Základy hráze proti obezitě selhávají

Stránka fitnet se zabývá otázkami vytvoření a udržení štíhlé postavy, prevencí obezity a na ní navazujících metabolických poruch. Tyto poruchy vedou ke vzniku a rozvoji chronických neinfekčních chorob. Donedávna byly diagnostikovány metabolické poruchy převážně jen u dospělých ve věku nad padesát let. Dnes je lékaři nachází již u předškolních dětí. Opakujeme do omrzení na našich stránkách fakt, že hlavní příčinou těchto poruch u dětí je nedostatek pohybu a nevhodná strava. A to jsou faktory, které mají plně ve svých rukou rodiče. Proto se také vědecké bádání zaměřilo na to, jak tuto svoji novou roli rodiče zvládají.

V minulých stoletích se rodiče a hmotnost svých dětí nemuseli příliš zajímat. Jejich hlavním problémem bylo zajistit pro celou rodinu dostatek jídla. Pokud byl úrodný rok a jídla bylo dost, hmotnost celé rodiny se mohla mírně zvýšit. Po úrodných letech však v historii lidstva pravidelně přicházela léta neúrodná. A v nich hmotnost rodičů i dětí klesla. Rodiče se více obávali hubenosti svých dětí, protože ta mohla vést k tuberkulose nebo jiným závažným onemocněním. Tlusté dítě bylo naprosto výjímečné a nepředstavovalo pro rodinu žádný velký problém.

Dnes je však situace jiná. Děti jsou daleko samostatnější a nejsou v otázkách stravy jednoznačně závislé na rodičích. Obvykle dostanou peníze, aby si samy koupily přesnídávku či svačinu. Rodina se v týdnu setkává u jídla jen večere a to ještě ne každý den. Přehled rodičů o tom, co dítě jí, je minimální. Daleko závažnější je fakt, že se oproti minulým generacím dnešní děti podstatně méně pohybují. Nabídka pasivních forem trávení volného času se neuvěřitelně zvyšíla. Dnes o pozornost dětí soupeří stovky různých organizací, z nichž většina nejen nepodporuje aktivní pohyb dětí, ale neopak jej omezuje tím, že je “přiková” k sedadlu a “páni umělci” jim presentují nějakou (obvykle přitroublou) “zábavu”. Už by konečně stát měl začít kontrolovat tyto organizace, parazitující na mrzačení mladé generace.

Dítě, které se nedostatečně pohybuje a přijímá nadbytek energie, tloustne. Tloušťka, přes psychopatickou argumentaci různých organizací, obhajujících “práva obézních”, je nezdravá a navozuje stavy, které narušují zdatnost a zdraví dětí. Tloustnutí je proces. Dítě nepřijde jednoho dne domů ze školy a není o dvacet kilogramů těžší. Je to pozvolný proces, který je naštěstí v jeho průběhu možné kdykoli zastavit a zvrátit. Jen se musí chtít. Musí zde být nějaká hráz, která další posun k horšímu zastaví. Tou hrází jsou rodiče.

Jenže rodiče historicky naprosto novou roli nezvládají. Nedokáží přimět dítě ke zvýšení výdeje energie a k rozumnému přístupu ke stravě. Ještě před sedmdesáti lety, v průběhu druhé světové války a zhruba desetiletém období po jejím ukončení, byl hlavní problém obyvatel dostatečně se najíst. Dnešní děti nikdy neslyšely o potravinových lístcích, o svícení plynem, o frontách u malých obchodů. O hladu a bídě. O tom, jakým ternem bylo koupit mouku, mléko, vajíčka nebo máslo. O pomerančích a banánech se lidem mohlo jen zdát. Světem dnešních dětí jsou supermarkety, snažící se prodat co nejvíce. Obrovské obchody, nacpané jídlem a pitím pochybné kvality. Ale příjemné chuti, které je nesnadné odolat.

Děti jsou z hlediska konzumu stravy nejzranitelnější. Mají silnou tendenci přibližovat se k situacím příjemným a vyhýbat se situacím nepříjemným. Za příjemné považují sledovat televizi a konzumovat stravu. Proto také nenasytné supermarkety soustředí svoji reklamu na děti. Výzkumy prokázaly, že až 90% dětí zkusí během měsíce potravinu, jejíž reklamu zahlédli v televizi. Jako nepříjemnou považují děti námahu v jakékoli její formě. Protože mohou sedět u televize, počítače, mobilu, videa nebo nad zajímavými knihami, nic je do pohybu nenutí. Nemusí pomáhat rodičům s domácími pracemi, protože většina domácností je dnes plně automatizovaná (myčky nádobí, vysavače bez obsluhy atd.).

