travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Osteoporosa mrzačí a zabíjí

“Většina mladých žen si plně neuvědomuje nebezpečí osteoporosy. Je to pro ně nemoc starých žen. Vágní, vzdálená, aktuálně neohrožující. A tedy nevýznamná. Nic proti jejímu vzniku a rozvoji nedělají”. Tato střízlivá slova zazněla na 53. setkání odborníků, sdružených ve významné organizaci ACSM (the American College of Sports Medicine) ve městě Denveru. Osteoporosa je choroba, charakterizovaná poklesem množství kostní tkáně a jejími strukturálními deformacemi. Ty vedou k oslabení kostí a zvýšené náchylnosti k jejich poškození, zvláště pak ke zlomeninám krčku femuru, páteřních obratlů a kostí zápěstí.

Dr. Mark J. Kasper pozval 302 vysokoškolaček ve věku 18-21 let na výběrový kurz pohybové aktivity, a v rámci připraveného programu zjišťoval jejich názory na jednotlivé otázky, týkající se zdatností a zdraví. Téměř všechny účastnice (97,7%) vědělo o nemoci zvané osteoporosa. Horší to již bylo s jejím hodnocením. Pouhých 52,9% účastnic výzkumu bylo schopno rozpoznat alespoň 8 ze 14 rizikových faktorů vzniku nemoci, jen 30,8% dívek vyjmenovalo 3 hlavní rizikové faktory jejího vzniku (nízký přívod vápníku, nepravidelná menstruace a nedostatek pohybu). Neuvěřitelných 39,7% mladých studentek vysokých škol věřilo, že právě je osteoporosa neohrožuje, že se u nich tato mrzačící choroba ve vyšším věku nerozvine.

Riziko onemocnění osteoporosou je přitom u žen zhruba stejně velké, jako riziko vzniku nádoru prsu nebo rozvoje nemoci srdce. V minulosti vznikly iniciativy, snažící se zvýšit pozornost mladých žen vůči stavu kostí. Byly však neúspěšné. Mezi ženami o podávané informace nebyl zájem. Mladé ženy jsou se stavem svých kostí dokonale spokojené a jejich nemocí se příliš neobávají.

Tělesná aktivita je dnes jedinou známou intervencí, která dokáže nejen zastavit ztráty kostí, ale navodit jejich pozvolné zvyšování. Správný pohyb dokáže zabránit množství potíží ve vyšším věku, včetně ztráty pohyblivosti a nezbytnosti pobytu “na vozíku”. V prevenci a léčbě osteoporosy jsou málo platné doplňky výživy nebo léky. Tato skutečnost je stoprocentně ověřena. Můžeme ji takto jasně definovanou najít ve třech nejvýznamnějších materiálech z posledních let - v oficiálním stanovisku ACSM k osteoporose z roku 2004, ze zpráv Surgeon General o pohybové aktivitě a o zdraví kostí (viz literatura).

Odborníci na otázky cvičení jsou dnes schopni sestavit cvičební program (nebo přesněji posilovací program) tak, aby respektoval věk i okamžitý stav cvičící ženy a navodil potřebné fysiologické procesy, zastavující ztráty kostí a navozující opětný nárůst kostní tkáně. “Pokud jsou již kosti oslabeny je naprosto nezbytné poradit se s kvalitním odborníkem na otázky posilování” (ACSM, 2004).  Tato věta není opět z mé hlavy. Je volným překladem obdobných vět ve výše zmíněných publikacích.

V každém věku bychom se měli velmi pozorně věnovat stavu svých kostí. Ve vlastním  zájmu. Tato věta platí dvojnásobně pro ženy. Podle předpovědí expertů se do roku 2025 počet zlomenin krčku femuru (krčku kosti stehenní) zdvojnásobí, přičemž úmrtnost v souvislosti s touto zlomeninou dosahuje v prvním roce od úrazu 15-20%. Ze sta postižených jich 15-20 umírá! Každý soudný člověk se má zajímat o to, které cviky, v jaké frekvenci a intenzitě je vhodné provádět s cílem omezit riziko této mrzačící zlomeniny. Ženy mají této problematice věnovat dvojnásobnou pozornost.

