Negramotnost v otázkách zdraví a zdatnosti

Už možná své čtenáře unavuji články, v nichž se pozastavuji nad nepravdivou, zavádějící reklamou v televizi, rozhlase a ve většině deníků a týdeníků. Reklama se zaměřuje na cílové skupiny populace - mimo jiné na lidi obézní či nespokojené s tvarem svého těla. S neuvěřitelnou drzostí a sprostotou mluví klamavá reklama o “tavení tukových buněk”, “přeměně tuku na svaly”, “magické odbourávání tuku” a dalších nesmyslech, které jsou údajně základem úspěchu aplikace právě jejich produktu. Nejvýraznějším rysem těchto reklam je zdůrazňování snadnosti a pohodlnosti aplikace výrobku. Jeho údajné zázračné schopnosti jsou počítačovými triky nafouknuty do absurdních rozměrů. Užaslý divák vidí, jak se tlustá žena během několika vteřin po nasazení výrobku smrskne do polovičního objemu a současně se její dosud nepěkně odulý pas zkrášlí jemnými hrbolky břišního svalstva. Laik se diví, odborník žasne! Kdo by takové štědré nabídce odolal! Nekupte to za ty prachy!

Co mne na těchto reklamách zlobí?

  • Jsou lživé! Využívají neznalosti a nezkušenosti běžného občana, drze mu nalhávají, že na jeho potíže, vyvolané dlouhodobým nevhodným životním stylem, existuje jednoduché řešení.
  • Okrádají kupující! Protože jsou tyto výrobky z dlouhodobého hlediska jednoznačně neúčinné, jde o okrádání těch, kteří se podobnou klamavou reklamou nechají ošálit. Výrobce dostane peníze, kupující nedostane nic. Jen po čase zjistí, že je na tom hůře, než před zakoupením daného výrobku.
  • Jsou nebezpečné! Kupující, jehož zdraví je již obvykle ohroženo nevhodným životním stylem, spoléhá na zázračné účinky reklamovaného produktu, nezmění svůj vztah ke stravě a pohybu, a tím dále zhoršuje svůj stav, zvyšuje pravděpodobnost vzniku nemoci a předčasného úmrtí.

Světová zdravotnická organizace, sdružující špičkové vědce a odborníky z celého světa, upozorňuje neustále na skutečnost, že “pohybová pasivita (sedentarismus) představuje pro současnou populaci zeměkoule nesmírné nebezpečí” (WHO, 2002). Vede prokazatelně “ke ztrátám svalů, obezitě, metabolickému syndromu, diabetu, nemocím srdce a předčasné smrti stále se zvyšujícího počtu obyvatel této planety” (Booth, Chakravarthy, 2002). Každý jedinec, organizace nebo podnikatel, který staví svoje aktivity na zneužívání pohodlnosti a slabosti svých spoluobčanů, vážně ohrožuje jejich zdraví, zkracuje jejich život. Je svým způsobem vrahem. Každý, kdo zkracuje život své oběti, je z technického hlediska vrah! Každý, kdo mu v tom pomáhá, je spolupachatelem!

Snad nejvíce mne zlobí, že tyto klamavé reklamy uvádí televize. Na stránkách Internetu jsem našel zajímavý příspěvek z vědecké konference (od Kristine Clark, Ph.D, R.D., z Pennsylvania State University, vedoucí katedry sportovní výživy), analyzující zdroje, z nichž lidé čerpají své informace o stravě. I když výsledky byly získány v USA, situace v naší zemi nebude podstatně jiná. Obávám se spíše, že český divák věří televizi podstatně více než Američané.

 Tabulka 1: Zdroje informací o výživě (Clark, 2003).
 

 Zdroj  Velikost vlivu
 Televize více jak 75%
 Časoposy  
 Noviny  
 Knihy  
 Rodina, přátelé  
 Rozhlas  
 Lékaři méně jak 10% 
 Internet  
 Zaměstnání  
 Škola méně jak 5% 
  Zdroj: Nutrition and You. ADA, 2002


Proč mají podvodníci při okrádání svých obětí takové úspěchy? Co přispívá k tomu, že se lidé nechají tak snadno ošálit? Podílí se na tom, dle mého názoru, úroveň gramotnosti člověka v otázkách zdraví a zdatnosti. Většina odborníků zabývajících se touto problematikou smutně konstatuje, že převažující část světové populace je v otázkách zdraví, zdatnosti a výkonnosti „naprosto negramotná“. Lidé většinou nemají základní, vstupní informace, které by jim umožnily správně  se orientovat v otázkách, týkajících se dlouhodobého ovlivňování zdraví a s ním souvisejících hodnot

Nedivíme se tomu, že člověk, který nemá základní matematické znalosti, nedokáže vypočítat složitou rovnici. Nikoho nepřekvapí, když člověk, který se nenaučil abecedu, nedokáže přečíst knihu. Člověk, který neví nic o počítačích stěží zpracuje komplexní síťovou animaci. Ale negramotnost, stejně jako neznalost zákonů, neomlouvá! Trestem v případě negramotnosti v otázkách výživy a cvičení není vězení, nezaměstnanost nebo pokuta, ale dramaticky snížená kvalita života a předčasná smrt! Život kratší mnohdy o desítky let!

