Stárnutí

"Jedinou alternativou stárnutí je smrt." Z tohoto lakonického konstatování vyplývá, že pokud nechceme zemřít, musíme stárnout. Stáří však nemusí být jen nepříjemně vnímanou involuční fází života. Obdobím slabosti, trápení a závislosti na pomoci okolí. Může mít, stejně jako mládí a střední věk, svůj půvab, svoje výhody, vyvažující nevyhnutelné nevýhody.

Za poslední století se prodloužila průměrná délka života člověka o stejný úsek, jako předtím za pět tisíc let. Ještě v roce 1900 se lidé v průměru dožívali pouhých 47 let. Jen málokterá žena se dožila menopausy, jen málokterý muž si užil důchodu. Dnes může průměrný muž očekávat, že bude žít do 75 a průměrná žena do 82 let. Nejrychleji rostoucím segmentem společnosti jsou osoby ve věku nad 85 let. Zatímco v minulých stoletích se stárnutí týkalo jen nepatrného počet obyvatel, dnes čeká dlouhý proces stárnutí většinu z nás. Pravděpodobně strávíme na tomto světě o 30 let více než naši předci. Svým chováním rozhodneme o tom, zda prožijeme navíc 30 kvalitních let nebo zda se jen prodlouží nepříjemný a bolestivý proces umírání. Každý z nás se musí na stárnutí systematicky, zodpovědně připravovat.

Vzhledem k poklesu fyzické výkonnosti se v minulých stoletích staří lidé stávali do značné míry přítěží dané společnosti. Většina prací byla manuálních a pokles síly znamenal i pokles výkonnosti. Dnes může být stáří výhodou. V průběhu života získané znalosti a dovednosti a v porovnání s mladšími lepší časové možnosti umožňují seniorům prosadit se lépe v řadě odvětví. Senioři nemusí stavět a vybavovat byt, netouží již tolik po pobytu ve společnosti, nemusí se věnovat výchově dětí. Mají více času na sebe. Jde o to tento čas využít ve svůj prospěch. Nepromarnit jej poleháváním na gauči, povalováním před televizní obrazovkou nebo posedáváním v místní hospůdce nad půllitrem piva.

Výzkumy, které prováděli v Tufts University v USA profesoři William Evans a Maria Fiatarone jasně prokázaly, že slabost, doprovázející proces stárnutí, je z větší části zapřičiněna nevyužíváním kapacity organismu než vlastním procesem stárnutí. Lidé ve věku 87-96 let pod dohledem odborníků posiloval. Výsledky překvapily i vědce. Potvrdily jednoznačně jejich hypotézu, podle níž je ztráta svalů a svalové síly důsledkem nevyužívání svalů, nikoli důsledkem stárnutí.

Jsme přesvědčeni, že proces stárnutí lze do značné míry ovlivnit. Za nejvýhodnější aktivitu pro seniory považujeme cvičení ve fitcentrech. Posilování zpomaluje ztráty svalů, udržuje vysokou hodnotu klidového výdeje energie, je prevencí pádů, snižuje pravděpodobnost vzniku depresí a demence. Pokud je cvičení ve fitcentrech pro mladé lidi vhodné, je pro starší občany nezbytné. Každý, kdo ve vyšším věku neposiluje, škodí sám sobě.

Pokud ovšem někdo podlehl tlaku středního věku a svůje tělo dlouhá desetiletí systematicky nezatěžoval, je obézní nebo trpí některou z nemocí dneška (hypertenze, diabetes atd.), nemůže vběhnout do fitcentra a začít zuřivě cvičit. I takovým lidem může cvičení prospět. Ovšem jen za předpokladu, že respektují okamžité možnosti svého organismu. Proto je pro většinu seniorů nezbytné obrátit se při zahájení cvičení na odborníky. Stejně tak je důležité konzultovat svůj cvičební program s odborníkem po každé nemoci nebo delším vysazení z pravidelného cvičení. Investice vložené do konzultací se seniorům mnohonásobně vrátí. V pevnějším zdraví a vyšší kvalitě života.

Otázkám cvičení seniorů se budeme věnovat v této části naší stránky.

Mohlo by vás zajímat


Obezita a zdatnost

Před zhruba 25 lety jsem se na strahovském stadionu připravoval na skok o tyči, který představoval jednu z disciplín desetiboje. Desetiboj pak byl nezbytnou součástí zkoušky z atletiky v rámci studia na fakultě tělesné...
více...
Obezita a zdatnost

Může posilování poškozovat srdce?

Otázka: Mám takový dotaz: Můj přítel byl nedávno na preventivní prohlídce, která mimo jiné kontrolovala stav srdce (EKG). Jakmile obdržel výsledky, tak si ho zavolala paní doktorka a sdělila mu, že by neměl tolik cvičit,...
více...
Může posilování poškozovat srdce?

Ženy, cvičení, obezita a menopausa

Pouze 38% žen ve věku nad 19 let pravidelně cvičí. Logicky tedy u většiny žen dochází během života k soustavnému poklesu úrovně zdatnosti a výkonnosti. Po dosažení věku zhruba 35 let dochází u necvičících žen...
více...
Ženy, cvičení, obezita a menopausa