Výživa

Zamyslete se nad touto větou: "Až dvě třetiny všech nádorových nemocí jsou důsledkem nesprávné stravy a nedostatku pohybu". Uvedla ji v jedné ze svých publikací významná organizace "American Institute for Cancer Research". Představte si sumu bolesti, utrpění a snížené kvality života vinou nemocí, na jejichž vzniku se výše uvedené faktory podílejí. Přitom jsou známy postupy, jak vzniku život ohrožujících nemocí dneška zabránit nebo jejich propuknutí podstatně oddálit. Přesto žijeme způsobem života, který nás k nemocem nemilosrdně vede. Jsme nenapravitelní?


Dnešní život je charakterizován nedostatkem pohybové stimulace a bohatou, nesnadno odolatelnou nabídkou energeticky hutné stravy. Souhrnným působení těchto dvou faktorů se zvyšuje počet osob s nevhodnou kompozicí (složením) těla. U většiny poulace dochází k poklesu množství svalů a nárůstu tukových zásob. Počet obézních se za poslední půlstoletí zvýšil o desítky procent. Obezita představuje dokořán otevřenou bránu do většiny chronických neinfekčních nemocí.

Patříme k zemím s nejvyšším výskytem obezity. Podle přesných statistik zaujímáme v Evropě čtvrtou a ve světě pátou příčku v počtu tlouštlíků. Vysoký je u nás i výskyt diabetu, nemocí ledvin, hypertenze a nemocí srdce. Tedy nemocí, vážících se na poruchy metabolismu. To do našich životů přináší mnoho bolesti a problémů. Také nás to stojí soustu peněz. Svědčí o tom dlouhodobá krize našeho zdravotnictví, kterou se politici snaží chybně řešit neustálým vyměňováním ministrů.

Problémy zdravotnictví nevyřeší žádný nový ministr. Spočívají ve vysoké nemocnosti populace. Řešením je investovat do jejího ozdravění. Je nutné, aby se občané více pohybovali a zodpovědněji přistupovali k výběru stravy. Aby přijali salutogenetickou koncepci zdraví a sami se o svůj zdravotní stav starali. Aktivně a dlouhodobě.

Při řešení obezity a ostatních poruch metabolismu se lidé většinou chybně soustředí na zásahy do oblasti stravy. Dlouhodobě zastáváme názor, že hlavním problémem dneška je nedostatek pohybu. Když se fyzicky nezatěžujeme, je náš výdej energie nízký, navíc ztrácíme svaly. Z dlouhodobého pohledu se tak náš výdej energie neustále snižuje. Dochází k poklesu hodnoty bazálního metabolismu, který představuje v dnešních podmínkách až 75% za den vydané energie. Pokud se v současném světě snažíme udržet energetickou rovnováhu omezování stravy, přivádíme do těla nedostatek biologicky cennných látek (vitaminů a minerálů). Možná tím zabráníme obezitě a nemocem z ní vyplývajících. Zdraví je však ohroženo nedostatkem mikroživin.

Energetickou rovnováhu dnes můžeme zajistit jen chronickým zvýšením výdeje energie. Cvičením. Nejlépe takovým, které v těle navodí anabolické prostředí a vede ke zvýšení množství svalů. Pokud máme dostatek svalů, máme i vysoký bazální výdej energie. Můžeme přijímat dostatek potravy. Pokud dokážeme vybrat správné potraviny, pravděpodobnost vzniku řady nemocí se prudce sníží.

V této sekci přinášíme čtenářům články, věnující se problematice zdravého stravování.