travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Jak se dostanu do Brna?

Představte si nějaké velké informační centrum, do kterého mohou volat lidé z celého světa své dotazy, týkající se dopravních spojů a obecně cestování. Zazvoní telefon, ochotný operatér zvedne sluchátko a zdvořile se ohlásí. A vyslechne si následující dotaz: „Jak se dostanu do Brna?“.

Sami jasně vidíte, že se na tuto otázku nedá správně odpovědět. Viditelně chybí důležité, základní podklady pro vyhledání vyčerpávající odpovědi: odkud daný člověk pojede, který den v týdnu chce jet, zda chce letět letadlem, jet vlakem nebo autobusem, zda chce jet ráno, kolem poledne, večer nebo v noci, je-li mu jedno zda pojede osobním vlakem nebo rychlíkem, jestli chce jet druhou nebo první třídou atd. Pokud chce daný operatér odpovědět na výše uvedený nepřesný dotaz správně a k plné spokojenosti zákazníka, musí chybějící informace nejprve získat a pak teprve může přistoupit k víceméně mechanickému procesu výběru a oznámení vhodného spoje.

Nemůže se přitom na volajícího zlobit, protože nezkušený člověk většinou neví, jak otázku položit správně. Ví, co chce, neví, co potřebuje. Proto se ptá. Obrací se s důvěrou na odborníka. Očekává spolehlivou radu. Aby dostal správnou odpověď, musí ale nejprve dodat správné podklady. Odborník ví, jaké podklady pro realizaci úkolu potřebuje. Ví, na co se zeptat a jak odpověď vyhodnotit. V tom spočívá jeho odbornost.

S podobnou problematikou se setkáváme i v oblasti fitness. Lidé mi sice říkají, co chtějí, ale jejich dotazy jsou neúplné a nejednou přímo zavádějící. Věta: „Chci trochu zlepšit postavu“ je stejně neúplná jako anonymní dotaz na cestu do Brna. Má-li na ni odborník připravit správnou odpověď, najít optimální postup k dosažení cíle, musí nejprve klást doplňující otázky. Přitom ovlivnění tvaru těla, snížení množství zásobního tuku, zvýšení úrovně zdatnosti nebo položení pevných základů úspěšné cesty ke zlepšení zdraví jsou - v porovnání s prostým vyhledáním správného dopravního spoje - otázky mnohonásobně složitější. Proto jsou kromě doplňujících dotazů nezbytné i další, komplexní diagnostické postupy. Teprve na širokém základě znalostí o organismu klienta může odborník skutečně zodpovědně přistoupit k formulování optimální a spolehlivé odpovědi.

Lidé, hledající radu u konzultanta, vždy sdělují co chtějí, nedokáží si ale většinou uvědomit - a tedy ani říci - co potřebují. Je to pochopitelné a odborník s tím počítá. Umí  chybějící údaje získat. Například viditelně obézní žena sdělí, že chce zhubnout. Čeká podvědomě doporučení, týkající se více či méně drastického omezení příjmu potravy. Nedokáže rozpoznat, že toho, co potřebuje, je podstatně více. Většina obézních potřebuje více pohybu.  Nejde přitom ale o nějaký obecný, předem naformátovaný, nediferencovaný pohyb. Vhodný pohyb musí mít individuálně strukturovanou formu, obsah a intenzitu. Proto musí odborník v zájmu získání potřebných podkladů pro rozhodování umět s klientem komunikovat. Vědět, jaké otázky položit, jak odpovědí získaná data upřesnit a jak interpretovat souhrn odpovědi.

