Pohyb, zdraví a nemoc

Zdravotní stav společnosti se neustále zhoršuje. Zvyšuje se výskyt chronických neinfekčních chorob - nemocí srdce a cév, nádorových ochoření, sarcopenie, osteoporosy, diabetu atd.. Vědecké výzkumy jednoznačně prokázaly, že na vzniku a rozvoji těchto chorob se významně podílí negativní změny způsobu života, především nedostatek pohybu a nevhodná strava. Přesto dnes a denně na nás z novin, časopisů, televize a rozhlasu nemilosrdně útočí reklama, vnucující nám nezdravé potraviny a pasivní formy trávení volného času. Lidé jsou utvrzováni v tom, že žijí normální život a že k dosažení ještě větší spokojenosti s ním musí víc konzumovat a méně se pohybovat. Přitom jsou podle nedávných statistik v naší zemi ohroženy metabolickým syndromem 3 miliony dospělých občanů. Pokud tito lidé nezmění zásadně životní styl, postihne je za nedlouho něktará z výše uvedených závažných nemocí. To bude mít kromě negativní změny jejich života i nepředstavitelné ekonomické dopady na rozpočet jejich rodin i na rozpočet státu.

Bohužel z krátkodobého pohledu se v současných politických a hospodářských podmínkách dá vydělat více na záměrném ničení zdraví člověka než na jeho udržování a zlepšování. Občana a jeho zdraví nikdo nechrání, každý spíše hledí, jak se dostat k jeho penězům. Za jakoukoli cenu. I za cenu jeho nemoci a předčasné smrti. Je to smutná realita. Když ale vidím některé naše vrcholné politiky, nedivím se. Těm jde jen o to dostat se k moci, pokud možno co nejvíce podojit státní pokladnu a koupit si dům na Floridě. Zdraví se stalo kšeftem, v němž se více vydělává na nemoci a smrti občana než na jeho zdraví a vysoké kvalitě života. V této honbě za špinavými penězi jdou politici na ruku těm nejsprotším podvodníkům. Občan je jim dobrý jen jako “prospěšný idiot”, házející do urny hlas s označením jejich strany. Do příštích voleb si na něj již nevzpomenou.

Prvním varovným znakem negativní změny stavu zdraví je vzestup hmotnosti. Protože většina populace v současných podmínkách života více energie přijímá než vydává, přebytečná energie se ukládá ve formě zásobních tuků kolem našich střev a v oblasti pasu (obvykle u mužů), resp. hyždí a stehen (obvykle u žen). Tuk není jen nějaká inertní hmota, uložená pro použítí v případě nedostatku. Tuk aktivně komunikuje s mozkem, zasílá mu neustále informace o svém stavu. Některé z působků, jejichž pomocí tuková tkáň komunikuje s centrem, mají velmi negativní dopad na stav cév. Proti negativním dopadům přebujelých energetických zásob nemohou pomoci žádné léky, lázně nebo mazání. Jediným prokazatelně funkčním postupem eliminace tukových zásob je zvýšení výdeje energie.

Jenže na cvičení obyvatel se nedá příliš vydělat. A tak musí pijavice, živící se mrzačením zdraví občanů, nějak národ přesvědčit, že cvičení pro ně není vhodné, ba může být pro ně nebezpečné. Drzost podnikatelů v oblasti ničení zdraví obyvatel v poslední době vzrostla natolik, že se snaží šířit mýtus o nevhodnosti cvičení. Setkal jsem se dokonce s tvrzením, že pokud cvičíme, zvýší se naše chuť k jídlu a v konečné bilanci po cvičení jíme více než kdybychom necvičili. Tím se údajně obezita stabilizuje a nebo dokonce zvyšuje. Toto naprosto absurdní tvrzení se následně objevilo v řadě dalších časopisů. Nechci se nikoho dotknout, ale věřit podobnému tvrzení může jen totální hlupák. Pokud by totiž bylo pravdivé, museli by být nejtlustšími občany sportovci a návštěvníci fitcenter.

