travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Kontrola hmotnosti

Každý osobní trenér resp. každý odborník v oblasti fitness se v dnešních podmínkách života musí do hloubky obeznámit s problematikou kontroly hmotnosti, Praxe ukazuje, že dnes se nedá dlouhodobě kontrolovat hmotnost bez pravidelného cvičení. Ovšem pokud zvolíme špatnou formu cvičení, při kontrole hmotnosti nám nejen nemusí pomáhat, ale může paradoxně i škodit. O těchto otázkách píšeme často. Ale v obecném povědomí naprosto převládají totálně nesprávné pohledy na problematiku udržení vhodné hmotnosti po celý život. Stačí se podívat na obsah nejčtenějších deníků, abychom pochopili, proč jsou názory na kontrolu hmotnosti v naší zemi tak chybné. Lidé jsou zavalováni neodbornými informacemi, na jejichž základě si pak tvoří o této oblasti nesprávné představy. V poslední době jsem četl hodně článků o “finanční negramotnosti” českých občanů. Půjčují si u zlodějských organizací a zlodějských bank peníze za podmínek, které jsou pro ně krajně nevýhodné a riskují tak, že se dostanou do velkých finančních problémů. Stejně tak mohu zodpovědně použít termín “hmotnostní negramotnost”, když chci vyjádřit stav národa v oblasti znalostí problematiky kontroly hmotnosti. Lidé přijímají přihlouplé informace od různých nevzdělaných redaktorek novin a časopisů, a tím se u nich následně zvyšuje riziko vzniku nadváhy a obezity. Důsledkem je fakt, že patříme k nejtlustším národům na světě.

Nadváha a obezita nejsou jen estetickým problémem. Vědecké výzkumy opakovaně a jednoznačně prokázaly vyšší nemocnost a úmrtnost u osob s nadváhou a obezitou. Nemoci přináší nejen problémy postiženým osobám. Léčba předčasného poškození zdraví stojí naše zdravotnictví miliardy korun ročně. Miliardy, které pak chybí pro léčbu lidí, kteří se chovali celý život zodpovědně, kteří si našli sami aktivně způsob, jak racionálně regulovat svoji hmotnost. Soustavný vzestup počtu osob s nadváhou a obezitou vede k tomu, že lidé ztrácí zájem o “solidární” zdravotnictví. Pokud někdo dá povinně do zdravotnictví za život miliony korun, ale když onemocní, na jeho léčení nejsou peníze, protože se vyplýtvaly na léčbu osob nezodpovědných, pak logicky dojde k závěru, že je lepší si na svoji léčbu raději šetřit celý život sám. Tento problém nabývá na závažnosti. V červenci 2011 oznámili v USA, že poprvé v historii došlo k zvýšení počtu obézních na 20% ve 49 státech této země. USA má 50 států. Každý pátý člověk v této zemi je dnes tlustý - má BMI nad 30 kg/m2. Počty obézních rostou na celém světě. Bohužel velmi rychle i v naší republice.

Má obezita negativní zdravotní dopady? Odpověď je jednoznačně kladná. Zdravotní dopady nadměrného nakupení tuků v lidském těle jsou nevyvratitelné. Navíc čím dříve se obezita vytvoří a čím déle trvá, tím jsou její dopady na zdraví děsivější. Proto se musí rodiče soustředit na to, aby zabránili vzniku obezity u svých potomků. Podle známého periodika “USA Today” má obezita následující vliv na zdraví dětí (viz obrázek):