Klienti (obvykle chybně) na základě obecného povědomí a nediferencované četby předpokládají, že nezbytným krokem při hubnutí je omezení příjmu potravy. To může, ale také nemusí být pravda. Například při zvýšení výdeje energie (cvičení) může současné razantní omezení příjmu potravy (dieta) uvést do pohybu geneticky naprogramované odpovědi (thrifty genes), které budou proces snižování tukových zásob neobyčejně úspěšně sabotovat. O tom se na vlastní kůži přesvědčily již miliony dietujících. Kdo se problematikou kontroly hmotnosti zabývá skutečně do hloubky, ví, že tyto - již v paleolitu vytvořené -  obranné mechanismy, zaměřené k přežití v období nedostatku, jsou nesmírně silné a sebe pevnější vůle je nedokáže překonat. Proto jsou izolované, neodborné zásahy do struktury stravování odsouzeny předem k neúspěchu.

Neexistují předem dané odpovědi, neměnné postupy, aplikovatelné automaticky na většinu klientů. Každý člověk je jiný. Přesto, že jsme v jistých ohledech stejní, lišíme se v jiných natolik, že není možné psát cvičební programy jako na běžícím pásu.  Každého klienta narazit na stejné kopyta. Hledání odpovědí na konkrétní, jedinečný, neopakovatelný stav každého zájemce o zlepšení zdraví, zdatnosti a tvaru těla je tvůrčí proces, vyžadující ohromné množství teoretických znalostí, aktuální přístup k nejnovějším výsledkům vědeckých výzkumů a skutečně obsáhlou odbornou praxi. Vyplatí se dvakrát měřit, než se rozhodnete, u koho budete hledat správné a bezpečné odpovědi na právě vaše specifické problémy se zdravím, vzhledem, úrovní zdatnosti a výkonností.

Je logicky vyšší pravděpodobnost, že při složité operaci udělá chybu mladý, začínající chirurg než specialista, který již provedl stovky podobně složitých nebo i náročnějších zákroků. Je větší pravděpodobnost, že v dešti, mlze a námraze havaruje ve složitém horském terénu spíše řidič, který si teprve před týdnem vyzvedl svůj první řidičský průkaz, než zkušený automobilový závodník. Proto se mají lidé při snaze o zlepšení své zdatnosti, zdraví a vzhledu obracet raději na takové odborníky, kteří se svému oboru věnují již dlouho a prokazatelně v něm již i něco dokázali. Vyplatí se  věnovat jejich vyhledání odpovídající pozornost. Protože špatná rada je horší, než žádná rada. Proto na naší stránce uvádíme „Profily odborníků“. Profily budeme postupně doplňovat o odborníky, jejichž znalosti budou skutečně vysoké.

Světová zdravotnická organizace WHO vydala závažný materiál (WHO, 2003), v němž upozorňuje na ohromné nebezpečí chronických neinfekčních onemocnění. Uvádí doslova, že tyto nemoci představují „největší hrozbu, před kterou lidstvo ve své dosavadní historii stálo“. Je proto rozumné tuto hrozbu nepodceňovat a již dnes zahájit kroky, vedoucí k efektivnímu snížení rizika onemocnění. Jak ukazují výsledky vědeckých výzkumů, je mechanismus vzniku většiny těchto smrtících nemocí zhruba takový: nedostatek pohybu a nadměrná spotřeba energie naruší energetický metabolismus, výsledkem je obezita. Na obezitu dříve nebo později navazují metabolické maladaptace (insulinová resistence, dyslipidémie, hypertenze, diabetes, hyperinsulinemie, adiposopatie atd.), které nás nelítostně - dříve nebo později - přivedou k nemocím srdce a nádorovým ochořením.

Základní chybou většiny lidí je to, že dovolili, aby u nich došlo k podstatnějšímu poklesu množství svalstva. Ztráta svalů má nejen metabolický, ale i estetický dopad. Čím méně máme svalů, tím více máme obvykle i tuku, postava ztrácí pevnost, zhorší se držení těla, povolí se a vystoupí bříško. Prostě nejsme se svým vzhledem spokojeni.