Matoucí informace mají snazší přístup k občanům. Objevují se v celostátních novinách a časopisech, obvykle jsou zaštiťovány některým z lékařů nebo tradičním řčením “doporučuje devět z deseti lékařů”. Do novin a časopisů se dostávají proto, že “přivolávači deště” mají dost peněz na reklamu nebo na podplacení zodpovědného redaktora. Situace je zde podobná, jako v oblasti opalování s soláriích. Osob s poškozenou kůží přibývá. Majitelé solarií mají přesto na veřejnost větší vliv než zodpovědní lékaři. Podnikatelé investují do reklamy, i když je jim jasné, že své klienty s největší pravděpodobností poškozují. Na našich kurzech k získání kvalifikace “instruktor fitcentra” upozorňujeme na rizika spojená s opalováním v solariích již od roku 1992. Tehdy náš názor formuloval vynikající internista a tělovýchovný lékař Doc. MUDr. Vladimír Dražil, CSc. Trvalo téměř dvacet let, než se lékaři odhodlali k razantnějšímu kroku proti opalování v soláriích. Jak dlouho jim bude trvat, než začnou razantně atakovat osoby, odrazující občany od pravidelného cvíčení?

Ať čtu naše noviny jak chci pečlivě, a to i na Internetu, nikde nenarazím na odkazy na nejprestižnější doporučení množství a kvality cvičení pro občany. Přitom v loňském a letošním roce presentovala ACSM (the American College of Sports Medicine) svoje stanovisko ke cvičení seniorů (Position Stand - Exercise and Physical Activity for Older Adults - červenec 2009), dále doporučení pohybové aktivity při snižování hmotnosti a prevenci opětovného vzestupu hmotnosti (Position Stand - Appropriate Physical Activity Intervention Strategies for Weight Loss and Prevention of Weight Regain for Adults“ - v únoru 2009). nebo doporučení k sestavování posilovacích programů pro zdravé dospělé občany (Position Stand - Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults - v březnu 2009). V roce the 2008 vyšel významný materiál “2008 Physical Activity Guidelines for Americans”, v němž jsou Američané povzbuzováni k pravidelné pohybové aktivitě jako prostředku udržení a zvýšení úrovně zdraví a výkonnosti.

Česká republika se v celosvětovém srovnání řadí spolu s Kanadou na pátou příčku v počtu obézních občanů. Obezita je dokořán otevřená brána k diabetu, nemocím srdce, nádorovým chorobám a poruchám ledvin. Můžeme mluvit o časované bombě. Za pár let můžeme očekávat hrozivý vzestup uvedených nemocí. Když sleduji televizi, čtu noviny a poslouchám rozhlas, o cvičení se nemluví buď vůbec nebo jsou od něj občané spíše odrazováni. Připadá mi, že se občané této země chovají jako horníci, kteří zuřivě kopou uhlí a vyvážejí je na povrch ve snaze vydělat co nejvíce peněz. Zapomínají přitom na výdřevu. Může se stát, že na ně každou chvíli spadnou stropy sluje a že v dolech zahynou.

Lidé, kteří v dnešních podmínkách života nedbají o své tělo, pravidelně necvičí, rizkují stejně jako nezodpovědní horníci. I na ně se může každou chvíli jejich uměle vytvořený blahobyt sesypat. Vážné onemocnění, vyvolané nedostatkem pohybu, hrozí jednomu ze tří dospělých této země. Je nejvyšší čas, aby se politici i občané této země probrali ze snu a začali něco dělat.

V dnešním světě je vhodně sestavené cvičení jedinou zárukou dlouhodobě úspěšné kontroly hmotnosti. Každý, kdo se vyjadřuje o cvičení negativně, má zájem parazitovat na nemoci a slabosti občanů.


LITERATURA:.

  1. ACSM (2009): Experts debunk myth about exercise, weight loss. In.: ACSM - For immediate release, August 7, 2009
  2. ACSM (2009): Position Stand - Exercise and Physical Activity for Older Adults.
  3. ACSM (2009): Position Stand - Appropriate Physical Activity Intervention Strategies for Weight Loss and Prevention of Weight Regain for Adults.
  4. ACSM (2009): Position Stand - Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults.
  5. U.S. Department of Health and Human Services (2008): 2008 Physical Activity Guidelines for Americans.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Prevence demence: léky nebo cvičení?

K nepopiratelným faktům dneška patří prodlužující se průměrná délka života. Tento trend je výsledkem bezpečnějšího prostředí, zvýšené hygieny, vyšších znalostí a dovedností lékařů, dokonalejších a účinnějších…

Více informací

Populace stárne - a neposiluje

Když dnes pustíte rádio nebo televizi, mluví se neustále o reformě důchodů. Starších občanů přibývá a mladých ubývá - vinou nízké porodnosti a faktu, že spousta mladých lidí nachází uplatnění v jiných zemích. Dalo by…

Více informací

Pro koho jsou fitcentra?

Když jsem koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let cvičil v posilovně TJ Tesla Brno, patřil jsem k nejstarším cvičencům, i když mi v tu dobu bylo něco málo přes 25 let. Průměrný věk cvičících se pohyboval kolem 18…

Více informací