Publikace

Nástup do třetího tisíciletí přináší nové problémy. Problémy, s nimiž se předchozí generace nesetkávaly. Poklesl podíl fyzycky náročných činností, zvýšily se požadavky na psychicky vyčerpávající, dlouhodobé setrvávání v nepřirozených polohách. Miliony let vývoje byl člověk nucen naplno využívat svůj pohybový systém. Proto se vyvinuly účinné mechanismy homeostasy, které předpokládají vysoký výdej energie a nepřetržité používání svalstva. To vše za současného skromného, nestabilního přívodu energie.

My ale žijeme jinak. Málo se pohybujeme, nezatěžujeme dostatečně svoje svaly, kosti, šlachy a vazy. To má za následek snižování jejich tolerančního limitu. Vydáváme málo a konzumujeme mnoho energie. To vede k ukládání nevyužité energie do zásob. Tloustneme. Naše postava se stále více podobá tajícímu sněhuláku. Obezita má ale i další, život ohrožující dopady. Mění metabolické reakce. To vede ke vzniku poruch, jakými jsou například insulinová resistence nebo diabetes. Jakmile onemocníme, kvalita našeho života prudce klesá.

Souběžně lékaři dokáží prodloužit život. Chybné orgány napravit nebo odstranit operací. Zlepšují se diagnostické přístroje a to umožňuje dříve nemoc rozpoznat a zahájit léčbu v jejím ranném stadiu. Jenže to už je jen hašení požáru. Požáru, který nemusel vzniknout. Kdybychom soudně uvažovali a zvolili zdravější způsob života. Jak ukazují nové výzkumy, je při léčbě některých ochoření účinnější vhodně zvolený pohybový režim a úprava stravy než konzumace léků.

Současná kultura nás utvrzuje v nezdravém způsobu života. Nabízí nám neodolatelné formy pasivního trávení volného času. Kdo tomuto lákání neodolá, dostává se na cestu, která vede k nemoci a předčasné smrti.  Na tuto realitu je nutné lidi upozorňovat a ukazovat jim cetu ke zdraví a vysoké zdatnosti.

Jsme organizací, zabývající se otázkami vzdělávaní a poradenství v oblasti fitness a wellness. Musíme umět informace získat, zpracovat a předat. Vědomosti předáváme prostřednictvím základních a rozšiřujících kurzů. Pro tyto akce připravujeme učební texty a učebnice. Dále předáváme informace pomocí knih. Zpracovali jsme i skripta pro výuku na vysokých školách a další výukové pomůcky (software, návody na používání kaliperů atd.).

Pracujeme s informacemi. Každá vzdělávací organizace má prokázat, že zvládla výše uvedené tři kroky. Nejhmatatelnějším důkazem dobré práce s informacemi jsou vydané publikace.

V této sekci presentujeme svým čtenářům práce, které jsm v posledních letech vydali.