Cvičení seniorů

Rozšiřující kurz “Cvičení a posilování seniorů” přináší našim absolventům a všem dalším zájemcům nejnovější informace o problematice, která přivádí do fitcenter stále vícet cvičenců. Předpokládáme, že v budoucnosti budou senioři představovat velkou část klientů pro osobní trenéry. Populace přitom stárne a tak seniorů bude přibývat. S rostoucími náklady na léčbu, léky a pobyt v nemocnici se bude zvyšovat zájem starších občanů a prevenci vzniku onemocnění a o dosažení co nejvyšší možné úrovně zdatnosti. Starší lidé nemají bez odborného vedení sebemenší naději sestavit si bezpečný a současně účinný cvičební program a zepšit tak podstatně své zdraví. Osobní trenéři a další odborníci v oblasti fitness najdou v učebních textech odpovědi na nejčastěji kladené otázky seniorů při zahájení cvičení.

Učební text má celkem 250 stran textu velikosti A4. Je připraven ve stejném formátu, jako ostatní učební texty, které naši studenti dostali jako pro získání základní kvalifikace. Přináší studentům veškeré informace, které jsou naprosto nezbytné pro práci osobních trenérů se staršími klienty, jejichž hlavním cílem cvičení je zvýšení zdatnosti, výkonnosti a kvality života.

Autoři na textu pracovali zhruba jeden rok. Text je doplněn velkým počtem tabulek, grafů a ilustrací.Autoři: Lenka Kolouchová, Hana Roberts, Dr. Vladimír Kolouch

O B S A H

PŘEDMLUVA 7

1.ÚVOD 23

2.SARCOPENIE 55

3.BIOMARKERY 67

4. FYSIOLOGICKÉ ASPEKTY STÁRNUTÍ 89

5. GENDEROVÉ ASPEKTY STÁRNUTÍ 109

6. PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY STÁRNUTÍ 119

7.INTERVENCE 143

7.1. Pohybová 145
7.2. Stravovací 173
7.3. Behaviorální 185

8. ZÁVĚR 211

9.POUŽITÁ CIZÍ SLOVA 223

10. LITERATURA 235

O AUTORECH 249


Technické údaje o učebnici:

Rozměr A4 (učebnice je ve stejném provedení, jako učební texty pro základní kurz Instruktor fitness).

Počet stran                              250
Slova                                 117.125  

Znaky (bez mezer)              670.453
Znaky (včetně mezer)          786.003
Odstavce                               2.532
Řádky                                  11.009
grafů                                          74
literární odkazy                        382