Otázky a odpovědi

Při své dlouholeté praxi se setkáváme se zájemci o cvičení, jejichž znalosti o ovlivňování zdraví a zdatnosti pohybem jsou nízké. Dostáváme od nich opakovaně velmi podobné otázky. Také na naše internetové stránky fitnet.cz a fitnet.eu přichází otázky, které se pravidelně opakují. Abychom nemuseli odpovídat na každý takový e-mail nebo dotaz samostatně, připravili jsme si na nejčastěji kladené otázky komplexnější odpovědi. Ty zařazujeme do této sekce naší stránky.

Zkratka "FAQ" je sdružení prvních písmen anglických slov "Frequently Asked Questions", tedy "Často kladené otázky". Tuto zkratku najdete na řadě webových stránek. Je natolik rozšířená, že jsme ji použili i pro označení této sekce stránky. Smyslem předkládaných článků je dát čtenáři základní, stručnou ale výstižnou odpověď na položenou otázku. Předpokládáme však, že se čtenáři s tímto prostorově omezeným sdělením nespokojí a že si v dalších sekcích naší stránky budou odpovědi upřesňovat četbou dalších příspěvků na podobná témata.

Internet je skvělé medium a umožňuje nalézt odpověď snad na každou otázku. Musíme však čtenáře upozornit, že kromě seriozních, odborných a zodpovědně sestavených článků se na síti setkají i s nekvalifikovanými, neodbornými a dokonce i s vědomě zkreslenými informacemi. Jejch cílem je oklamat čtenáře a jednoduše řečeno "vytáhnout z něj peníze". Čím více vědomostí čtenář  o předmětu svého zájmu má. tím snadněji odliší správnou odpověď od odpovědi nesprávné nebo zavádějící.

Naše stránka není spojena s žádným výrobcem doplňků výživy nebo přístrojů na cvičení. Jsme nezávislí. Proto si můžeme dovolit na naší stránce presentovat takové informace, které považujeme na základě dlouholeté praxe a hlubokých teoretických znalostí za správné a ve vztahu k čtenáři poctivé. Věříme, že tento rys naší stránky čtenáři ocení a budou se na ni obracet při hledání spolehlivých odpovědí.

Pokud máte nějaký dotaz, týkající se vztahů mezi cvičením a  zdravím, ovlivňování tvaru těla, problematiky stárnutí nebo výživy, neváhejte a napište nám. Rádi Vám na Vaše dotazy odpovíme. Svoje dotazy můžete zasílat na mailovou adresu kolouch@fitnet.eu