Je to prosté: méně jíst a více se hýbat!

Žijeme v době, kdy větší část populace má v porovnání s předky divný problém. Mají ve svém těle nadměrné zásoby energie ve formě podkožního resp. viscerálního tuku. Jsou připraveni na několikaměsíční až několikaleté období krutého nedostatku potravy. Na období boje o holý život. Jsou na něj připraveni dokonale. Přitom ale paradoxně právě dnešní doba žádné zvýšené zásoby energie nevyžaduje. Moc se nenadřeme, většinu dne sedíme nebo ležíme. Období krutého nedostatku potravy není v dohledu. Spíše prožíváme dobu nadbytku a nepřirozeného pohodlí. V takovém případě jsou nám nadměrné zásoby tuku k ničemu. Ba co hůře, ještě nás nepřirozeně zatěžují a ohrožují. Zvyšují riziko vzniku řady závažných zdravotních poruch. A rozvoje těchto poruch do nezvladatených rozměrů. V konečném důsledku zkracují život a snižují jeho kvalitu.

Podle nových statistik se počty obézních ve značné části světa pohybují na zhruba 35% dané populace. Každý třetí člověk tak vlastním chováním přispívá ke svému poškozování. Dalších zhruba 35% osob trpí nadváhou, která našemu vzhledu a zdraví také zrovna dvakrát nepřidá. Náklady na zdravotní péči logicky neustále narůstají. To je z dlouhodobého hlediska neudržitelný stav. A tak se odborníci předbíhají v hledání optimálních forem prevence vzniku obezity, případně v hledání nejúčinnějšího způsobu regulace hmotnosti. Tisíce velmi dobře placených odborníků přitom hrají trapnou hru na “objevování Ameriky”. Hledají něco, co je již dávno objevené. Samozřejmě se jejich činnost platí z našich daní,

Vědci se shodují v názoru, že tlustí lidé mohou svoji hmotnost normalizovat. A nejnovější studie vědců z “Beth Israel Deaconess Medical Center” ukazuje, že nejlepším způsobem, jak si udržovat po celý život optimální hmotnost, je “stará ověřená metoda - jíst méně tuku a více se pohybovat”! Tento názor publikovali odborníci v dubnovém čísle časopisu “American Journal of Preventive Medicine”. Fakt bych chtěl mít někdy v životě ty peníze, o ten výzkum stál. A jsem si jistý, že podobných výzkumů probíhá průběžně na celém světě značné množství.

Jiné výzkumy již dříve prokázaly, že pokles tělesné hmotnosti obézních o pouhých 5% navozuje velmi významné zlepšení jejich zdravotního stavu. “Třetina dnešních Američanů je obézních. A 50-70% z nich se pokouší něco se svojí hmotností udělat”, tvrdí Dr. Jacinda M. Nicklas z “Beth Israel Deaconess Medical Center”. To je velmi pozitivní trend. Se svými spolupracovníky analyzovala data více jak 4 tisíc obézních, které byly zaznamanány v letech 2001-2006 (National Health and Nutrition Examination Survey). Tito vybraní jedinci měli BMI více jak 30 kg/m2 již déle jak jeden rok. Celkem 2523 přiznalo, že se pokouší snížit svoji hmotnost. Z nich 40% navodilo pokles hmotnosti o 5 procent, a 20% snížilo svoji hmotnost o více jak 10 procent.

Největší pokles hmotnosti navodili ti obézní, kteří omezili konzumaci tuků a zvýšili výdej energie cvičením. Nejméně pak ovlivnili svoji hmotnost ti obézní, kteří se rozhodli pro použití různých farmaceutických přípravků, určených pro navození poklesu hmotnosti, populárních diet a dalších podobných dietních patáků. Souhlasím s názorem autorů výzkumu: “Je povzbuzující zjištění, že úspěšný přístup ke kontrole hmotnosti není spojen se žádnými velkými finančními náklady. Naopak náš výzkum prokázal, že módní diety a volně prodejné přípravky na hubnutí jsou nejen nesmyslně drahé, ale současně i neúčinné”.