Kostní hmota se za normálních podmínek plynule zvyšuje od narození do zhruba 33 let. Poté pozvolna klesá. Množství kostí je však současně v každé životní fázi určováno požadavky vnějšího prostředí. Pokud musíme tvrdě pracovat, musíme mít silné svaly. Silný sval tahá za kost a tím se dosahuje pohybu. Pokud sílí svaly, sílí logicky i kost. Jinak by se mohl úpon svalu při práci vytrhnout z místa spojení s kostí. Proto máme celý život provádět činnosti, náročné na silové schopnosti (weight bearing exercises). Posilování navíc zvyšuje množství svalů v oblasti boků a brání ukládání tuku v oblasti pasu. Tím přispívá k dosažení klasické ženské postavy, připomínající přesypací hodiny. Ta je z pohledu udržení zdraví pro ženy výhodná.

Pokud dítě jen sedí u obrazovky, nad učením nebo u počítačových her, nejsou na jeho svaly vynakládány žádné požadavky. Tělo nezvyšuje sílu ani množství svalů. Tím pádem nemusí ani zvyšovat pevnost či hustotu kostí. Pokud daný jedinec studuje, pak si najde práci v administrativě, má po třicítce oslabené svaly a nepříliš silné kosti. Pokud pokračuje v navyklém životě, dostává se kolem padesátky do stavu, kdy hustota jeho kostí je velmi nízká. Je pak jen otázkou času, kdy zakopne, spadne a zlomí si krček femuru. Pak je jen otázka štěstí a umu lékařů, zda zemře nebo bude “jen” do smrti mrzák.

Nejvhodnějším cvičením při snaze o zajištění zdravých kostí je posilování. Cvičení ve fitcentru na posilovacích přístrojích. Většina populace má svůj týdenní pohybový režim doplňovat 2-3 hodinami cvičení ve fitcentru. To je oficiální stanovisko nejprestižnějších světových odborníků v otázkách cvičení. K tomu je vhodné dodržovat obecně známá doporučení o množství přijímaného vápníku ve stravě.

Posilovat mají děti, ženy a senioři. Lékaři jsou v poslední době zaskočeni prudkým vzestupem zlomenin u stárnoucích mužů. Muži si musí uvědomit, že nejsou proti osteoporose imunní. Osteoporosa není primárně způsobena poklesem hladiny estrogenů u stárnoucích žen, jak se donedávna uvádělo. Osteoporosa je důsledkem slabých svalů. A slabé svaly jsou důsledkem jejich neužívání. Je jedno, jestli se jedná o dítě, muže nebo ženu.

Když nerespektujeme upozornění horské služby a jdeme do oblasti ohrožené lavinami, je zbytečné naříkat, když se na nás řítí spousty sněhu. Za chyby se tvrdě platí. Je pozdě se litovat a naříkat, když ležíme v nemocnici se smrtící zlomeninou. Klíčem je prevence. Najít odborníka na cvičení, nechat jej posoudit aktuální stav našeho organismu, nechat si od něj sestavit program a zaplatit si několik hodin cvičení s ním. Jakmile se naučíme cvičit, je riziko zlomenin a na ně navazujících ohrožení zdraví a života podstatně nižší.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. ACSM Position Stand (2004): Physical Activity and Bone Health.
  2. U.S. Department of Health and Human Services. Physical Activity and Health (1996): A Report of the Surgeon General.  Rockville, Md.
  3. U.S. Department of Health and Human Services. Bone Health and Osteoporosis : a Report of the Surgeon General. Rockville, Md.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Lékaři mění pohled na svaly. Změňte jej také!

Lékaři se o stav svalů nikdy příliš nezajímali. Snad jen v případech, kdy byly u pacientů nějakým způsobem poškozeny nebo postiženy. Obvykle se praktičtí lékaři soustředili na odhalení příčin akutních potíží, se…

Více informací

Maximum pro zdraví

Nedávno jsem se pustil do úklidu kuchyně a k této osobně velmi neoblíbené činnosti jsem si pustil rádio. Na stanici Český rozhlas 2 chvilku hráli a pak se ozvala redaktorka s reportáží o stravě. Uvedla, že půjde…

Více informací

Diabetes a cvičení

Diabetes mellitus typu 2, neboli cukrovka, patří k onemocněním, jejichž rychlý nárůst ohrožuje stále větší segment společnosti ve všech průmyslově vyspělých zemích. Diabetes nevzniká tím, že v naší blízkosti někdo…

Více informací