A to je pravý okamžik k rozhodnutí něco dělat. Nemá smysl čekat, až u nás lékař zjistí vysoký krevní tlak, špatný poměr jednotlivých frakcí cholesterolu, diabetes nebo anginu pectoris. Pokles svalové síly a vzestup podkožního tuku musí být dostatečnými varovnými znaky. Pokud je přehlédneme, pouštíme z řetězu síly, které nás mohou zahubit. Vypouštíme džina z láhve. Pokud z jakýchkoli důvodů včas nezastavíme negativní trendy změn našeho těla, spouštíme nad sebou smrtící lavinu. Jak je jednou lavina v pohybu, je většinou „pozdě bycha honit“:

Informace o vlakových, autobusových a leteckých spojích si můžeme sami pracně vyhledat. Potřebujeme k tomu ale množství jízdních řádů, musíme se vyznat ve spoustě zkratek a značek – a nakonec si nikdy nemůžeme být stoprocentně jisti, zda daný spoj v daný okamžik pojede. Je výhodnější obrátit se na specialisty – pracovníky informací. Ti jsou obvykle schopni hravě – mnohdy přímo z hlavy - odpovědět na naše dotazy, a na jejich radu se můžeme plně spolehnout. Můžeme se klidně soustředit na přípravu všeho nezbytného pro zamýšlenou cestu.

Můžeme si sami pracně vyhledat informace o tom, jak pozitivně ovlivňovat svůj vzhled, zdatnost a zdraví. Potřebujeme k tomu ale spousty podkladů. Na rozdíl od jízdních řádů je na trhu neuvěřitelná spousta špatných a zavádějících informací o stravě a cvičení. Můžeme proto z nezkušenosti snadno udělat chybu a zvolit postup, který je buď neúčinný nebo dokonce škodlivý.

Je bezpečnější a výhodnější obrátit se na specialisty a soustředit se plně na ostatní aspekty života.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Použitá literatura:

  1. ELRICK, H. (1996): Exercise - The Best Prescription. In.: Physic Sportmed1996, 24:2,  February 96.
  2. GRIFFIN, JC. (1998): Client-Centered  Exercise Prescription. Champaign, Human Kinetics.
  3. HEYWARD, H.V.: Advanced fitness assessment and exercise prescription. Second edition. Champaign, Human  Kinetics Books, 1990.
  4. POLLOCK, M.L. et al.: Exercise training and prescription for elderly. In.: South Med.J., 1994, May, 87 (5), str. 88-95.
  5. Pollock, M.L. et al.: Resistance Exercise in Individuals With and Without Cardiovascular Disease. Benefits, Rationale, Safety, and Prescription. An Advisory From the Committee on Exercise, Rehabilitation, and Prevention, Council on Clinical Cardiology, American Heart Association. Position paper endorsed by the American College of Sports Medicine. In.: Circulation. 2000; 101:828-833.
  6. RAY, R, EIESE-BJORNSTAL, DM. (1999): Counseling in Sports Medicine. Champaign, Human Kinetics, 1999.
  7. WHO/FAO (2003): Diet, nutrition,  and the prevention of chronic diseases. Geneva, World Health Organization.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 Dr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Cvičení a osobní trenéři

Ve svých článcích často zdůrazňuji význam až nenahraditelnost práce osobních trenérů resp. odborníků v oblasti fitness. Již několikrát jsem citoval geniální postřeh skvělého biologa prof. Boothe, jímž objasnil význam…

Více informací

Posilování prokazatelně upevňuje zdraví

Posilování, tj. cvičení s činkami, kladkami a na přístrojích s měnitelnou velikostí zátěže, nemělo dlouho v lékařském světě na růžích ustláno. V učebnicích, které ještě dnes můžeme najít na pracovních stolech…

Více informací

Špatně položená otázka

Nejfrekventovanějším medicínským problémem dnešního světa jsou nadváha a obezita. Tyto patologické stavy jsou vstupní bránu do chronických neinfekčních chorob. Chronické neinfekční choroby představují hlavní “zabijáky”…

Více informací