  1. obézní děti častěji trpí depresemi, mají nižší sebehodnocení, jsou častěji vystaveni výsměchu spolužáků, častěji trpí bolestmi hlavy a dvojitým viděním
  2. při tělesné zátěži častěji trpí dechovou nedostatečností, mají častěji astma, objevuje se u nich spánkové apnoe
  3. vykazují vyšší hladinu LDL-cholesterolu, nižší hladinu HDL-cholesterolu, vysokou hladinu triglyceridů v krevní plasmě, trpí dříve hypertenzí, chronickými záněty poškozujícími cévy a abnormální srážlivostí krve
  4. trpí více žaludeční kyselostí, zácpou, žlučovými kameny, tučnými játry
  5. dochází k dislokaci růstových plotének v oblasti kyčlí, k poruchám kolenních kloubů (nohy do O nebo do X), ke vzniku plochých nohou, k bolestem kloubů, zvláště těch, které “nesou” tělo.
  6. dochází u nich k dřívějšímu nástupu puberty, což má zvláště negativní dopad na dívky, dříve menstruují a tím se zvyšuje jejich riziko onemocnět později rakovinou prsu, je vyšší riziko vzniku “syndromu polycystických ovarií” (PCOS). Syndrom polycystických ovárií (PCOS) je nejčastější příčinou poruch ovulace a tím i neplodnosti u žen ve fertilním (plodném) věku. U dívek i chlapců je vyšší riziko vzniku diabetu typu 2

Přitom vědci prokázali, že obezitě dětí je možné předejít. A to i v případě, když dané dítě má genetické předpoklady k nadváze a obezitě. Vědci z “Karolinska Institute" ve Švédsku pod vedením Dr. Jonatana Ruize prokázali, že “nejvýznamnější gen, podílející se na vzniku obezity, označovaný familiárně termínem “fatso” (tlusťoch), je vyřazen z činnosti v případě, kdy se dítě intenzivně pohybuje alespoň hodinu denně”. Výsledky svého šetření publikovali vědci v dubnovém čísle významného časopisu “Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine”. Tento gen byl zjištěn “u jednoho ze šesti dětí a obvykle navozuje zvýšení hmotnosti o minimálně 3 kg v porovnání s dětmi, které tento gen nemají”.

Vědci shromáždili 752 teenagerů, u kterých byl tento gen zjištěn. Mladí lidé byli informováni o smyslu výzkumu a byli vybaveni krokoměrem, který zaznamenával jejich denní pohybovou aktivitu. Dále byly zaznamenány základní hodnoty, jako například obvod pasu, BMI, procento tuku, celková hmotnosti, množství tuku v kilogramech a procentech. Hodinové cvičení navodilo pozitivní změny u sledovaných osob a to ve všech sledovaných kritériích. Snížila se celková hmotnost, pokleslo množství zásob tuku a došlo k poklesu hodnot krevního tlaku. Vědci hodnotí výsledky svého výzkumu slovy: “Poselství je jasné: geny neznamenají osud. Lidé náchylní k ukládání tuku by měli být mimořádně motivovaní k pravidelnému cvičení a aktivnímu životnímu stylu”.

Manželka amerického presidentka, paní Michelle Obamová, se postavila do čela iniciativ ke snížení výskytu obezity u amerických dětí. Vedly jí k tomu statistické výsledky, podle nichž 32% současné dětské populace v USA trpí nadváhou nebo obezitou. Tedy každé třetí dítě vstupuje v průmyslově nejvyspělejší zemi do života s velkým handicapem. Paní Obamová konstatovala: ”Obezita děti může předznamenávat závažný, celoživotní problém. Pokud lékař oznámí rodičům, že by něco měli dělat s hmotností svého dítěte, měli by to brát skutečně vážně”.

Přes naprosto přesvědčivé důkazy negativního dopadu nadměrného nakupení tělesných tuků na zdraví a zdatnost lidí stále existují organizace (například NAAFA - “the National Association to Advance Fat Acceptance”), které označují boj proti obezitě za “diskriminaci”. Přichází s hesly typu “Zdraví při každé velikosti těla” nebo “Diskriminace je špatná”, případně “Pochop to, podporuj to, přijmi to” atd. Lidé v této organizaci srovnávají upozorňování obézních na možné zdravotní potíže později v životě za diskriminaci, podobnou diskriminaci rasové, genderové nebo náboženské. Jejich mise je stejně odporná, jako mise různých  seskupení sexuálně úchylných jedinců, bojujících “za svá práva”. Výsledkem takového boje bude více dětí a mladých lidí, umírajících na AIDS (v případě práv sexuálně úchylných jedinců) nebo umírajících na “tučná játra” a chronické neinfekční choroby (v případě práv obézních).