A tak dětí sedí a konzumují. A tloustnou. Musí to být rodiče, kteří zjistí změny tvaru těla dítěte a zahájí regulační intervence. Jenže rodiče v tomto směru selhávají. A to na celém světě. Řada samostatných výzkumů, prováděná v různých průmyslově vyspělých zemích, prokázala fakt, že většina rodičů nedokáže rozpoznat zvyšující se hmotnost svých dětí. Jedna studie, prováděná vědci v “Deakin’s Centre for Physical Activity and Nutrition Research” sledovala více jak 1.200 rodin, aby posoudila schopnost rodičů rozpoznat nadváhu svých potomků. Zjištění byla ohromující. Děsivých 89% rodičů dětí ve věku 5-6 let a 63% rodičů dětí ve věku 10-12 let si “nevšimlo”, že jejich dítě trpí nadváhou. Celkem podle další otázky 71% rodičů dětí ve věku 5-6 let a 43% rodičů dětí ve věku 10-11 let si naprosto nepřipouštělo, že jejich potomek může mít nějaký problém s hmotností. A to přesto, že o obezitě dětí a jejích neblahých dopadech na zdraví se píše v novinách, časopisech, mluví se o ní neustále v televizi i v rozhlese. Rodiče se tak stávají slabým místem boje proti dětské obezitě.

Vědce potěšilo jen zjištění, podle nějž jistá část rodičů, a to i těch, kteří nezaznamenali varovné změny hmotnosti u svých dětí, v praxi přistoupili k jistým intervencím, směřujícím ke kontrole hmotnosti. Nejčastěji se jednalo o vedení dětí ke cvičení, snížení konzumace “junk food”, omezování tučných a sladkých jídel a vedení dětí k vyšší konzumaci ovoce. Bohužel jen 10% rodičů se snaží zvýšit spotřebu zeleniny u dětí, omezují pití slazených nápojů a sledování televizních programů.

Doktorka Rona L. Levy, Ph.D. a její tým z “University of Washington” v Seattle a “University of Minnesota” sledovali vnímání hmotnosti dětí rodiči a jejich snahu zabránit vzniku obezity. I zde byla zjištění neradostná. Pouhých 13% rodičů dětí s nadváhou ve věku 5-9 let přiznalo, že je hmotnost dětí nevhodná. méně jak třetina pak uznala, že hmotnost jejich dětí může mít problémy s hmotností v dospělosti.

Další studie prokázala, že neschopnost rodičů rozpoznat nevhodnou hmotnost svých potomků není omezena jen na Ameriku. Srovnávala studie z Anglie. USA, Itálie a Austrálie. To jsou všechno země s vysokým výskytem obezity u dospělých i dětí. Hodnocení výsledků prokázalo, že v Anglii jen 1,9% rodičů dětí se zvýšenou hmotností a 17,1% rodičů dětí s nadváhou identifikovalo problém s hmotností a bylo ochotno s problémem něco dělat. Většina se však rozhodovala spíše pro pasivní formy kontroly hmotnosti, jako omezování stravy nebo omezování času, stráveného u televize.

O životě svých dětí rozhodují rodiče. Ovlivňují jejich přístup ke studiu, vedou je ke slušnosti k sousedům, dbají o to, aby byly čisté a slušně oblečené, rozhodují o tom jak se stravují a pohybují. Tyto role za ně nemůže převzít stát. V současném obesogenním prostředí musí rodiče zajistit zdravý tělesný vývoj, tj. vést děti k dostatečnému množství kvalitní pohybové zátěže. V tomto směru je nejvhodnější naučit děti správně posilovat a orientovat se v prostředí fitcentra.

Rodiče jsou hrází proti obezitě, metabolickým poruchám a na ně navazujícím chronickým onemocněním. Pokud rodiče tuto roli nezvládnou, bude život jejich dětí ohrožen již ve středním věku.


LITERATURA:

  1. ScienceDaily (2007): Parents Fail To Recognize Their Children’s Weight. February 5.
  2. ScienceDaily (2008): Parents Foster Significant Misperceptions Of Children’s Weight. October 13.
  3. ScienceDaily (2009): Parents Failing To Recognize Their Children’s Risk For Obesity May Be Contributing To Epidemic. Mar. 19.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat


Tlusté děti

Pohled na budoucnost národa - na děti a adolescenty - vyvolává stále větší rozpaky. Možná by z pohledu na současné děti měli radost naši dávní předci. Děťátka jsou pěkně buclatá a růžovoučká. Naši dědové by...
více...
Tlusté děti

Černé vyhlídky

Svět ovládla globalizace. Lidé na celém světě, bez ohledu na národnost, barvu pleti a náboženství mají společné jedno: dávají přednost komfortu před diskomfortem. Vyhledávají příjemné zážitky a snaží se vyhnout...
více...
Černé vyhlídky

Bez motivace nemáme šanci zastavit vzestup obezity

Přibývá obézních. Obezita je časovaná bomba. Pokud ji nezneškodníme, jednoho dne exploduje. Její výbuch působí ohromné škody. Jednotlivcům i společnosti jako celku. Již dnes je cena, kterou platíme za nezdravý životní styl...
více...
Bez motivace nemáme šanci zastavit vzestup obezity