Připojím ještě jeden pohled. Tlustí lidé se málo pohybují a moc jí. Jídlo je dnes sice finančně dostupné. Ale jeho kvalita neustále klesá. Z různých zdrojů se dozvídáme o tom, jak v supermarketech umývají prodavači plíseň, znovu produkt zabalí a natisknou pozdější datum spotřeby. Je to sice neuvěřitelný hyenismus, ale supermarkety jsou koncipovány tak, aby přinášely zisk. Takže nemůžeme čekat, že se budou chovat jinak. Čím více jíme, tím vyšší je i pravděpodobnost, že do svého těla cpeme sviňstvo, které nám poškodí zdraví.

V USA zase byla zjištěna přítomnost nekvalitního masa v 70 procentech prodávaného hovězího a v salámech. Pro daný typ masa se vžil název “růžový sliz”. Na výskyt nekvalitního hovězího v oblíbených burgerech upozornil známý kuchař Jamie Oliver ve svém televizním pořadu. Kvůli snaze výrobců co nejvíce ušetřit se “růžový sliz” běžně přidával posledních 20 let do karbanátků a dalších hovězích produktů. Vyrábí se z tučných odřezků, které na kostech zůstávají po odsekání masa. Kosti se zahřívají a v centrifuze se z nich odstraňuje většina tuku. Pak je produkt vystaven plynnému hydroxidu amonnému, který v něm usmrtí bakterie. Podle amerického ministerstva zemědělství je produkt bezpečný. Původně byl určen pro výrobu psího žrádla. Kvůli přidávání “růžového slizu”, což je v řeči potravinových řetězců “libové jemně strukturované hovězí”, do mletého hovězího masa, skončí podle serveru BBC tři ze čtyř amerických závodů. Obézní lidé konzumují více masa a více tuku. No, dobrou chuť!

Říkáte si, že je dobré nežít v USA? A doufáte, že u nás se nic takového nemůže stát? Velká chyba! V Česku “růžovému slizu” směle konkuruje podobný produkt. Oficiálně se mu říká “masný separát” nebo také strojově oddělené maso. Vzniká tak, že řezník po porážce odřeže kvalitní maso a to, co na kosti zůstane, strčí do stroje, který z něj odstraní zbytek šlach a drobné kosti. A nekvalitní materiál, který má skončit ve spalovně, se klidně prodává a penízky se jen kutálí. Kdo nejvíce konzumuje maso? No jistě - obézní lidé. Mimochodem, u nás je používání “masného separátu” legální, jen jeho přítomnost a skutečné množství ve výrobku musí být na obale jasně uvedeno. Čtete obaly na výrobku?

Je asi nerozumné kupovat v supermarketech “růžový sliz”, tím si zasvinit tělo a ještě za to draze platit. Navíc být tlustý a náchylnější k nemocem. Případně zase jiným darebákům platit za “dietní přípravky”, které si podle mne kvalitou s “růžovým slizem” moc nezadají.

Budeme se muset zastavit a vrátit. Nesedět celé dny v kancelářích, nepřejídat se “růžovým slizem” a netloustnout. Musíme se vrátit k rostlinné stravě a zásadně zvýšit množství denního pohybu. Kdo to neudělá, zaplatí zdravím a životem.


LITERATURA:

  1. ScienceDaily (2012): More Exercise, Eating Less Fat and Weight Loss Programs Are In, Popular Diets Are Out, Study Suggests. In.: ScienceDaily, April 10.
  2. Lidovky,cz (2012): Američany děsí růžový sliz, Čechy masný separát. In.: Lidovky.cz, 21. dubna

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2012 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat


Chceme být zdraví?

Zdraví považujeme obecně za jednu z největších životních hodnot. Zdraví si přejeme při setkání, při oslavách a prostřednictvím pohlednic nebo mailů. Jenže přání nestačí. Pro zdraví musíme také něco dělat....
více...
Chceme být zdraví?

Prevence demence: léky nebo cvičení?

K nepopiratelným faktům dneška patří prodlužující se průměrná délka života. Tento trend je výsledkem bezpečnějšího prostředí, zvýšené hygieny, vyšších znalostí a dovedností lékařů, dokonalejších...
více...
Prevence demence: léky nebo cvičení?

Cvičení a nemoci

Když jsme mladí, rádi se pohybujeme. Hrajeme s chutí a vervou různé hry, například vybíjenou, fotbal nebo hokej. Pokud necháte děti bez dohledu, v kolektivu jiných dětí a ve vhodném prostředí, umožňujícím pohybovou...
více...
Cvičení a nemoci