Posilování obézních dětí

Snad každý již slyšel o tom, že největší problémy s obezitou mají v dnešním světě obyvatelé průmyslově nejrozvinutější země světa. Obezita zde ohrožuje nejen dospělé, ale i děti. Proto také Američané intenzivně hledají postupy jak zastavit u obézních dětí vzestup hmotnosti. Uvědomují si, že u nejmladší generace došlo v porovnání s minulými generacemi k poklesu množství pohybové aktivity. Důsledkem je snížená úroveň stimulace hybného systému a tím i jisté nedokončení plného rozvoje svalů a kostí. Dnešní děti mají prostě málo svalů. Proto jsou pro ně dříve přítažlivé aktivity, jako honičky a hry s míčem, nadměrně náročné. Protože běžná zátěž minulosti překračuje aktuální možnosti dnešní mládeže, mají mladí spíše tendenci se jakýmkoli zvýšeným pohybovým požadavkům vyhýbat. Jsou raději pohybově pasivní a tím vydávají méně energie. Další ztráty na straně výdeje energie představuje pokles hodnoty bazálního metabolismu, způsobený nedostatkem aktivní tělesné hmoty. Tyto faktory se podílí výrazně na pozitivní energetické bilanci, vedoucí k obezitě.

Na 52. výročním setkání “American College of Sports Medicine (ACSM)” v městě Nashville konstatovali odborníci, že pro obézní děti představuje posilování optimální pohybovou aktivitu, která je může zaujmout a přispět k normalizaci jejich hmotnosti. Posilování vede u dětí k vzestupu množství svalů, nárůstu silových schopností a pozitivním změnám kompozice těla. Prokázaly to výzkumy, jichž se účastnila skupina dětí ve věku 7-11 let. Účastnící byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina pravidelně cvičila třikrát v týdnu ve fitcentru po dobu 10. týdnů. Kontrolní skupina neposilovala. Jednalo se o obézní děti (hmotnost nad 95 procentilem pro daný věk a výšku). Hodnoty úrovně sílových schopností byly získávány řadou testů (leg press, bench press, přítahy za hlavou atd.). U posilující skupiny byl zaznamenán statisticky významný vzestup síly a množství svalové hmoty. U kontrol nedošlo k podstatnému zlepšení ani v hodnotách síly ani množství svalů.

Pokud obézní děti zvýší množství svalové hmoty, jsou zdatnější a následně i pohyblivější. Snadněji zvládají nároky pohybových aktivit a proto se jim nejen nevyhýbají, ale aktivně je vyhledávají. Navíc zvýšené množství aktivní tělesné hmoty zvyšuje hodnotu bazálního výdeje energie. Dítě tak snadněji navodí v případě potřeby negativní energerickou bilanci nebo snadněji udržuje energerickou rovnováhu. To z dlouhodobého hlediska vede k normalizaci hmotnosti.

Mezi rodiči a trenéry stále přetrvávají neopodstatněné obavy z posilování dětí. Přitom bylo opakovaně vědeckými výzkumy prokázáno, že vhodně sestavený posilovací program je pro zdraví a zdatnost dětí velmi prospěšný. Pokud vede cvičení odborník v oblasti posilování, je posilování bezpečným a účinným způsobem stimulace mladého organismu.

V naší zemi se stále setkáváme se zastaralými názory na posilování dětí. Proto chceme zařadit tuto problematiku mezi první moduly kontinuálního vzdělávání, které zahájíme v roce 2009. Účastníci této formy dalšího vzdělávání v oblasti fitness dostanou ve zhruna 150 stranách daného modulu všechny nejnovější informace, týkající se bezpečného a účinného posilování dětí.

Dr.Vladimír Kolouch

LITERATURA:

ACSM News (2005): Obese Children Benefit from Resistance Training. Strength, body composition significantly improved in new study.
 

Mohlo by vás zajímat


Namísto zdravého života raději vakcína?

Obezita ohrožuje celý západní svět. Ve většině průmyslově vyspělých zemí dnes spadá do kategorií „osoba s nadváhou” a “osoba obézní” 60-65% obyvatel, tj. dva ze tří našich přátel a sousedů. Podle mého názoru...
více...
Namísto zdravého života raději vakcína?

Začínáme ve fitness

Nakladatelství CP Books vydalo dne 23. července 2007 publikací, která se věnuje široké problematice ovlivňování zdraví, zdatnosti, výkonnosti a kvality života prostřednictvím cvičení. Její název je "Začínáme ve fitness"....
více...
Začínáme ve fitness

Strečink a cvičení ve fitcentru

Teorie sportu dělí pohybové činnosti do tří základních okruhů: aerobní aktivity, posilování a strečink. V každém sportu je význam těchto složek pro dosažení optimální formy jiný. Také každý trenér přistupuje...
více...
Strečink a cvičení ve fitcentru