Zdraví není a nebude zadarmo!

Obesita byla v jistých dobách jevem výjimečným a vzácným. Postihovala nepatrné procento populace. Tlustí lidé byli považováni za šťastlivce a běžný chuďas jim obvykle tiše záviděl. Tlouštíci prospívali a dožívali se požehnaného věku. Hlavní příčinou jejich delšího života byla lepší hygiena a stabilnější imunitní systém. Buclatější občané pocházeli většinou z bohatších vrstev, jejichž podmínky života byly v porovnání s podmínkami života chudiny nesrovnatelně výhodnější. Lepší strava byla zárukou vyšší obranyschopnosti proti nemocem, jejichž hlavní příčinou bylo oslabení organismu nedostatkem nezbytných živin. Nemoci z nedostatku byly hlavními “zabijáky” minulých tisíciletí.

Obezita je ale dnes skutečnou, nefalšovanou zdravotní hrozbou. Nic k závidění! Doktor Fred Hutchinson z “Cancer Research Center” ve městě Seattle realizoval se svými spolupracovníky výzkum, při němž bylo sledováno 73.003 dospělých ve věku 50 až 76 let. Vědci porovnávali výskyt obezity s výskytem 41 zdravotních poruch, sužujících současnou populaci. Obezita se prokazatelně podstatnou měrou podílela na vzniku 37 ze 41 nemocí u žen a na 29 ze 41 nemocí u mužů.

Obézní ženy vykázaly v porovnání se ženami štíhlými 12ti násobně vyšší riziko vzniku diabetu, 12ti násobně vyšší riziko operací kolene a pětinásobně vyšší riziko vzniku hypertenze. Tlustí muži jsou v porovnání s muži optimální hmotnosti osmkrát více ohroženi diabetem, šestkrát více operacemi kolen a hypertenzí. To jsou údaje, které mají každého člověka s nadváhou vést k zamyšlení a hledání cest k návratu k optimální hmotnosti.

Obezita dnes postihuje téměř sedm dospělých osob z deseti (lidí ve věku 20-74 let). Lékařská věda dokáže eliminovat a vyléčit nemoci, které dříve představovaly hlavní hrozbu - zápal plic, tuberkulosu atd. Neumí si ale poradit s chorobami, které navozuje nadměrné nakupení tuku v těle. Tyto nemoci jsou označovány termínem “chronické neinfekční”. Lékaři je dokáží jistou dobu držet na uzdě, ale nedokáží je vyléčit.

Nejlepší prevencí vzniku a rozvoje těchto chorob je předejít vzniku obezity. Hlavní příčinou vzniku obezity je pozitivní energetická bilance. Do systému se dostává více energie, než tento systém vydá na zajištění svých potřeb. Nevyužitá energie se ukládá do zásob. Na vzniku pozitivní energetické bilance se podílí dvě základní složky:

1. Hyperfagie - tento vědecky znějící termín je používán pro označení prostého, známého jevu - přejídání. To může být:

   a) absolutní - jak přijdeme z práce (obvykle fyzicky vyčerpávající, při níž vydáme mnoho energie), nacpeme se k prasknutí, dopřáváme si škvarky, laloky, tlačenky, ovary, tučné sýry, jelita a jitrnice. Jíme často a hodně. Vydáme za den prací hodně energie, ale ještě více jí přijímáme stravou. Dáváme si prostě do nosu. Tento typ hyperfagie je stále méně častý.

    b) relativní - jíme jako ostatní, ba mnohdy i méně. Když si někdo dá čtyři knedlíky, my si dáme jen tři.  Jenže máme sedavé zaměstnání, jezdíme do práce a zpět autem, našimi koníčky je televize, kouření dýmky, luštění křížovek, hra “Člověče nezlob se” nebo šachy. Málo energie přijímáme, ale ještě méně ji vydáme pohybem. I když jíme méně než naši známí, tloustneme. protože se pohybujeme méně jako oni. Tento typ hyperfagie v dnešních podmínkách jednoznačně převažuje, zvláště u žen. Nedá se řešit snížením množství přijímané stravy (dietou).

2. Nízký výdej energie - většina populace se chybně domnívá, že rozhodující složkou výdeje energie je množství pohybu. Podle vědců až 75% energie v dnešních podmínkách vydáváme na zajištění základního chodu organismu, jeho jistého “volnoběhu”. Hodnota tohoto výdeje je vázána na množství aktivní tělesné hmoty (ATH). Pokud nezatěžujeme své svalstvo, množství ATH klesá a tím se snižuje i hodnota základního výdeje energie. Proto je z hlediska snahy o snížení hmotnosti nutné zvýšit množství svalů pomocí posilování. Pokud se rozhodneme “shodit” pomocí diety, běhu nebo jiné aerobní aktivity, tělo reaguje na nárazově zvýšený deficit energie dalším poklesem bazálního metabolismu. Dostáváme se do pasti.

Každý den se na knižním trhu objevuje nová kniha o nějaké zázračné dietě, neustále jsou obézním nabízeny nové “zaručené” léky. Obezita se stala dobrým trhem pro podvodníky. A zůstane jím, dokud lidé nepochopí, že nic není zadarmo. Že pečení holuby do huby nelétají. Cestou z obezity je zvýšení výdeje energie. Toho lze nejbezpečněji dosáhnout pomocí zvýšení bazálního výdeje energie. Posilování navodí v těle anabolické procesy a tvorbu aktivní tělesné hmoty. Tím se zvýší i bazální výdej energie.

Cvičení ve fitcentru je bezpečné, umožňuje individualizovat zátěž, přizpůsobit jí každému cvičícímu dle jeho potřeb a možností. Seznámení s technikou cvičení na jednotlivých přístrojích je nejlepší si zajistit od odborníka. Peníze, které dáte za odborné zasvěcení do posilování a za permanentku se vám mnohonásobně vrátí. Zdraví není, nebylo a nikdy nebude zadarmo.

Pokud dáte dnes za permanentku ve fitcentru a za radu odborníka ročně dejme tomu deset tisíc, nebudete muset dávat za deset let desetitisíce ročně za léky a lékaře. Jinak řečeno, každý je svého štěstí strůjcem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. LEVIN, A. (2004): Obesity linked to so many other conditions. In.: Medical news Today, Health Behavior News Service.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2006 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat


Obezita, těhotenství, diety

V posledních desetiletích se významně změnilo postavení žen ve společnosti. V jejich důsledku se ženy  stále častěji snaží získat kvalitní vzdělání a poté dosáhnout významného postavení v zaměstnání. Dříve se...
více...
Obezita, těhotenství, diety

Existují “snadná řešení”?

Žijeme v divné době. Naší největší starostí není zajistit pro sebe a své blízké dostatek potravy či vybudovat bezpečné bydliště. Neohrožují nás šelmy, lidojedi, infekce ani hladomory. V posledních letech nám nejvíce...
více...
Existují “snadná řešení”?

Finanční potíže mohou vést k obezitě

Pokud nám dochází peníze a nejsme si jisti tím, zda nám zůstane na jídlo, zvyšuje se riziko, že se staneme obézními. Ohroženější jsou v tomto směru více ženy než muži. K tomuto překvapivému závěru dospěli vědci ze...
více...
Finanční potíže mohou vést k obezitě