C., Smith, K., Grarner, S., MacDougall, J. and Sale, D. (1990). Strenght training effects in prepubescent boys. Med. Sci. Sports Exerc. 22: 605-614.
 14. Rians, C., Weltman, A., Chill, G., janney, C., Tippet, S. and Katch, F. (1987). Strength training for prepubescent males: Is it safe? Am. J. Sports Med. 15: 483-489.
 15. Tsolakis, C., Vaenas, G. and Dessypris, A. (2004). Strength adaptations and hormonal responses to resistance training and detraining n preadolescent males. J. Strength Cond. Res. 18: 625-629.
 16. Virvidakis, K., Georgiu, E., Korkotsidis, A., ntalles, K. and Proukakis, C. (1990). Bone mineral content of junior competitive weightlifters. Int. J. Sports Med. 11: 244-246.
 17. Wilmore, J. and Costill, D. (2004). Physiology of sport and exercise (3rd edition). Champaign, Il: Human Kinetics, page 529.
 18. Zaricznj, B., Shattuck, L., mast, T., Roberston, R., and Ella, G. (1980). Sports-related injuries in school-aged children. Am. J. Sports Med. 8: 318-324.
 19. Blimkie C. 1992. Resistance Training During Pre- and Early Puberty: Efficacy, Trainability, Mechanisms, and Persistence. Canadian Journal of Sports Science. 7:4:264-279.
 20. Blimkie C. 1993. Resistance Training During Preadolescence: Issues and Controversies. Sports Medicine. 15:6:389-405.
 21. Brady T., Cahill B., Bodnar L. 1982. Weight training-related injuries in the high school athlete. The American Journal of Sports Medicine. 10:1:1-5.
 22. Duda M. 1986. Prepubescent Strength Training Gains Support. The Physician and Sportsmedicine. 14:2:157-161.
 23. Faigenbaum A. 1993. Strength Training : A Guide For Teachers and Coaches. National Strength and Conditioning Association Journal. 15:5:20.
 24. Falk B., Tenenbaum G. 1996. The Effectiveness of Resistance Training in Children, A Meta-Analysis.Sports Medicine. 22:3:176-186.
 25. Metcalf J., Roberts S. 1993. Strength Training and the Immature Athlete: An Overview. Pediatric Nursing. 19:4:325-332.
 26. Nielsen B., NielsenK., Behrendt Hansen M., et al. 1980. Training of ‘functional muscular strength’ in girls 7-19 years old. In: Berg K., Eriksson B. editors. Children and exercise 1V. Champaign (IL): Human Kinetics. 69-78.
 27. Ozmun J., Mikesky A., Surburg P. 1994. Neuromuscular adaptations following prepubescent strength training. Medicine and Science in Sports and Exercise. Sep: 10-513.
 28. Pfeiffer R., Francis R. 1986. Effects of Strength Training on Muscle Development in prepubescent, Pubescent, and Postpubescent Males. The Physician and Sportsmedicine. 14:9:134-143.
 29. Rians C., WeltmanA., Cahill B., et al. 1987. Strength training for prepubescent males: Is it safe. The American Journal of Sports Medicine. 15:5:483-513.
 30. Schafer P. 1991. Prepubescent and adolescent weight training: Is it safe? Is it beneficial? National Strength and Conditioning Journal.13:1:39-45.
 31. Tanner S. 1993. Weighing the Risks. Strength Training for Children and Adolescents. The Physician and Sportsmedicine. 21:6:105-116.
 32. Weltman A., Janney C., Rians C., et al. 1986. The fffects of hydraulic resistance Strength training in pre-pubertal males. Medicine and Science in Sports and Exercise. 18: 629-638.

Poznámka k přehledu literatury: Všechny uvedené materiály vlastním.. Jsou v angličtině, ve formátu pdf. Věřím, že v letošním roce ve spolupráci s nakladatelstvím CP Books vydám knihu o cvičení dětí ve fitcentru, v níž budou všechny aspekty posilování dětí dopodrobna probrány.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2010 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Poradenství může zabránit vzniku diabetu

Podle názoru Světové zdravotnické organizace WHO žijeme v „obesogenním“ prostředí. Vinou výrazného nedostatku pohybu a chronického nadbytku potravy, charakterizujících převažující životní styl dneška, dochází u většiny…

Více informací

Děti, strava, pohyb a kosti

Jsme civilizací konzumentů. Většina z nás je odtržena od procesu přímého získávání zdrojů výživy. Neoráme, nesejeme, nesklízíme. Potraviny nakupujeme v supermarketech, a většinou si je automobilem dovezeme až do bytu.…

Více informací

Délka a kvalita života dnešních dětí je ohrožena

Poprvé v novodobé historii, kterou charakterizuje soustavný vzestup průměrné délky života, hrozí vážné nebezpečí, že průměrná délka života budoucích generací bude nižší než průměrná délka života jejich předků. Pod…

Více informací