Dostanu nějaké studijní podklady?

ODPOVĚĎ:

Výzkumy v oblasti vzdělávání prokázaly, že pokud je látka předávána pouze verbálně (přednáškou), zapamatuje si průměrný student necelých 20% sdělených informací, a to i v případě, kdy se plně soustředí na výklad přednášejícího. Pokud mají studenti  možnost připravovat se z písemných materiálů (skript, učebnic), zvyšuje se schopnost zapamatovat si podstatná data až na hladinu 90%. Potvrzuje to i moje osobní zkušenost z výuky na vysokých školách. Pokud vyučující neměl zpracovaná skripta a studenti tak byli při přípravě k zápočtu nebo zkoušce odkázáni pouze na poznámky, které si udělali během přednášek, byly výsledky u zkoušky o více jak 50% horší v porovnání se stavem, kdy studenti kromě poznámek z přednášek mohli  používat i kvalitní skripta nebo učebnice.

Když jsem začal přednášet předmět “Cvičení a zdraví” na katedře rekreologie Fakulty tělesné kultury Palackého University v Olomouci, snažil jsem se co nejdříve připravit pro své studenty kvalitní skripta. Navíc jsem na každou přednášku připravoval tzv. “hand-outy”, několikastránkové výtažky obsahu přednášky, tj. cíle přednášky, hlavní body přednášky, grafy a tabulky, hrubé dělení přednášky, klíčová slova, použitou a doporučenou literaturu, otázky ke zkoušce, testy. Zájem studentů o přednášky se tím podstatně zvýšil a výsledky u zkoušek byly výrazně lepší v porovnání se stavem před zavedením těchto prvků do výuky.
 
Když jsme obnovovali akreditaci MŠMT pro pořádání kurzů “Instruktor fitcentra” v roce 1999, přišli jsme s novou koncepcí “kombinovaného studia”. Tuto koncepci jsme postavili na kvalitně připravených učebních textech. Při jejich tvorbě jsme vycházeli z obsahu skript, které byly vydány na Fakultě Tělesné Kultury University Palackého v Olomouci (Kolouch, V, Boháčková, L. (1994): Cvičení ve fitcentrech - posilování. Olomouc, FTK UP, dva díly, 360 stran). Původní text jsme přehodnotili, rozdělili do částí a kapitol vhodných pro zamýšlenou výuku, rozšířili o nové poznatky, tabulky, grafy, přidali jsme ilustrace, otázky ke zkouškám, použitá cizí slova a použitou literaturu. Původní strukturu informací jsme navíc rozšířili o učebnici “Anatomie”, jejíž cílem je dát studentům k dispozici zjednodušenou, ale přesto obsažnou a přehlednou výukovou pomůcku. V roce 2011 jsme přidali další učebnici s názvem "Posilování".
 
Dnes naši studenti dostávají při vstupní konzultaci celkem 5 pečlivě zpracovaných učebních textů a jednu publikaci. Učební texty jsou v rozsahu 80-170 stran. Přináší přehledně uspořádané informace, potřebné k úspěchu u zkoušky a získání “Osvědčení”. Učební texty tiskneme v malých sériích, každé další vydání je inovováno, doplněno o nové poznatky ze studia odborné literatury. Učební texty zůstávají majetkem studenta i po dokončení studia. Jsou již zahrnuty v základní ceně studia. Učební texty jsou neprodejné, nelze je získat jinak než zahájením studia v našem vzdělávacím centru.
 
Po ukončení studia má student našeho kurzu právo účastnit se za zvýhodněnou cenu rozšiřujícího kurzu "Kontrola hmotnosti" , "Posilování seniorů" a dalších rozšiřujících kurzů, které průběžně připravujeme. Učební texty pro rozšiřující kurzy jsou zaměřeny na práci v oblasti fitness a zásadně se liší od komerčně pojatých publikací, se kterými se můžete setkat ve většině prodejen knih.

Mohlo by vás zajímat


Důvěřujete jen kvalifikovaným odborníkům v oblasti fitness

Do roku 1990 byl termín “trenér” vyhrazen pro osoby, připravující sportovce k soutěžím. Kvalifikace “trenér” byla rozdělena do tří tříd (trenéři III. třídy, II. třídy a I.třídy). Základní kvalifikací byla III....
více...
Důvěřujete jen kvalifikovaným odborníkům v oblasti fitness

Jak dlouhé je kombinované studium?

ODPOVĚĎ: Kombinované studium jsme koncipovali na základě vlastních dlouholetých zkušeností s organizací kurzů, školení, doškolování a seminářů. Základním nedostatkem klasických, a tedy nejčastěji používaných...
více...
Jak dlouhé je kombinované studium?

Cesta do Anglie

Po dlouhé, více jak dvouleté přestávce jsem se opět vydal na "služební cestu" do Anglie, konkrétně do Londýna. Cílem cesty bylo projednat otázky další odborné spolupráce s naší mladou britskou spolupracovnicí Hanou Marií...
více...
Cesta do Anglie