Než začnete cvičit

Většina lidí nemusí před zahájením přiměřeného, citlivě sestaveného cvičebního programu navštívít svého lékaře a žádat jej o důkladnější zdravotní prohlídku. Toto není nějaké moje zbožné přání nebo nezodpovědné, nepodložené prohlášení. Tento názor na svých stránkách presentuje významná vládní organizace “American Stroke Association”. Přidávám k textu svůj názor: “Pokud si lidé nejsou jisti, jaký program je pro ně vhodný, měli by se obrátit na fitness specialisty a nechat si program sestavit od nich (fitness konzultanti) nebo nějakou dobu cvičit pod jejich dohledem (osobní trenéři)”.

Většina nejsou všichni. To znamená, že jsou lidé, i když je jich podstatně méně, než se domníváme, pro které může cvičení představovat reálnou hrozbu poškození zdraví. Lékaře musí před zahájením cvičení kontaktovat lidé:

 • kterým lékař řekl, že mají problém se srdcem a doporučil jim jen aktivity, monitorované lékařem-specialistou
 • kteří během cvičení nebo po jeho ukončení pociťují bolest nebo tlak na hrudníku (na levé straně nebo uprostřed), na levé straně šíje, v levém rameni nebo paži.
 • kteří pociťovali v průběhu předchozího měsíce bolest na hrudi
 • kteří pociťují záchvaty závratí, omdlévají nebo upadli vinou ztráty vědomí
 • kteří pociťují i při mírně zvýšené námaze nedostatek vzduchu (kyslíku)
 • kterým lékař předepsal léky na ovlivnění stavu srdce nebo hladiny krevního tlaku
 • které lékař varoval, že mají potíže s klouby a kostmi, které by se mohly zvýšenou zátěží zhoršit
 • kteří trpí některou z chronických nemocí nebo stavem, který vyžaduje specifickou pozornost při cvičení (například diabetes).
 • kteří jsou středního nebo staršího věku, byli delší dobu pohybově neaktivní a hodlají se pustit do nějaké intenzivnější aktivity (dlouhý pochod, horská tůra)
 • kteří se léčí na vysoký krevní tlak (některé léky snižují hodnotu maximální tepové frekvence a tím mění optimální stimulační zónu zátěže. Lékař se má v takovém případě vyjádřit k úpravě zóny zátěže srdce).

Pokud nespadáte do žádné z popsaných rizikových skupin, můžete začít cvičit bez obav. Náročnost cvičení musí být zpočátku velmi mírná a má být zvyšována až na základě reakce organismu na předchozí zátěž. Neexperimentujte s vlastním zdravím! Cvičení může prospět, ale i uškodit. Rozhodující je dávkování. A při něm je nejlepší se - alespoň zpočátku - spolehnout na odborníky - fitness specialisty.

Jak prokázaly stovky výzkumů, v každé fázi života je mírně zvýšená tělesná zátěž prospěšná. Jde jen o to, co si máme představit pod pojmem “mírně zvýšená”. U jednoho cvičícího to bude znamenat zvýšení zátěže na čince z 80 kg na 85 kg, u jiného z 10 kg na 12 kg.

Cvičení nepředstavuje pro většinu populace podstatné zvýšení rizika zranění nebo poškození zdraví, za předpokladu, že jeho velikost respektuje náš aktuální zdravotní stav a úroveň zdatnosti. Největší chybou je zůstat pohybově pasivním. Tím se propad zdatnosti a tempo zhoršování zdravotního stavu jen urychlí.

Pohyb je geniální, přírodou koncipovaný lék na většinu chorob dneška. Stejně, jako musí nemocný člověk brát každý den přesně určenou dávku léku, musí stejně pravidelně brát i svoji dávku přiměřeného pohybu. Pokud toto doporučení dodržuje, jeho zdravotní stav se zlepšuje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LITERATURA:

 1. American Heart Association/American Stroke Association (2010): Should you consult a doctor before starting to exercise?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2010 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat


Roztroušená sklerosa a posilování

V roce 1984 jsem otevíral v nově vybudované posilovně TJ Favorit Brno cvičení pro ženy. Před zahájením provozu jsem přečetl veškerou dostupnou literaturu o cvičení a posilování žen. Spolehlivých zdrojů informací ale tehdy...
více...
Roztroušená sklerosa a posilování

Na koho se obrátit při snaze o snížení tělesné hmotnosti?

Mám spoustu práce s přípravou druhého rozšiřujícího kurzu pro absolventy našich kurzů “Instruktor fitness” a pro další zájemce o kvalitní informace z oblasti fitness. Mám k dispozici neskutečné množství odborných...
více...
Na koho se obrátit při snaze o snížení tělesné hmotnosti?

Volba vhodné pohybové aktivity

Lékaři i tělovýchovní pracovníci se shodují v tom, že děti se mají více pohybovat. Klasické učebnice na tělovýchovných a lékařských fakultách doporučují pro děti především aktivity aerobního charakteru - chůzi,...
více...
Volba vhodné pohybové aktivity