Cvičení a úpravy stravy snižují tlak krve

Vysoký krevní tlak - hypertenze - ohrožuje stále vyšší počet obyvatel světa. Trpí jim jen v samotných Spojených státech zhruba 20% obyvatel, tj. desítky milionů lidí. Základním přístupem k léčení hypertenze je podávání léků. Výzkumy však prokázaly nízkou adherenci pacientů k léčbě,. Odhaduje se, že téměř 60% nemocných nedodržuje plně doporučení a příkazy lékařů. Hypertenze navíc bývá součástí širšího spektra nemocí, sdružených do tzv. “metabolického syndromu”. Lékaři předepisují při snaze o zlepšení zdraví takových pacientů současně více léků. Léky však mají negativní vedlejší účinky a téměř nikdo není schopen zodpovědně posoudit, zda daná struktura léků v těle daného člověka nenadělá více škod než užitku. Léky také nejsou zadarmo a zatěžují stále více nejen peněženku pacienta, ale také systémy zdravotního zabezpečení na celém světě.

Proto se vědci zaměřili na posouzení účinnosti změn životního stylu v rámci léčby hypertenze. Vybrali 810 obézních hypertoniků, kteří zatím nebrali žádné léky na korekci svého stavu, a rozdělili je do tří skupin. První skupina absolvovala jedno 30-ti minutové sezení, v jehož průběhu byli pacienti odborníkem na výživu seznámeni se základními stravovacími postupy, přispívajícími ke snížení tlaku krve. Druhá skupina se během půl roku účastnila osmnácti sezení, na nichž byly účastníkům podrobně vysvětleny realizovatelné postupy regulace hmotnosti, především pomocí pohybové aktivity. Třetí skupina obdržela stejné poradenství jako skupina 2, navíc byli pacienti podrobně seznámeni s účinnými radami, obsaženými v aktivitě DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension).

Nejlepší výsledky sledovaných kritérií prokázala za 6 měsíců třetí skupina. Její členové zaznamenali průměrný pokles systolického tlaku o 11 mmHg a diastolického tlaku o 6,4 mmHg. Zhruba třetina pacientů ve třetí skupině zaznamenala pokles tlaku krve až na doporučovanou hranici 120/80 mmHg a mohla tak být zařazena mezi zdravé lidi bez nutnosti konzumace léků. Navíc byly v této skupině zaznamenány další pozitivní posuny - průměrný pokles hmotnosti o 6,0 kg, zvýšení úrovně zdatnosti, zvýšená konzumace zeleniny a ovoce a snížení spotřeby tuků, zvláště nasycených. U první skupiny nedošlo k žádnému zlepšení, u druhé skupiny byly zaznamenány pouze statisticky nevýznamné změny.

Výsledky šetření jsou neobyčejně povzbudivé. Dokazují nade vší pochybnost, že s léky je možné počkat a že na prvním místě je u osob ohrožených hypertenzí nutné dosáhnout změn životního stylu . Vedlejší účinky léků jsou podle statistik považovány za šestou, a podle přísnějších kritérií dokonce za čtvrtou nejčastější příčinu smrti v USA. Možnost regulovat zdravotní stav pouze změnou životního stylu, bez aplikace léků, tak představuje nejbezpečnější, nejlevnější a nejúčinnější cestu ke zdraví.

Studie navíc jednoznačně prokázala ohromný význam poradenství. Pouhé suché sdělení faktů o rizicích hypertenze není schopno motivovat pacienty k přijetí prospěšných změn chování, Lékaři ostatně nemají ve své každodenní praxi dostatek času vybavovat se s každým pacientem, podrobně a obšírně mu osvětlovat složitou problematiku zdravého životního stylu, případně mu pracně sestavovat cvičební program. Ani pacienti většinou nemají čas vysedávat v přeplněných čekárnách ordinací a po hodině čekání naslouchat trpělivě slovům lékaře.

Přišla doba, kdy se poradenství v oblasti výživy a cvičení stává samostatnou, nesmírně potřebnou odbornou činností, za kterou  lidé budou muset platit. Ve vlastním zájmu. Dobrá rada v oblasti ovlivňování zdraví a zdatnosti je doslova “nad zlato”. Může nejen život prodloužit o celá desetiletí, ale především může podstatně zvýšit jeho kvalitu. Stojí za to zdůraznit, že se může jednat o třetinu až polovinu našeho života. A to je období, do které se vyplatí investovat.

Odborníka, schopného sestavit individuální cvičební program, posoudit jídelníček či dát dobré rady k regeneraci, bychom měli vyhledat co nejdříve, nejlépe ještě v době, kdy jsme v dobrém zdravotním stavu. Měli bychom s ním konzultovat svůj stav po každém vážnějším onemocnění nebo delším vysazení ze cvičení. Pohyb je schopen významně přispět k rychlejšímu zotavení z nemoci, zabránit recidivě nemoci, snižuje výskyt depresí. Je s podivem, kolik lidí spolíhá na léky, jejichž negativní vedlejší účinky jsou dnes již dobře známé.

Zvláště v poslední době se ukázalo, že některé léky nejen neléčily, ale spíše zabíjely - například lék VIOXX od firmy Merck. Dnes je na tuto organizaci podáno 16 tisíc žalob. Není lepší nespoléhat na léky a předejít tak tragickým událostem? Opakuji, že vhodně sestavený cvičební a stravovací program jednoznačně zlepšuje zdraví, zvyšuje zdatnost a snižuje pravděpodobnost návratu nemoci.

Soudní lidé si stále jasněji uvědomují, že kromě lékařů vzniká nová skupina "dodavačů zdraví" (health providers). Jsou to fitness konzultanti, osobní trenéři, fitness instruktoři. Jejich kvalita se liší. Ale vyplatí se dát si tu práci, najít kvalitního odborníka a zůstat s ním v dlouhodobém kontaktu. Protože dodržování jeho rad může oddálit nástup vážných chorob o celá desetiletí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA: 

  1. MITCHELL, S. (2003): Diet, exercise can lower blood pressure. In.: United Press Internationa, 23. duben.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2010 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Cvičení a chřipka

V těchto dnech a týdnech se hodně mluví o chřipce a zvláště o chřipce “prasečí”. Je ošklivý podzim, vlhko, mlha, brzy se stmívá, a to je pravý ráj pro bacily. Těm koncem roku nastávají zlaté časy. V posledních letech…

Více informací

Aktivní senioři se dožívají vyššího věku

Jak stárneme, ubývá nám sil a energie. Vidíme to my i lidé kolem nás. Normální lidé mají k dětem a starým lidem přirozeně zvýšený „ochranářský vztah“. Snaží se jim život ulehčit, pomoci jim. Nejednou tak jsou…

Více informací

Cvičení a artritida

Dlouhodobě zastávám názor, že cvičení je pro mladé a zdravé lidi vhodné, pro lidi staré, nemocné a oslabené pak naprosto nezbytné. Mladí lidé většinou cvičí pro zábavu či potěšení, soutěží, porovnávají své síly.…

Více informací