Proč je většina spoluobčanů “negramotná” v otázkách, týkajících se zdraví a zdatnosti? Na školách se touto tématikou nikdo nezabývá, není v osnovách. Ale přestože není vybaven základními znalostmi, byl u nás občan hozen na pospas “zázračné ruky trhu”, bezcitně vržen do ringu, kde se může beztrestně tlouci pod pás. Do ringu, v němž nevyhrává  slušnost, kde nikdo nedohlíží  na dodržování pravidel. Máme údajně “demokracii”. Na stupních vítězů ale stojí darebáci, zloději, tuneláři a grázlové, kterým není nic svaté. Ani lidský život!

A smutnou roli v této frašce hraje především televize. Co na tom, že jsou občané podvádění, okrádáni, že je vážně ohroženo jejich zdraví a dokonce život? Hlavně že se nahrabe dost peněz na pohádkový plat pana ředitele a managementu, případně na produkci programů, které drží občany pevně v křesle před obrazovkou. Pokud možno s čokoládovou “telkou” po ruce. Televize dnes, podle mého názoru, nejvíce přispívá k mrzačení národa. Bezohledně, doslova sprostě, zneužívá negramotnosti svých diváků v otázkách zdraví k vlastnímu obohacování. A tuto negramotnost svými programy a reklamami záměrně a zákeřně prohlubuje! Proč ne? Vždyť na ní pěkně vydělává!

Jak se zbavit výše popisované negramotnosti? Těžko můžeme předpokládat, že běžný občan zakoupí učebnice anatomie, fysiologie, kineziologie, biochemie, traumatologie a endokrinologie. Že bude ve volných chvílích zvyšovat svoje znalosti. Je nutné záměrně vychovávat seriozní, slušné a pracovité odborníky v otázkách zdraví a zdatnosti (exercise specialists). Odborníky, kteří budou schopni zodpovědně posoudit aktuální stav člověka, doporučit mu vhodný pohybový a stravovací režim. Naší zemi chybí odborníci, kteří nechtějí bohatnout na okrádání a mrzačení svých klientů, ale kteří svojí prací hodlají přispívat ke zlepšení a obohacení jejich života.

Organizace, které jsou schopny zvýšit gramotnost občanů v otázkách zdraví a zdatnosti nebo zodpovědně vychovávat odborníky  pro oblasti fitness a wellness, si zaslouží výraznou podporu politiků této země. Protože pokud se věci včas nezmění, dojde ke kolapsu české společnosti. Soudy by současně měly začít tvrdě trestat organizace, které pro svůj zisk ohrožují zdraví občanů této země. Začít mohou u české televize.

Občan je dnes v těžké pozici. Nebyl vzděláván v otázkách zdraví a zdatnosti. Jeho negramotnosti na tomto poli využívají drzí podvodníci, kterým nepřímo napomáhají státní organizace, které mají v náplni práce občana bránit. Rozumně uvažující člověk má dnes jedinou možnost. Obracet se na odborníky, kteří se živí tím, že lidem pomáhají a ne tím, že je okrádají.

Každý soudný člověk má tyto odborníky ve vlastním zájmu aktivně vyhledat. Protože s jejich pomocí může zvýšit svoji gramotnost v otázkách, rozhodujících o délce a kvalitě života!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. ADA - American Dietetic Association (2000): Nutrition and You. Trends 2000. Final Report.
  2. BOOTH, FW, CHAKRAVARTHY,  MV. (2002): Cost and Consequences of Sedentary Living:
  3. New Battleground for an Old Enemy. In,: President’s Council on Physical Fitness and Sports Research Digest, Series 3, No 16, March 2002.
  4. CLARK, K. (2003): Nutrition for Joint Health. Příspěvek na konferenci: OARSI World Congress on Osteoartritis, October 14, Berlin, Germany.
  5. KENNEDY, R, HINES, D. (1999): Magické odbourávání tuku. Pardubice, Ivan Rudzinskyj.
  6. WHO (2002): The World Health Report 2002 - Reducing Risks, Promoting Healthy Life. Geneva, World Health Organization 2002.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 Dr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Hop na krávu, už je tele

Mladí lidé nemají život až tak snadný, jak se zdá starším lidem. Ti už zapomněli na to, jak nesnadné bylo získat byt, vybavení do něj, při tom stíhat péči o děti a občas se také setkat s přáteli a příbuznými.…

Více informací

Které nebezpečí je větší?

Strach žen z rakoviny prsu je pochopitelný. Tato děsivá choroba přichází mnohdy nečekaně ve třetí třetině života, přináší bolest a utrpení, ohrožuje podstatně sebevědomí postižených. Je to strašná nemoc, u níž nelze…

Více informací

Pozor na vysoký tlak krve!

Hypertenze (vysoký tlak krve) zvyšuje riziko vzniku infarktu myokardu a mozkové příhody. Tyto nemoci představují první a třetí nejčastější příčinu smrti ve všech průmyslově vyspělých zemích světa. Zvýšený tlak krve…

Více informací