Jednu  propagační fotku z této stránky přikládám jako ilustraci k tomuto článku. Nemám osobně nic proti lidem s větším nakupením tuku v těle. Takoví lidé byli, jsou a budou. Jenže podle křivky normálního rozložení četnosti je ve společnosti zhruba 2-5% lidí, kteří mají s kontrolou své hmotnosti velké potíže. Tyto "tlouštíky" akceptuji a jsem ochoten být s nimi solidární. Problém je v tom, že v současné společnosti spadá do kategorií "s nadváhou" a "obézní" ve většině zemí 60% až 70% populace. Většina z nich si svým stylem života sama obezitu navodila. A s těmi lidmi solidární nejsem a nikdy nebudu.

Považujeme problematiku prevence a léčby obezity za velmi důležitou a proto jsme se také rozhodli náš první rozšiřující kurz zaměřit na tuto problematiku. Rozšiřující kurzy jsou primárně určeny pro absolventy našeho kurzu “Instruktor fitness”. Představují hlavní nástroj naší organizace v oblasti doškolování, tj. rozšiřování znalostí a vědomostí našich absolventů. Cena kuzu je pro naše absolventy zvýhodněná.

Na stránce www.fitnet.eu v sekci “Rozšiřující kurzy” jsou uvedeny veškeré potřebné informace o rozšiřujícím kurzu "Kontrola hmotnosti". Kurz mohou absolvovat v případě zájmu nejen naši absolventi, ale i ostatní zájemci o danou problematiku, včetně instruktorů fitcenter, kteří získali kvalifikaci u jiných akreditovaných pracovišť. Těm ale musíme účtovat plnou cenu kurzu. Pro ně ale bude cena kurzu vyšší v porovnání s našimi absolventy.

Závěrem se chci pravidelným čtenářům stránek fitnet omluvit za dlouhou odmlku. Závěrečné práce na učebním textu ke kurzu mi vzaly více času, než jsem očekával. Musel jsem dát dohromady texty, zpracované mnou a spoluautorkami, z nichž jedna mi zaslala svůj text až z Aucklandu na Novém Zélandu a navíc v angličtině. Učební text je ale dokončen, provádím skutečně poslední úpravy grafů, tabulek, ilustrací. Celkem má naše práce 360 stran a tak “dolaďovací” fáze byla nesnadná a zdlouhavá. Od prosince se budeme opět více věnovat stránkám fitnet a přineseme na nich mnoho zajímavostí, které jsme získali během studia literatury (téměř 600 publikací) a které jsme již z důvodu rozsahu nemohli zařadit to připravovaného rozšiřujícího kurzu.


LITERATURA:

  1. THIRLAWAY, K, UPTON, D. (2009): The Psychology of Lifestyle. Promoting Healthy Behaviour. London, Routledge.
  2. THOMPSON, JL, MANORE, MM, VAUGHAN, LA. (2011): The Science of Nutrition. Boston, Benjamin Cummmings.
  3. WEBB, GP. (2008): Nutrition. A Health Promotion Approach. London, Hodder Education.
  4. WHITNEY, EN, DeBRUINE, LK, PINNA, K, ROLFES, SR. (2011): Nutrition for Health and Health Care. Belmont, Wadsworth, Cengage Learning.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Globesita

Množství tlustých lidí se na celém světě zvyšuje rychlostí, která překvapuje i odborníky. Již v roce 2003 označila Světová zdravotnická organizace šíření obezity termínem “pandemie”, který je v češtině vykládán…

Více informací

Má frekvence jídla vliv na zdraví?

Máme jíst malé porce a často nebo si dát jednou denně plný talíř? V praxi to nejednou vypadá tak, že celý den se k jídlu nedostaneme, pak si večer naložíme na talíř, sedneme k televizi a nacpeme se. Selský rozum přitom…

Více informací

Sebevražda pohodlím

Sebevražda v užším slova smyslu je chování zaměřené k násilnému ukončení vlastního života. Obvykle se lidé k sebevraždě rozhodnou v nějaké mimořádně stresové situaci, v tíživém postavení, pod vlivem negativních…

Více informací